Årsberetning 2006

Oprettet: 03.05.2007 - 18:06


ÅRSBERETNING 2006
Litteratursiden.dk
 
Brugerne mere aktive på siden

Indhold:
 
1.     Litteratursidens mål 2006
2.     Nye tiltag gør brugerne mere aktive på siden
3.     Flere samarbejdsaftaler med eksterne aktører
4.     Bestyrelsens rolle
5.     Indholdet på siden
6.     Markedsføring og medieomtaler
7.     Evaluering af Litteratursiden
8.     Statistik
9.     Strategi for 2007

1. Litteratursidens mål 2006

Litteratursidens overordnede mål i 2006 var at fortsætte samarbejdet med både bibliotekssektoren og eksterne aktører fra kulturverdenen med henblik på at blive en vigtig aktør i den kulturelle offentlighed. Litteratursiden som synlig kulturel aktør blev for alvor slået fast med to helsiders interviews om Litteratursidens mange tilbud i henholdsvis Politiken og Århus Stiftstidende/Randers Amtsavis i forbindelse med bogmesserne i København og Århus.

Desuden etablerede vi i løbet af året nye samarbejdsaftaler med bl.a. DR og Nyhedsavisen, som medvirkede til at gøre siden mere kendt i offentligheden. Derudover var Litteratursidens chefredaktør i lighed med i år med i messeudvalget for årets bogmesse i Musikhuset i Århus.

Desuden blev samarbejdet i biblioteksverdenen styrket ved at Litteratursidens indhold nu vises i Bibliotek.dk som netdokumenter. Desuden har både bestyrelse og chefredaktør været i tæt dialog med de andre netbiblioteker med henblik på den fremtidige styringsmodel for netbibliotekerne.

I løbet af 2006 meldte 7 nye biblioteker sig ind i Foreningen Litteratursiden, og foreningen nåede op på 64 medlemsbiblioteker. I betragtning af mange bibliotekers uvished om deres fremtid i lyset af de kommende kommunesammenlægninger kan vi være godt tilfredse med dette antal. Vi forventer, at når konsekvenserne af sammenlægningerne bliver mere åbenlyse i løbet af det kommende år, vil langt de fleste af landets 98 kommuner have meldt sig ind i foreningen. Et af tiltagene i 2006 for at styrke ejerskabet for hjemmesiden var, at vi satte en tovholderfunktion i udbud til medlemsbibliotekerne. Det betød, at endnu et bibliotek blev tovholder og repræsenteret i sidens redaktion.

2. Nye tiltag gør brugerne mere aktive på siden
Et af de vigtigste mål for 2006 var at skabe større interaktivitet på siden. Derfor lancerede vi i starten af 2006 menupunktet Quizzer på siden, hvor brugerne har mulighed for at teste deres viden i månedens aktuelle tema og samtidig være med i lodtrækningen om at vinde nye bøger, sponsoreret af forlag. Quizzen er blevet en stor succes med ca. 3000 besøg hver måned. Desuden lancerede vi sidens Blog, hvor fire redaktører skriver indlæg om forskellige emner i den litterære verden, som brugerne kan kommentere. I løbet af året er der kommet flere og flere kommentarer fra brugerne på blogen.
 
Derudover lancerede Litteratursiden i efteråret 2006 menupunktet Læseklubben, hvor vi udnytter nettets muligheder for at mødes på tværs af tid og sted. Det blev oprettet 23 forskellige læseklubber og i år er flere kommet til. Allerede to måneder efter lanceringen havde 160 personer meldt sig ind i en af de digitale læseklubber, og der er masser af debat om bøger i langt de fleste af læseklubberne. Med bloggen og læseklubberne fik Litteratursiden for alvor bragt web 2.0. på dagsordenen. At der var tale om et banebrydende tiltag, vidner de mange omtaler af læseklubben i medierne om.

Litteratursiden har også taget konsekvensen af den diskussion, som foreningen havde på medlemsmødet i marts 2006 med oplæg af Niels-Erik Folmann, der efterlyste større markering af hovednyheden på forsiden mm. I efteråret lancerede vi så en helt ny forside, hvor vi i langt højere grad signalerer, hvad der er sidens største nyhed. Endvidere er de tidligere gif’er, som indikerede navnene på de enkelte menupunkter, erstattet af fængende overskrifter. Med dette løft er siden blevet langt mere professionel og signalerer mere kant og en skarpere kommunikationsprofil. Samtidig er nyhedsprofilen for anbefalingerne skærpet, således at alle de anbefalede bøger er udkommet inden for den seneste måned. 
 
Endelig er sidens interaktivitet og eksponering styrket ved at Litteratursidens infogalleri i starten af året blev lanceret og tilbudt alle medlemsbibliotekerne. I Infogalleriet promoveres Litteratursidens aktuelle indhold på en ny måde, der er informativ og æstetisk på samme tid. Infogalleriet vises på både storskærme og i en interaktiv version på pc'er, hvor brugeren kan gå direkte til omtalen på netmagasinet. 

Infogalleriet bryder med den strukturerede og hierarkiske måde, digitale informationer normalt bliver præsenteret på. I stedet tager galleriet afsæt i æstetiske præsentationer, hvor grafikken og indholdet skaber et univers, som brugeren kan gå på opdagelse i.
 
3. Flere samarbejdsaftaler med eksterne aktører
Ud over en udvidelse af produktionsaftalen med dk4 om tv-interviews og videoklip, hvor vi fordoblede antallet af interviews fra medio august, indgik Litteratursiden i løbet af 2006 flere samarbejdsaftaler med eksterne aktører.
 
I efteråret etablerede vi en samarbejdsaftale med den nye gratisavis Nyhedsavisen. I Nyhedsavisen har man således siden lanceringen i oktober kunnet finde stof fra Litteratursiden som f.eks. Noget der ligner-lister. Litteratursiden honoreres ved at kunne annoncere gratis i avisen.
 
Et andet nyt samarbejde er med Bogpriser.dk, som har aftaler med over 30 boghandlere. Gennem menupunktet ”Køb bogen” giver vi brugerne mulighed for at sammenligne priser på bøger, og der er ofte mange penge at spare. 
 
Desuden har vi som en del af strategien om at synliggøre Litteratursiden på andre websites haft en samarbejdsaftale med DR om stof til ”Romanlæseklubben” og ”Fantastiske fortællinger”. DRs forskellige bogsites og deres øvrige informationsmateriale som f.eks. bogmærker og plakater viser således Litteratursidens logo og linker til Litteratursidens indhold. Vi håber at kunne udvide samarbejdet med DRs kulturredaktion i 2007.

Vi har også samarbejdet med BG Bank om gensidige links på websiderne i månederne op til bogmessen i forbindelse med de nominerede forfattere til BG Banks Litteraturpris. Desuden har Litteratursiden været involveret i Læsernes Bogpris, der uddeles i samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening, Berlingske Tidende og bibliotekerne, hvor der er blevet linket til Litteratursidens omtaler af bøgerne. Endvidere har Litteratursiden fortsat det gode samarbejde med Blindebibliotekets portal E17, som i løbet af 2006 bragte 100 anbefalinger og 21 portrætter fra Litteratursiden.
 
Endvidere havde vi ligesom året før en aftale med BCI om udlån af møbler og forskelligt udstyr til Litteratursidens stand på bogmesserne i Århus og København samt på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde.
 
Derudover får vi et tættere og tættere samarbejde med landets forlag, som sponsorerer bogpræmier til Litteratursidens månedlige quiz. De forskellige samarbejdsaftaler er både med til at give besparelser og sætte mere fokus på siden, og vi er rigtig glade for at så mange forskellige aktører gerne vil samarbejde med os.

4. Bestyrelses rolle
På generalforsamlingen den 28. marts 2006 skulle der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år. Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek og Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek var på valg og ønskede begge at genopstille. John Nørskov Hansen, Gentofte Bibliotekerne var også på valg, men ønskede ikke at genopstille. Suppleant Hella Hostrup, Esbjerg Centralbibliotek, stillede op til valg. Derudover blev der foreslået to kandidater yderligere: Else Goul, Vejle Bibliotek, og Pia Hansen, Gentofte Bibliotekerne. Lars Bornæs, Mogens Vestergaard og Hella Hostrup blev valgt som medlemmer af bestyrelsen, og Else Goul blev valgt som suppleant.
 
Bestyrelsen har været i tæt dialog med redaktionen, bl.a. på det årlige fællesmøde, omkring udviklingen med at inddrage brugerne på siden og etablere samarbejdspartnere med eksterne aktører.

Desuden har bestyrelsen udarbejdet et høringssvar til Biblioteksstyrelsen vedrørende forslaget til ny styringsmodel for netbibliotekerne. Overordnet mente bestyrelsen, at det var det helt rigtige tidspunkt at skærpe styring og strategi i relation til netbibliotekerne. Bestyrelsen bakkede op om etableringen en fælles IT-platform og af en styregruppe, der kunne se netbibliotekerne i et samlet perspektiv med henblik på at sikre dem større gennemslagskraft, højere kvalitet og samtidig vurdere om de statslige midler kunne bruges mere hensigtsmæssigt end i dag. Desuden var det bestyrelsens opfattelse, at den fremtidige organisering og finansiering af netbibliotekerne burde tænkes sammen med den kommende reform for centralbibliotekerne. Bestyrelsen anbefalede endvidere, at redaktørens løn fortsat dækkes via CB-kontrakten med det administrerende bibliotek ligesom redaktionsgruppens koordinerende arbejde forsat delvis dækkes af CB-midlerne, hvorved kommunerne får dækket halvdelen af timerne til det koordinerende arbejde ligesom praksis er i dag. 

5. Indholdet på siden
Chefredaktøren koordinerer arbejdet i forhold til redaktionen og producenterne i overensstemmelse med aktivitetsplanen og produktionsaftalerne mellem de deltagende biblioteker og foreningen.
Leder af redaktionen er chefredaktør, cand.mag. Lise Vandborg, Borgerservice og Biblioteker i Århus. Derudover bestod redaktionen i 2006 af:
 
·        Jane Kunze, redaktør på ”Vi anbefaler”, Borgerservice og Biblioteker i Århus
·        Gitte Fangel, redaktør på ”Artikler”, Viborg Bibliotekerne
·        Marit Haugaard, redaktør på ”Forfattere”, Borgerservice og Biblioteker i Århus
·        Anne-Birgitte Sølberg, redaktør på ”Tema”, Gentofte Bibliotekerne
·        Birgitte Tindbæk, redaktør på ”Tema”, Gentofte Bibliotekerne
·        Nina Wegner, redaktør på ” Litteraturlister”, ”Noget der ligner” samt ”Ekspertpanelet” (frem til 1. september), Horsens bibliotek
·        Joan Høeg, redaktør på ”Pletskud”, Vejle Bibliotek
·        Jesper Meinertz Jensen, tovholder på ”Quizzer”, Silkeborg Bibliotek
·        Michael Larsen, redaktør på ”Læseklubben”, Odense Centralbibliotek
·        Marianne Majggard, redaktør på ”Klassikerguide” frem til 1. september, Kolding Bibliotek
·        Susanne Bogh, redaktør på ”Klassikerguide” fra 1. september, Kolding Bibliotek
·        Mia Sørup, redaktør på ”Bloggen” til 1.august, Roskilde Bibliotek
·        Karen Margrethe Revsbæk, redaktør på ”Bloggen” fra 1. august, Roskilde Bibliotek
·        Line Hoffgaard, redaktør på ”Ekspertpanelet” fra 1. september, Herning Centralbibliotek
·        Jytte Sonne Andersen, redaktionsmedarbejder, fra 1. februar – 1. juli, Borgerservice og Biblioteker i Århus
·        Lotte Thomhave, redaktionsmedarbejder, fra 1. oktober, Borgerservice og Biblioteker i Århus
 
I løbet af året blev følgende publiceret på de enkelte sektioner:

Anbefalinger
Vi har publiceret 428 anbefalinger på siden, heraf er 109 anbefalinger knyttet til temaerne. Det er 116 flere end sidste år. Anbefalerne bruger i gennemsnit to timer på at skrive en anbefaling, og det betyder at anbefalerne har brugt 856 timer i året der gik på at skrive til Litteratursiden.
Artikler
Der blev bragt 49 artikler, hvoraf de fleste er interviews med forfattere.
Tema
Der er offentliggjort 11 temaer, heraf 46 artikler og 109 anbefalinger (de 109 anbefalinger indgår i de samlede 428 anbefalinger).

Forfattere

Vi har publiceret 23 nye forfatterportrætter i løbet af 2006, bl.a. de store forfattere som Inger Christensen, Benny Andersen og Ib Michael og Helle Stangerup.
Vi er nu oppe på 601 portrætter i alt.

Videoklip

Der blev publiceret 16 nye videoklip i 2005. Vi har bl.a. interviewet aktuelle forfattere som Kirsten Thorup Ida Jessen og Erling Jepsen.

Litteraturanalyser
Klassikerguide: Der blev publiceret 6 klassikerguides
Pletskud: Der blev bragt 35 nye værkbeskrivelser: 15 fra 60'erne. 1 fra 70'erne og 19 fra 2000 og frem.
Litteraturlister og Noget der ligner
15 nye litteraturlister
3 nye Noget-der-ligner-lister.

  
Derudover spørgsmål til Ekspertpanelet, ”Spørg din bibliotekar” og redaktionen.
 
Producenterne anvender over to årsværk på at producere indhold til siden. Dertil kommer de timer, som producenterne har brugt på at læse de bøger, der danner baggrund for bidraget. Producenterne får flere gevinster af samarbejdet. Ud over kompetenceudvikling inviteres producenterne til en temadag, og i år deltog over 80 bibliotekarer fra hele landet. Årets tema belyste, hvordan både rollen som bruger og som producent på Litteratursiden er i forvandling. Derudover modtager anbefalerne anmeldereksemplarer, som de får lov at beholde som en belønning for indsatsen.

6. Markedsføring og medieomtaler
Stand på bogmessen i Musikhuset i Århus
Som noget nyt i 2006 lancerede Musikhuset i Århus en bogmesse i samarbejde med Forum. Litteratursidens chefredaktør er med i udvalget for bogmessen. Litteratursiden havde lavet en særlig samarbejdsaftale med arrangørerne, som betød at vi havde en stor stand på messen til reduceret pris. På standen havde vi mange besøgende, bl.a. tiltrak vi gæsterne ved at vise Litteratursiden og et levende PP-show på storskærm.
 
Stand på bogmessen i Forum i København
Litteratursidens stand var populær som aldrig før blandt gæsterne på efterårets bogmesse i København. Ligesom sidste år havde vi en sponsoraftale med BCI om lån af møbler og inventar, og derudover havde vi i år storskærm, banner og et podium i standen. Og der blev sandelig brug for podiet, da der var rigtig mange gæster til standens forfatterinterviews. Ikke mindst fordi vi i forvejen havde planlagt interviews med messens to prisvindere, Ida Jessen og Knud Romer. Da vi takkede af i interviewet med Knud Romer vendte han sig mod alle tilhørerne og sagde, at Litteratursiden var det bedste, som var blevet gjort nogensinde for at formidle litteratur!
 
Et af standens andre trækplastre var quizzerne med bogpræmier. De litterære quizzer var udformet som en julefrokost-pakkeleg, hvor bogpræmierne cirkulerede indtil et stopur afgjorde, hvem som blev den heldige vinder af bogen. Masser af mennesker deltog med stor begejstring. 

Stand på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde
Litteratursiden havde en stand på DBs årsmøde i juni 2006, hvor vi bl.a. viste Litteratursiden på storskærm.  Standen fik stor opmærksomhed fra både biblioteksledere og politikere.
Omtaler af Litteratursiden i medierne:
·        dk4 Som en del af samarbejdsaftalen med dk4 reklameres der for Litteratursiden flere gange ugentlig på den landsdækkende tv-kanal dk4.
·        Nyhedsavisen Fra oktober 2006 var der både materiale og annoncer fra Litteratursiden flere ganger pr. måned. Bl.a. var der en dobbeltsidet artikel om klassikere med optryk af to af Litteratursidens klassiker-lister
·        Kristeligt Dagblad Stor forsidehistorie med interview af chefredaktør Lise Vandborg vedrørende kulturministerens kulturkanon, 21/1- 2006
·        Århus Stiftidende og Randers Amtsavis: Helsides artikel med interview med Lise Vandborg i bogtillægget, der omhandlede bogmessen i Musikhuset Århus i april, 20/4- 2006
·        Politiken Helsides artikel om Litteratursiden under overskriften ”Danmarks førende netmagasin om Litteraur” i bogtillægget, der omhandlede BogForum i København, 11/11-2006
 ·       Politiken Omtale af Litteratursidens nye quizzer, 11/2 – 2006
·        Politiken Omtale af det aktuelle tema på Litteratursiden om Renæssanceåret, 19/8 – 2006
·        MetroXpress Dobbetsidet artikel om chick-litt med interview af Litteratursidens ekspert i genren og med henvisning til Litteratursiden. 12/8 -2006

I forbindelse med lanceringen af Litteratursidens læseklubber i oktober blev bragt følgende omtaler:
"Unge ind i bogdebat" Jydske Vestkysten 2/11-2006
"Læseklub på internettet" Dagbladet Køge 30/10-2006
"Nu kan man klikke sig på en læseklub"  Vejle Amts Dagblad 27/10-2006
"Litteratursnak på internettet" Jydske Vestkysten 27/10-2006
"Ny online læseklub" Fyens Stiftstidende 26/10-2006
"Vær med i læseklubben" Fyens Stiftstidende 25/10-2006
"Kafka med kaffe og kage" Fyens Stiftstidende 8/10-2006
"Ny læseklub på nettet" Nyhesavisen 24/10-2006
"Kø hos bibliotekernes læseklubber" Nyhedsavisen 6/10 -2006
”Læseklubber er populære, Frederiksborg Amtsavis 7/10-2006

Derudover er Læseklubbens projektleder Michael Larsen blevet interviewet til Radio Fyn om projektet.
Litteratursidens anbefalinger mm bliver også oftere og oftere omtalt i forlagenes bogklubsmateriale og på deres hjemmesider i forbindelse med eksponering af forfattere og bøger.
Flere af disse omtaler af Litteratursiden blev efterfølgende refereret i Aviserne Skriver (Danmarks Biblioteksforening). De mange omtaler af Litteratursiden har været med til at skabe stor opmærksomhed om siden og kan også have været en medvirkende faktor til stigningen i sidens besøgstal i 4. kvartal. Jf. s. 11

7. Evaluering af Litteratursiden
I foråret 2006 blev Litteratursidens chefredaktør sammen med de ansvarlige for to af de andre netbiblioteker interviewet af to biblioteksskolestuderende i forbindelse med deres bacheloropgave ”Det detroniserede orakel” om brugerinddragelsen på netbibliotekerne. Opgaven rummer mange gode overvejelser om brugerinteraktionen - eller manglen på samme - på netbibliotekerne, og opgavens forfattere er særdeles kritiske overfor netbibliotekerne. Dog er de mindst kritiske overfor Litteratursiden, bl.a. pga. Bloggen og Quizzer, som fordrer aktivitet fra brugerne. På det tidspunkt var læseklubberne endnu ikke lanceret.
 
Bestyrelsen for Litteratursiden besluttede i starten af året, at der skulle udarbejdes en sammenlignende undersøgelse af besøgstallene for Litteratursiden i forhold til andre danske hjemmesider om skønlitteratur. Litteratursiden kontaktede efterfølgende de 16 vigtigste danske hjemmesider om skønlitteratur for besøgstal mm. Vi fik svar tilbage fra 12 af dem. Litteratursiden placerede sig som topscorer i sammenligningen med det højeste besøgstal og det største antal nyhedsbrevsabonnenter. Dog ville en måling af unikke brugere give et mere præcist sammenligningsgrundlag.
 
Endelig iværksatte Biblioteksstyrelsen den såkaldte Pluss undersøgelse, hvor et konsulentbureau undersøgte netbibliotekernes ressourcetræk, besøgstal mm. Undersøgelsen viste, at Litteratursiden var den mest besøgte og samtidig en af de billigste netbiblioteker pr. besøg.

8. Statistik
I 2006 har antallet af besøg og sidevisninger været højt og stabilt og med en stor vækst i 4. kvartal. Den markante stigning kan skyldes den gode promovering på bogmesserne i såvel Århus som København, eksponeringerne på bl.a. DR’s hjemmeside og i Nyhedsavisen samt de mange medieomtaler.
Desuden fik vi 697 nye abonnenter på nyhedsbrevet i 2006, og ved årsskiftet var antallet af nyhedsabonnenter oppe på 4577. Til sammenligning fik vi 580 nye abonnenter i 2005.
 
Litteratursiden.dk Sidevisninger Besøgssessioner 1. kvartal 2006  1.185.690   645.601 2. kvartal 2006  1.120.975   605.698 3. kvartal 2006  1.002.448   581.954 4. kvartal 2006  1.381.916   723.635

 
Litteratursiden.dk Sidevisninger Besøgssessioner I alt 2006  4.667.834 2.543.002

Til sammenligning ses her de samlede tal for 2005:
Litteratursiden.dk Sidevisninger Besøgssessioner I alt 2005  3.766.436 1.853.213

Sidevisninger: Er et samlet tal for, hvor mange gange siderne er blevet vist i den forløbne periode.
Besøgssessioner: Er en sammentælling af, hvor mange gange de besøgende har været på siderne. Besøgssessionen starter, når browservinduet åbnes, og den påvirkes ikke af, hvor mange sider den besøgende besøger i løbet af besøgssessionen. En besøgssession er defineret til at vare 20 minutter.
 
9. Strategi for 2007
I strategien for 2007 har vi prioriteret, at Litteratursiden fortsætter samarbejdet med aktører fra litteratur – og kulturverdenen. Bl.a. har vi allerede fået forfatteren Trisse Gejl til at være ambassadør for siden i 2007. Desuden er det målet at fortsætte arbejdet fra 2006 med at involvere brugerne endnu mere på siden, og om kort tid vil brugerne kunne kommentere og udarbejde boganbefalinger, litteraturlister og quizzer. Endvidere opretter vi en læser-til-læser-ekspert-blog og giver brugerne mulighed for at hente podcastede anbefalinger fra Litteratursiden.
 
Desuden ønsker vi at fortsætte dialogen og samarbejdet med de andre netbiblioteker. Bl.a. har vi en  fælles stand med Musikbibliotek.dk på årets bogmesse i Århus. Samtidig vil vi styrke synligheden af Litteratursiden overfor biblioteksledere og på det politiske niveau med henblik på at få alle landets kommuner til at blive medlem af Litteratursiden, dels gennem en stand på DBs årsmøde, dels gennem et nyhedsbrev målrettet biblioteksledere og politikere.
 
Når vi ved mere om den nye styringsmodel for netbibliotekerne, og hvilke rammer og råderum, det giver for det enkelte netbibliotek, vil vi revurdere strategien for 2007.