Aktivitetsplan

Oprettet: 27.07.2004 - 08:36


Udkast til strategi- og aktivitetsplan 2007
 
Strategi- og aktivitetsplanen 2007 skal opfattes som et udkast, der kan ændres i løbet af året i takt med de signaler, vi modtager fra Biblioteksstyrelsen og den kommende koodinationsgruppe for netbibliotekerne. Når vi ved mere om den nye styringsmodel for netbibliotekerne, og hvilke rammer og råderum det giver for det enkelte netbibliotek, vil vi derfor sandsynligvis revurdere planen.
 
 
Litteratursidens mål for 2007:
Litteratursiden skal arbejde hen imod at blive den mest anvendte danske hjemmeside om skønlitteratur ved
1.  At udvide samarbejdet med eksterne aktører fra litteratur- og kulturverdenen
2.  At implementere teknologier fra Mit Bibliotek på Litteratursiden og gøre sidens indhold tilgængelig i flere offentlige og private webservices
3.  At styrke fora for bruger-bruger interaktion på websiden
 
Følgende aktiviteter realiseres:
- Samarbejde med en gratisavis om at eksponere dele af Litteratursiden. Er realiseret
- Litteratursiden finder sponsorer, gerne én hovedsponsor
- Der tilknyttes for et halvt år ad gangen en protektor for Litteratursiden. Er realiseret.
- Nyhedsbrevene udvikles og indeholder billede. Er realiseret.
- Der ønskes tæt integration med ’Mit bibliotek’ i forhold til det tekniske. Er realiseret.
- Sidens indhold bliver eksponeret på flere populære websites. Er delvis realiseret
- Bruger-bruger interaktionen styrkes, så brugerne får mulighed for at kommentere indholdet, skrive anbefalinger og fungere som eksperter mm. Realiseres 1. kvartal 2007
- Ejerskabet for siden og den politiske bevågenhed for siden styrkes via et nyhedsbrev målrettet biblioteksledere og politikere. Er realiseret
 
Ad mål 1:
Udvide samarbejdet med eksterne aktører fra litteratur- og kulturverdenen
Litteratursiden har siden 2004 samarbejdet om video- og tv-produktion med dk4, og fra september 2006 er produktionsfrekvensen fordoblet til to interviews hver måned. Derudover fortsætter vi det samarbejde, som blev indledt i 2005 med BCI om låne af møbler og forskelligt udstyr til Litteratursidens stand på årets bogmesser i Århus og København samt på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde mm. Desuden fortsætter vi samarbejdet med forlagene om at sponsorere præmier til Litteratursidens månedlige quiz samt til ekstra quizzer på bogmesserne. Samarbejdet med eksterne interessenter medfører både større eksponering af Litteratursiden og sparer ressourcer. Derudover har opbygning af nye partnerskaber mange sidegevinster som bl.a. udvikling af nye kompetencer i organisationen.  
 
a. Samarbejde med Nyhedsavisen
Det samarbejde som blev indledt i oktober 2006 mellem redaktøren og Nyhedsavisens kulturredaktør fortsætter i 2007. Nyhedsavisen bruger stof fra Litteratursiden (som allerede er produceret) som f.eks. Noget der ligner-lister i avisens ugentlige litteraturopslag. Litteratursiden honoreres ved at kunne annoncere gratis i avisen.. Derudover eksponeres Litteratursidens naturligvis ved de enkelte bidrag, hvor det fremgår at stoffet er produceret af Litteratursiden.  
Gennem dette samarbejde forventer vi at kunne nå nye målgrupper og ikke mindst skabe større opmærksomhed om Litteratursidens eksistens i den brede offentlighed. 
 
b. Litteratursiden finder sponsorer, gerne én hovedsponsor
Vi vil undersøge flere potentielle samarbejdspartnere i det private erhvervsliv om at bruge Litteratursidens indhold. For eksempel var der på medlemsmødet i 2006 enighed om eksponeringsværdien i forslaget om at levere materiale til firmaers intranet, f. eks kunne temaet om Litteratur i Mellemøsten skabe større kulturel forståelse for eksportvirksomheder. Det er vigtigt, at begge parter får branding ud af samarbejdet. 
 
c.  Protektor for Litteratursiden for et halvt år af gangen
Det blev i 2006 besluttet, vi skulle finde en protektor for Litteratursiden for et halvt år af gangen.
Forfatteren Trisse Gejl, som blev foreslået på fællesmødet 10.10., er ambassadør for Litteratursiden det første halve år af 2007. Hun bidrager ca. en gang om ugen på Litteratursidens blog. Det skaber mere opmærksomhed om bloggen og har allerede i forbindelse med lanceringen i januar ført til omtale i Politiken. Desuden vil der være et interview med Trisse Gejl på Litteratursidens stand på bogmessen i Århus i april, hvor hun vil fortælle om hvorfor hun har sagt ja til at være ambassadør for Litteratursiden.
 
Ad Mål 2
Implementere teknologier fra Mit Bibliotek på Litteratursiden og gøre sidens indhold tilgængelig i flere offentlige og private webservices
- Der ønskes tæt integration med ’Mit bibliotek’ i forhold til det tekniske
Netbibliotekets facilitet ”Dem, der har lånt ”Hundehoved” har også lånt...” blev implementeret på Litteratursidens nye anbefalinger og samtlige Pletskud i første kvartal 2007. På de helt nye bøger gælder dog, at listen først bliver synlig efter nogle måneder.
 
-Sidens indhold bliver eksponeret på flere og populære websites
Der vil blive arbejdet målrettet for, at Litteratursidens indhold eksponeres i både offentlige og private webservices inden for rammerne af den nuværende teknologi. På den måde vil vi kunne eksponere indholdet på nye måder og genbruge det i stadig nye kontekster. Der arbejdes for samarbejde med såvel offentlige som private parter.
 
Det vil være oplagt i 2007 at fortsætte samarbejde med DRs kultursite om stof til Romanlæseklubberne og derudover i andre litterære sammenhænge. Man kunne også tænke i nye koncepter og for eksempel bruge de gode kontakter, som nu er etableret i DR, til at arbejde for, at Litteratursiden bliver samarbejdspartner i flere af DRs litteraturprogrammer.
 
Desuden vil det være oplagt at fortsætte samarbejdet fra 2006 med BG Bank om gensidige links i forbindelse med de nominerede forfattere til BG Banks litteraturpris.( Selv om Danske Bank opsluger BG Bank fra den 10.4., vil litteratursponsoratet fortsætte under Danske Bank.)
 
Endvidere kunne vi overveje et tættere samarbejde med mindre litterære, private sites som har givet udtryk for interesse i at samarbejde med Litteratursiden. Det bliver mere og mere vigtigt, at Litteratursidens er synlig i andre litterære fora. Måske bør redaktørerne bruge tid på at blogge i andre litterære fora og derved gøre PR for Litteratursiden og ad den vej skaffe flere brugere. Dvs. kvalitetskriteriet forskydes fra ikke blot at gælde Litteratursiden, men i hvor høj grad om indholdet er synligt og går i dialog med andre litterære hjemmesider og dermed indgår i hele det litterære kredsløb.  Derudover kunne vi overveje at lægge nogle af forfatterportrætterne på Wikipedia.
 
Ad Mål 3
Styrke fora for bruger-bruger interaktion på websiden
Bruger-bruger interaktionen styrkes, så brugerne får mulighed for at kommentere indholdet, skrive anbefalinger og lister samt fungere som ekspert (realiseres i april 2007)
 
Brugerne får mulighed for at kommentere anbefalinger og litteraturlister og selv skrive bidrag. Her anvendes den samme teknik som ved læseklubberne, så læsernes bidrag bliver synlige med det samme. Der bliver mulighed for kommentering/produktion på alle de kommende anbefalinger og litteraturlister/noget, der ligner. Der udarbejdes en RSS, der giver producenten/redaktøren besked, hver gang, der publiceres et nyt indlæg. Ligeledes bliver der oprettet spamfilter, der forhindrer langt det meste spam i kommenteringsfeltet.
 
På forsiden af Ekspertpanelet etableres en læser-til-læser-ekspert-blog, hvor eksperterne samtidig kan byde ind, hvis de ønsker det.  Her kan læserne spørge hinanden om alt inden for litteraturens verden. Både spørgsmål og svar er synlige på siden.
 
På quiz-siden vil brugerne fremover blive opfordret til at udarbejde quizzer.  Den faste månedlige quiz, som er knyttet til det månedlige tema, udarbejdes fortsat af bibliotekarer, mens brugernes quizzer bliver ”ekstra-quizzer”.
 
Der har i flere omgange været diskuteret muligheden for at oprette brugerprofiler på Litteratursiden. Efter et møde med IKT-afdelingen blev det klart, at det dels er en meget omfattende opgave teknisk, dels at der knytter sig en række sikkerhedsproblemer til sådanne profiler. Endvidere vil der være mange fordele i at vente med brugerprofilerne til netbibliotekerne får fælles platform, ikke mindst da det vil være oplagt at lade brugerprofilerne gå igen i de enkelte netbiblioteker. Endelig kan man forestille sig, at det nye IT-system vil være bedre gearet til at håndtere brugerprofiler end den nuværende. Derfor indstilles det, at brugerprofilerne afventer fælles IT- platform i 2008. 
 
Mulighed for podcasting på Litteratursiden
I starten af marts i år har vi udvidet samarbejdet med dk4 til også at omfatte tv-programmet Bogtip, som er boganbefalinger fra Litteratursiden, fortsat med Litteratursidens medarbejdere som værter.
Det første program havde premiere på dk4 d. 26. marts. Samtidig produceres der i samarbejde med dk4 podcastede anbefalinger, som brugerne snarest får mulighed for at hente på Litteratursiden.
 
 
Strategiske aktiviteter i forhold til biblioteksverden og politikere
 Ejerskabet og den politiske bevågenhed for siden styrkes via et nyhedsbrev målrettet biblioteksledere og politikere. Redaktøren skriver ca. 2 gange om året (eller mere efter behov) et strategisk og politisk orienteret nyhedsbrev henvendt til biblioteksledere /medlemmer, politikere og andre vigtige aktører i biblioteksmiljøet. Nyhedsbrevet skal berette om nye tiltag, eksponering i medierne og samarbejdsrelationer mm. og skal sendes til bibliotekslederne, som derefter kan sende det videre til politikerne. Vi kan overveje om det også skal sendes til andre aktører i det litterære miljø eller vi skal give alle interesserede, herunder f.eks. Biblioteksskolestuderende, mulighed for at abonnere på nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet er udsendt primo marts.
 
Stand på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde 2007
Danmarks Biblioteksforening holder årsmøde i København d. 29. – 30. marts 2007. Litteratursiden har de seneste tre år haft en stand på årsmødet for at øge opmærksomheden overfor biblioteksledere og politikere. I år vil der i standen blive sat fokus på, at de nye storkommuner nu er en realitet og at flere biblioteker bliver potentielle medlemsbiblioteker. Det eksponeres hvem der er medlem og ikke medlem gennem bl.a. eksponering af Litteratursidens medlemsbiblioteker på et ”landkort”.
 
Når Biblioteksstyrelsen melder ud vedrørende den nye centrale styringsmodel for netbibliotekerne, skal der arbejdes for, at Litteratursiden repræsenteres i de centrale organer i den nye styringsmodel
 
Aktiviteter for at styrke ejerskabet for siden
Temadag for Litteratursidens producenter d. 26. september 2007
Der afholdes en temadag for Litteratursidens producenter d. 26. september 2007. Temaet vil være en fortsat diskussion af web 2.0. –tilbud på Litteratursiden  Emnet kan dog revideres i lyset af de udmeldinger vi får vedrørende den nye styringsmodel for netbibliotekerne.
 
PR-aktiviteter
Litteratursiden har stand på årets bogmesser i Århus og København i henholdsvis april og november
- Redaktøren har etableret en samarbejdsaftale med Forum/Musikhuset i forbindelse med en stand på bogmessen i Århus. Standen er fælles med Musikbibliotek.dk, da messen foregår i Musikhuset og har et tværgående tema med musik og litteratur.  Den fælles stand har en god placering og er 20 m2. Litteratursidens redaktør er ligesom sidste år med i messeudvalget for bogmessen.
- Litteratursiden har i lighed med tidligere år en stand på bogmesen i Forum i København med en række aktiviteter på standen. Standen forsynes med bl.a. storskærm, podium og banner.
- På begge bogmesser er der indgået sponsoraftale med BCI om udlån af inventar.
 
Litteratursiden promoveres på Krimimessen i marts
Litteratursidens redaktionsgruppemedlem fra Horsens Bibliotek promoverer Litteratursiden i en stand (sammen med Horsens Bibliotek og websiden krimisiden.dk) på krimimessen i Horsens d. 24. – 25. marts. Standen er omtalt i Krimimessens katalog.


Aktivitetsplan 2006

Mål 2006

Resultatmål
- Litteratursiden samler og styrker folkebibliotekernes litteraturressourcer
- Litteratursiden bliver det foretrukne virtuelle redskab i bibliotekernes litteraturformidling og sikrer synergi mellem virtuel og fysisk formidling
- Litteratursiden bliver en synlig og betydningsfuld aktør i den litterære/kulturelle offentlighed

Udviklingsmål
Litteratursiden fortsætter samarbejdet med både eksterne aktører fra kulturverdenen og bibliotekssektoren med henblik på, dels at blive en vigtig aktør i det kulturelle miljø, dels at styrke bibliotekernes litteraturressourcer på internettet.

Delmål:
1. Kvaliteterne ”oplevelse”, ”personlig” og ”udfordrende” i sidens kommunikationsprofil skærpes ved at skabe større interaktivitet i samarbejde med eksterne aktører
2. Nyhedsprofilen skærpes med henblik på større professionalisme og større synlighed i offentligheden
3. Infogalleriet spredes til alle medlemsbibliotekerne
4. Antallet af besøgssessioner stiger til 200.000 pr. måned
5. Antallet af nyhedsabonnenter stiger til 4500
6. Der arbejdes på at skaffe sponsorer til siden

Prioriterede aktiviteter ud fra udviklingsmål 2006
Ad. delmål 1.
Kvaliteterne ”oplevelse”, ”personlig” og ”udfordrende” i sidens kommunikationsprofil skærpes ved at skabe større interaktivitet på siden i samarbejde med eksterne kulturaktører
Nye tiltag, der skaber større interaktivitet og gør siden mere udfordrende og oplevelsesorienteret:
- Quizzer, gik i luften 1. februar. Forlag sponserer gevinster.
- Blog med debat, gik i luften 27. marts.
- Virtuelle læseklubber på Litteratursiden 
Læseklubberne forventes at gå i luften på Litteratursiden d. 1.oktober.
- Nyhedsbrevene udvikles og skal bl.a. rumme billeder (4. kvartal )

Realisering af følgende tiltag der styrker brugervenligheden og tilgængeligheden på siden:
- Fuld integration af Epoke i Litteratursiden (4. kvartal)
- Ændring af menupunkter
Epoke flyttes fra Litteraturanalyser og får eget menupunkt, ”Litteraturhistorie”, som er mere dækkende for indholdet. (efter integrationen)
- Optimering af søgefunktionen på Litteratursiden
En avanceret søgefunktion er under udvikling, og efter den nye søgefunktion er implementeret fjernes menupunktet ”Arkiv” fra siden (4. kvartal )
- Tilgængelighedstest af Litteratursiden
En tilgængelighedstest igangsættes når avanceret søgning er implementeret på siden.  Testen indgår i samarbejdsaftalen med Danmarks Blindebibliotek.
- Øge linkning/samarbejde til andre netbiblioteker
Flere gensidige links samt samarbejde i det hele taget med de øvrige netbiblioteker.

Ad delmål 2 
Litteratursidens nyhedsprofil skærpes med henblik på større professionalisme og større synlighed i den litterære offentlighed. 
- Skærpelse af redaktionelt koncept for ”Vi anbefaler”
Konceptet for ”Vi anbefaler” ændres med henblik på en skarpere nyhedsprofil og en mere kritisk linje ved dels
- Anbefaling af de helt nye bøger
- Anbefalingerne må gerne indeholde forbehold
- Anbefalingerne skal indeholde en overskrift – på linie med anmeldelser (udsættes til 2007)
Redaktøren har ved årsskiftet truffet aftaler med forlagene om, at de sender anmeldereksemplarer til Litteratursiden..
- Litteratursiden er i højere grad med til at sætte dagsorden i den litterære debat
F.eks. kan redaktøren/redaktionsmedlemmer skrive indlæg om litteraturpolitiske emner på Litteratursidens weblog.
- Litteratursidens temadag
Litteratursidens temadag d. 8. december 2006 for producenter skal bl.a. handle om, hvordan både rollen som producent og bruger på Litteratursiden er under forvandling.
- Program om Litteratursiden
Tilrettelæggelse af dk4 -program om Litteratursiden, der skal udsendes til bibliotekerne på dvd med opfordring til afspilning på storskærme. Realiseres når de nye virtuelle læseklubber er implementeret på siden.

Ad. delmål 3
Litteratursidens infogalleri, der eksponerer virtuelle ressourcer på det fysiske bibliotek spredes til alle medlemsbibliotekerne – og inspirerer også de andre netbiblioteker 
- Infogalleriet blev udsendt til alle medlemsbibliotekerne d. 24. januar. En uge efter blev der udsendt en pressemeddelelse med henblik på omtaler i medierne over hele landet.
- Målet er at de fleste af de større medlemsbiblioteker viser Litteratursidens infogalleri i 3. kvartal 2006.
- Det forventes, at flere af de andre netbiblioteker inspireres til at eksponere deres indhold gennem et lignende infogalleri.

Ad. delmål 4-5
Udvikling af samarbejde med henblik på at få flere brugere og få flere biblioteker med i samarbejdet
 - Øget eksponering af Litteratursiden i offentligheden og i biblioteksmiljøet og sponsoraftaler i forbindelse hertil.
Der indgås sponsoraftale med BCI om inventar i forbindelse med:
• Stand på Bogmesse i Musikhuset i Århus 22. – 23. april 2006
- Lise Vandborg er repræsentant i bogmessens messeudvalg.
• Stand på DBs årsmøde i Århus, 7. – 9. juni 2006
• Stand på BogForum, 17. – 19. november 2006. 
- Samarbejde med DBC
Samarbejde med DBC med henblik på at Bibliotek.dk linker til Litteratursidens anbefalinger og forfatterportrætter under de enkelte titler (blev en realitet 23. januar) Desuden eksponeres mange af Litteratursidens litteraturlister i Bibliotek.dk (realiseret 12. juni 2006)
- Videoklip
dk4 og Litteratursiden fortsætter samarbejdet om samproduktion af videoklip med forfatterinterviews. Der produceres dels en række 25-minutters interviews til tv-programmet ”Litteratursiden”, som sendes på dk4 og en række 5-minutters interviews til Litteratursiden. dk4 afholder produktionsomkostningerne, mens Litteratursidens to interviewere bidrager med arbejdstimer til interviewene.
Bestyrelsen har givet grønt lys for, at der produceres flere dk4-interviews i 2006, og at der tilknyttes 2 -3 interviewere mere. Fra 1. september er der således blevet produceret to videoklip pr. måned
- Udbud af tovholderfunktion
Ekspertpanelet blev sat i udbud med virkning fra 1. september. Herning Centralbibliotek er ny tovholder på Elksepertpanelet.
- Litteratursiden i Netbiblioteket
Fortsat samarbejde med ”Netbiblioteket”, der viser Litteratursidens anbefalinger og forfatterportrætter i forskellige bibliotekers kataloger.  I 2006 arbejdes for, at Netbibliotekets kollabarative filtering også anvendes på Litteratursiden
- Samarbejde med Blindebiblioteket
Litteratursidens indhold anvendes og eksponeres fortsat i DBBs portal for læsehandicappede, E 17. Som noget nyt i 2006 eksponeres også Litteratursidens videoklip.
- Henvendelse til de nye kommuner i forbindelse med sammenlægningerne
Litteratursidens medlemskaber i sammenhæng med de nye kommuner afklares. Herefter udsendes breve til kommuner og regionslederfora om medlemskab af Litteratursiden, herunder om de faglige udviklingsmuligheder for medarbejderne og gevinsterne ved at deltage i produktionsfællesskabet.

Ad. delmål 7
Der arbejdes på at skaffe sponsorer til siden
- Sponsorer skal primært sikre flere midler til markedsføring og redaktionelle arbejdstimer. Der arbejdes for at skaffe en hovedsponsor 
- Foreningens medlemmer opfordres til at komme med forslag til en hovedsponsor for siden.
Aktivitetsplan 2006.