Referat fra bestyrelsesmøde 29.01.08

Oprettet: 19.02.2008 - 13:06


REFERAT af BESTYRELSESMØDE for LITTERATURSIDEN
D. 29. januar 2008 på Hovedbiblioteket i Århus, lokale B
 
Til stede var: Knud Schulz, Lars Bornæs, Sara Jørgensen, Hella Hostrup, Kirsten Boelt, Lise Vandborg, chefredaktør Gitte Fangel og referent Mikkel Randlev Møller

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
 
2. Formandsbeslutninger

Net-tidsskriftet Amine.dk har ikke reageret på det tilbud, de fik i forbindelse med deres ønske om benyttelse af Litteratursidens indhold.

  Redaktionsmedarbejderens stilling (15 timer) er blevet forlænget til 1. april 08 – dagen efter mødet fik hun et vikariat i Kolding.

   Bestyrelsen tiltrådte formandsbeslutningerne.

    
   3. Opfølgning på referater m.v. ved chefredaktøren


   Redaktøren for forfattersektionen har pr. 1. december 07 ligeledes overtaget anbefalerredaktionen, mens redaktøren her er på barsel.
   I efteråret blev 5 ikke-bibliotekarer tilknyttet Ekspertpanelet. Flere forfattere har deltaget i direkte dialog med brugerne på læseklubberne.
   Facebook er oprettet som forsøg på læseklubberne – knap 100 deltager i bogsnakken pt.

   Der blev søgt og modtaget (Forfattercentrum) forfatterhonorar til de 2 forfatterarrangementer i Second Life.

   På temadagen 2007 fik medlemmerne tilbud om at købe Litteraturside-bannere. I nyhedsbrevet, der udsendes primo februar gøres der opmærksom på denne mulighed endnu en gang, ligesom muligheden for at printe litteraturlister og Litteratursidens Læselov fra extranettet omtales igen.
   Redaktørerne ønsker en ensartet politik for, størrelse af honorar, der tilbydes eksterne skribenter. Det blev besluttet, at redaktionsgruppen skal finde én eller flere takster (vejledende priser) for forskellige typer af bidrag. 
   Bidragyderne ønsker, at deres arbejde med f.eks. at lave anbefalinger, skal synliggøres bl.a. som gavnligt for deres ansættelsessted. Bestyrelsen vil tage emnet op.
   Der ønskes et mere internationalt udsyn i Litteratursidens indhold. Evt. også omtale af forfattere på originalsproget. Bestyrelsen vil tage emnet op.
   Redaktørerne ønsker et tillæg for deres arbejde. Bestyrelsen kan ikke foretage lønforhandlinger for redaktørerne.

   4. Økonomistatus


   Der er et lille overskud, hvilket er meget tilfredsstillende. Regnskabet indstilles til revision og tages op på generalforsamling.

   Der kan ikke gives tilsagn om, at kompensere for redaktionsarbejde indtil videre, da der ikke foreligger tilsagn fra Biblioteksstyrelsen, og økonomien derfor ikke ligger fast. Når et tilsagn fra Styrelsen foreligger, vil bestyrelsen søge at kompensere bagudrettet. 

   5.Opfølgning på Fællesmøde med redaktionen

   På den lange bane skal sitet formodentligt være selvfinansierende efter beslutning i Biblioteksstyrelsen.


    

   6. Samarbejdsaftaler

   Der er en gruppe af ikke-producerende medlemsbiblioteker.


   Ændring af kontingent indstilles til generalforsamling:

   1. Producerende medlemmer: 2000,-

   2. Ikke producerende medlemmer: 3000,-

   Samt evt. en 3. kategori af ikke-biblioteker

   Samarbejdsaftalen med DBC omkring Sirpa blev diskuteret. Knud Schulz kontakter DBC for at få forhandlet betaling for nyheder fra Litteratursiden.

   7. Generalforsamling 2008

   13. marts kl. 13.00 i Århus – sandwich fra kl. 12.30

   Bestyrelsen mødes 1 time inden: kl. 11.30


   Lars, Mogens, Hella og Kirsten er på valg – Kirsten genopstiller, de øvrige overvejer

   Fagligt arrangement: evt. Forumteater med Lille Grim Hund om ”Brugerne kommer”.

   8. Eventuelt
   Intet

   9. Punkter til kommende møder
   Behov for reorganisering af redaktionsgruppen i forbindelse med nyr site?
   Synliggørelse ude på bibliotekerne af arbejdet med at producere indhold til Litteratursiden bl.a. Anbefalinger.
   Mere internationalt udsyn i Litteratursidens indhold. Evt. også forfattere på originalsproget.