Anne Lützhöft

Født: 11. april 1951 i Næstved.
Debut: På skyggesiden.

Jeg kom til verden på Næstved Sygehus. Kun 8 dage gammel blev jeg tvangsfjernet fra min mor. Jeg var herefter henvist til et liv under børneværnet/børneforsorgen. De to første år af mit liv tilbringer jeg på spædbørnehjemmet Lillebo ved Næstved.
2 år gammel bliver jeg overført til Boeslunde Børnehjem v/Skælskør, hvor jeg tilbringer resten af min barndom. En barndom på institution, hvor: - Citat fra "På skyggesiden" : "Hendes basale behov blev fuldt dækket, og på den led manglede hun intet, desuden vidste hun ikke, at der hørte mere til, for at få optimale opvækstvilkår"
- et sted hvor de basale behov dækkes, men hvor savnet af familie ligger langt fremme i bevidstheden. Jeg rejser fra børnehjemmet 15 år gammel, hvorefter jeg nødvendigvis skal klare mig selv i en voksen verden uden støtte fra et bagland (familie). Jeg kommer i lære i en bank i Slagelse (på egen foranledning), men må med baggrund i et voldeligt forhold springe fra i utide og "flygte" til Jylland. Efter en kort arbejdsperiode på LEGO efterfulgt af et højskoleophold på Rønshoved Højskole for bl.a. at checke min skolemodenhed mht. at tage drømmen om lærergerningen op til overvejelse, tager jeg igen på højskole, denne gang Nørgaards Højskole ved Hadsten. Her møder jeg min mand. Sammen har vi 3 drenge.
Efter højskolen flytter jeg til Århus, hvor jeg tager H.F. på Århus Statsgymnasium. Vejen mod mit lykkemål er påbegyndt med en rute der fører via ÅrhusUniversitet, matematisk institut, Handelshøjskolen (HA), et år (HD) og frem til min drømmeuddannelse. Jeg bliver optaget på Marselisborg Seminarium, Århus 1980. Næsten færdiguddannet som lærer, sker der noget skæbnesvangert, en januardag i 1983 … Jeg får en hjerneblødning … og er tæt ved at miste livet … Min stædige natur gør, at jeg ikke bare overlever, men at jeg gennem selvtræning kommer til igen at tale, skrive og læse, hvilket er en "livsnødvendighed" for mig.
Det lykkedes mig, at færdiggøre min læreruddannelse fem år efter hjerneblødningen. - Dog måtte jeg erkende, at jeg ikke magtede at undervise af helbredsmæssige årsager. Jeg søgte og fik tilkendt højeste invalidepension. I eftersommeren 1983 flyttede familien til Skovby ved Galten, hvor vi stadig bor.

- Jeg er i øvrigt aktiv indenfor HjerneSagen, hvor jeg sidder i bestyrelsen for Århus Amt.

Biografien er udarbejdet af forfatteren
Portrættet redigeres af bibliotekar Marit Haugaard, Århus Kommunes Biblioteker  

Foto: Privat

Debut: 
1997
Land: 
Danmark
Links
Bøger
Inspiration

Bogen "På skyggesiden" var i første omgang ikke tænkt til udgivelse.
Den var udelukkende skrevet til mine børn for at bibringe dem en indsigt i min sygdoms væsen og en forståelse for, hvorfor der blev vendt op og ned på deres kendte verden. Min mand syntes imidlertid, at teksten var så velskrevet, at vi skulle forsøge at få bogen udgivet.
Mine grukdigte var heller ikke tiltænkt en udgivelse i bogform.
I forbindelse med udgivelsen af "På skyggesiden" havde jeg besøg af forskellige journalister. På vores køkkendør har jeg klæbet mange små grukdigte, som jeg holder meget af at skrive. De pågældende journalister opfordrede mig til at få dem udgivet. Det er der foreløbig kommet 4 gruksamlinger ud af. Inspirationen til min nyeste roman "Lad håbet komme indenfor" (udkommer til juni) har baggrund i et "Børnehjemstræf", som jeg var initiativtager til sidste år. Ud over førskrevne er naturen min største inspirationskilde, hvor nattestilheden er mit arbejdssted og nedenstående associationer mine redskaber:

  • Livets farvepalet, familieliv, natsort fred, naturoplevelser, menneskeskæbner, gode som mindre gode minder, musik, litteratur, farver, årstider, landskaber, vårgrønne skove og flerfarvet flora, dufte, vejret, havet, bølgeskvulp, saltvand, sne, regndråber, tordenknitrende lynild, skyer, fugle i flyveflugt, solens gang på himmelhvælvingen, ord som børneværn/børnefjern, ordsammensætninger …