Dracula, Bram Stoker

Oprettet: 11.03.2013 - 02:28

"Dracula" opfattes nok af mange som moderen til hele vampyrmytologien, men det har på ingen måde sin rigtighed. Så vidt jeg husker, kendte man allerede til "virkelige" vampyrer i 900-tallet, omend i lang tid kun på Balkanøerne. Det var dog først senere man brugte betegnelsen "vampyr", hvis oprindelse er ukendt. "Dracula" var heller ikke det første skønlitterære værk om vampyrer, men vel nok det kendteste, når man ser bort fra nyere værker.

"Dracula" er skrevet i 1898 af Bram Stoker, som iøvrigt levede et halvtrist liv. Sine sidste år kæmpede han med sygdom, og knoklede for at financiere sin kones overforbrug. Og han blev ikke rig på "Dracula", som man kan synes han havde fortjent.

Men nu til bogen! Den har den særlige charme som kendetegner gamle "uhyggelige" bøger, hvor uhyggen idag nærmest har noget hyggeligt over sig! Jeg vil ikke skrive noget om historien som sådan - de fleste kender den nok mere eller mindre, uanset om man har læst bogen eller ej. Der er nogle lidt langtrukne passager, hvor der ikke rigtigt sker noget, men i det store og hele synes jeg det er en virkeligt god bog, som jeg nok vil læse igen på et tidspunkt.