»Mænd Adgang forbudt – læs Kaj Munk.« (På 70-årsdagen for døden)

Oprettet: 04.02.2014 - 22:42
Vedersø Præstegård, Kaj Munk Museet.

Kaj Munk: myrdet 4.jan 1944. Obduktion: et nakkeskud, to i venstre tinding.

Det er martyriet; det er personhistorien, men glem ikke poetens litteratur, er ordet mit om Munk. 

På 70-årsdagen for døden, siger Emeritus Hans Hertel i Kristeligt Dagblad: ”Kaj Munk er et yderst interessant eksempel på, hvor langt 1930`ernes intellektuelle gik i retning af at se Hitler, som den store fornyer. De nationalkonservative var langt ude, ligesom marxistrene var langt ude i deres sympati for Stalin og Sovjetunionen. Begge dele er udtryk for, hvad jeg vil kalde den totalitære fristelse ...”

Og Munk var i særdeleshed vidende om livets fristelser, både som præst og som forfatter. Derfor fremdrager jeg den lidet kendte novelle »Dette Dødsens Legeme!« Her Hører vi om enkefruen på Aurelienlund, der ikke kan sove i den hede månebeskinnede nat; ´for inde – i det næste rum – snorker gaardforvalteren nok saa graadigt, saa dyrisk; med gru kalder det paa enkefruens skød, men skam faa om hun gav efter for lyst til fremmed mand.

Således er individet altid i spænding mellem fristelse og fortabelse og fornægtelse – indlejret i kulturens spændetrøje.  Med hiin aldrende novelle i hånd og hævd, belys nutidens emne-ånd: klik ind på ...

Kaj Munk Museet: »Mænd Adgang forbudt – læs Kaj Munk.«

http://youtu.be/a8xX9ntUnn4

re-aktualisering af Kaj Munks Novelle, Dette Dødsens Legeme, i perspektiv af den verserende kønsdebat, fristelse og rettergangen i forbindelse med 17.etage Hotel Bella sky (der vil få principiel betydning). 

 

Le Berthélaine – dansk kunstner, forfatter og kritiker

Tilføj kommentar

Deltag i debatten.

  • Kaj Hansen

    tor, 13/02/2014 - 21:14

    Foranlediget af dette blogindlæg blev jeg gjort opmærksom på den lille novelle af Kaj Munk, Dette dødsens legeme, som hidtil havde undgået min opmærksomhed. Jeg bestilte den så på mit bibliotek, og fik den så skaffet hjem fra Depotbiblioteket på Statsbiblioteket. (Dette eksemplar ar tidligere tilhørt Slagelse Centralbibliotek).

    Stor var min forbavselse, da jeg åbnede bogen, thi det var en salgs faksimileudgave af Kaj Munks håndskrevne manuskript med rettelser og overstregninger. Jeg gad vide, om novellen findes i en anden form, men det kan måske en bibliotekar, som læser dette, eller Le Berthélaine oplyse om. I videoen, hvor Le Bertélaine læser op af novellen, holder han bogen normalt, og den har et gult omslag. I den bog, jeg har lånt, skal man vende bogen for at læse teksten.

    Novellen er i øvrigt utroligt tankevækkende, og bliver også på glimrende måde sat i perspektiv af Le Berthélaine.