Frit Danmark

Oprettet: 27.02.2014 - 13:28
Årbog 2013

I april 1942 udkom Frit Danmark for første gang, og det skulle blive et af modstandsbevægelsen mest indflydelsesrige blade. Det var organ for Danmarks Frihedsråd, som udstak hovedlinjerne for modstandskampen i by og på land. Det bragte oplysninger om lokale forhold og advarede mod værnemagere og stikkere. Efter krigen fortsatte bladet først som ugeblad og siden som månedsblad, under Kate Flerons kyndige redaktion.

Det absolut sidste nr. af bladet, udkom i forbindelse med folkeafstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Den der omhandlede Danmarks tilslutning til Den europæiske Union. I en lang række debatindlæg, advarede fremtrædende danskere fra hele det politiske spektrum mod at vi stemte ja til traktaten.
Det gjorde vi heller ikke, men den kom ind ad bagdøren alligevel. Sådan er det gået med demokratiet i EU – man kan godt stemme nej, men vi skal pinedød gøre som unionstilhængerne siger, om vi så protesterer nok så meget. Sådan er virkeligheden i ”Fort Europa”!

Nu er der gået godt 20 år siden vi stemte om traktaten, og EU er på katastrofe-kurs. De advarsler som unionsmodstanderne kom med før folkeafstemningen både i 1972 og 1992, er til fulde blev bekræftet. Ja, virkeligheden har vist sig at overgå advarslerne. Selv tilhængerne indrømmer, at det var godt vi stemte nej til Euroen. I dag kæmper danske soldater i Mali som en del af EU-hæren, og der vil komme andre lignende aktioner.

Det var alt sammen noget som Socialdemokratiet lovede aldrig ville ske. Men nu sker det og danske soldater kommer også til at sætte livet til, i kampen for at forsvare ”Fort Europa” alle de steder hvor der er gamle koloniinteresser bliver truet.

Gennem de senere år har jeg i en række artikler og indlæg, forsøgt at gøre opmærksom på den historiske parallel, der findes mellem besættelsestiden og Danmark som en del af Unionen. Med uddybningen af den økonomiske krise i EU, vil modstanden i Danmark også blive forstærket og antage former der minder om frihedskampen.

Jo, hurtigere vi indstiller vores arbejde på de nye betingelser, jo bedre muligheder vil vi have for at gøre DKP til en samlende kraft i modstandskampen. Vi skal værne om vores ret til at bestemme udviklingen i vores eget land, og vi skal genskabe de demokratiske frihedsrettigheder som vi og vores forfædre har kæmpet så hårdt for!

PS. Frit Danmark er et uddrag fra ´Årbog 2013´ der udkom på forlaget Populi i dec. 2013.