Kulturarv og bogskat ....

Oprettet: 29.09.2017 - 20:26
Bogskat

Når man taler bøger, så tænker man først og fremmest på ordet og dets udformning i de enkelte værker. Dette er faktisk VÆRKET, dvs. det, der går over i Litteraturhistorien, hvor det kan blive et hovedværk eller i hvert fald en repræsentant for sin tid og for et enkelt forfatterskab.
Sådan har det været i umindelige tider, og sådan er det nemt at håndtere for dem, der lever af litteraturen, men som ikke er (skønlitterære) forfattere. Selvudgiver-bølgen og fremkomsten af mere eller mindre seriøse forlag har forvirret begreberne og markeret de påståede grænser mellem lødig og ikke-lødig litteratur i endnu højere grad end før.
Bare for nogle få år siden var en bog af papir. Den kunne ligge fremme på sofabordet og markere det kulturelle niveau, som dens ejer besad. Nu er det langt sværere at se bøger som kultur-markører, for rigtig mange af dem er ikke i papir.
Dette har forvirret kultur-formidlere inden for bl.a. biblioteksbranchen. Her opererer man med et sæt udvælgelsesregler, der ikke er tidssvarende, for her usynliggøres forfattere og forfatterskaber, der ikke kan knyttes til "etablerede forlag". Det er meget lidt tilforladeligt med sådanne selvopfundne regler, for skulle bibliotekerne ikke sikre kulturarven fremover, og hvordan kan de det, når de bevidst iklæder sig skyklapper? Den slags holder ikke i længden, men ikke desto mindre er det, hvad man går frem efter ...

http://www.dbc.dk/nationale-opgaver/bibliotekskatalogisering/biblioteksk...