Referat fra bestyrelsesmøde d. 27.09.10

Oprettet: 30.05.2012 - 10:19

Referat af bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Mandag den 27. september 2010 kl. 15.00 – 16.00

Odense Centralbibliotek

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt

2. Formandsbeslutninger 
Ingen

3. Litteratursidens strategi 2011-2012 
I første omgang skal det besluttes, hvad der skal forberedes til næste bestyrelsesmøde, og hvilke dele af strategien, der skal arbejdes videre med.

- IT problemer samt ønsker til videreudvikling skal identificeres.
- Det brugerorienterede element på sitet skal prioriteres, så brugernes indhold bliver mere eksponeret. Skal desuden arbejde med at motivere brugerne til aktivitet.
- Derudover skal økonomien på dagsordenen til næste møde.
- Skal desuden diskuteres hvordan fremtidens redaktion bedst sammensættes. Hvilke kompetencer er der behov for og hvor mange personer skal en redaktion bestå af?

4. Eventuelt