Vedtægtsændringer 2008

Oprettet: 10.04.2008 - 18:06


Vedtægtsændringer Litteratursiden 2008

Nuværende vedtægter
§ 1. Litteratursidens formål er
• at drive de danske bibliotekers litterære website samt at stille det til rådighed for målgruppen, som primært er voksne læsere og studerende
• at drive et website, der samler og formidler værdiberigede litteraturressourcer på internettet produceret af danske folkebiblioteker i et samarbejde disse biblioteker imellem
• at tilbyde et dynamisk litterært netmagasin/e-zine
• at forstærke og udvikle det allerede etablerede netværk af samarbejdspartnere
• at stimulere interessen hos studerende og andre med særlig interesse for uddybende oplysninger om forfattere og litterære perioder
• fortsat løbende at opsamle folkebibliotekernes nye litteraturressourcer

Stk. 2. Foreningens hjemsted er den kommune, hvori bestyrelsesformanden er ansat.

Stk. 3. Som medlemmer med stemmeret kan optages alle biblioteker, der gennem løbende produktion til Litteratursiden deltager i arbejdet. Disse medlemmer betegnes som medlemsbiblioteker. Et eventuelt kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 4. Som medlemmer uden stemmeret kan optages enkeltpersoner, der over for bestyrelsen forpligter sig til at levere internetressourcer til Litteratursiden.

Stk. 5. Som medlemmer uden stemmeret kan endvidere optages foreninger, organisationer, myndigheder m.v. med naturlig interesse for formålet med Litteratursiden. Bestyrelsen afgør om en ansøgning om optagelse kan imødekommes.

Følgende ændringer vedtaget:
Stk. 3. Som medlemmer med stemmeret kan optages alle biblioteker, der gennem løbende produktion til Litteratursiden deltager i arbejdet. Disse medlemmer betegnes som medlemsbiblioteker.

Stk. 3.a
Som medlemmer med stemmeret kan ligeledes optages biblioteker, der indgår en aftale med bestyrelsen om i en periode ikke at producere til siden. Disse medlemmer betegnes som medlemsbiblioteker.

Stk. 6
Kontingent for de forskellige medlemskategorier fastsættes af generalforsamlingen.