En krimi, der sætter nyspiritualitet under lup

Oprettet: 23.09.2015 - 16:35

Krimier er populære - men det er ikke lige populært i alle kredse, at der faktisk er nogen, der skriver dem. Jeg er flere gange blevet mødt med den opfattelse, at det er noget, man nedlader sig til, noget underlødigt, som man ikke burde gøre som forfatter med respekt for sig selv.
Den holdning er jeg også stødt på i relation til min fjerde roman, 'Jeg får døden', som samtidig er min første krimi. Men jeg føler ikke, at jeg har nedladt mig, for den dybe alvor er med, når mine to detektiver og deres hjælpere  sætter nyspiritualitet og alternative helbredere under lup

Ja, min nyudgivne bog er underholdning. Det er en historie om en clairvoyant coach, som dør under mærkelige omstændigheder lige efter en rutineoperation, hvorefter hospitalspræsten Ester tilkaldes. Den dødes nærmeste pårørende viser sig at være Esters gamle veninde Minna. Men nu kalder Minna sig Minnanette og færdes i det nyspirituelle fællesskab Jurten. Og så er hun dødsens angst for et eller andet, hun ikke vil fortælle. Ester og den unge hospitalspsykolog Andreas indser, at noget er rivende galt i det alternative miljø omkring Minna - og så går det løs på klassisk krimi-manér derfra.

Men det er mere end det. Det er også en fortælling, som ser nærmere på nyspirituelle og alternative helbredere. Hvad kan de? Hvad kan de ikke? Hvordan står det til med etikken? Er der i visse tilfælde svindlere og bluffere på spil?

I vide kredse synes man at tage imod alt, blot det hedder noget med nyspirituelt eller alternativt. På tv ser vi den ene udsendelse efter den anden, hvor spøgelsesjægere og clairvoyante er i aktion – og fremstilles for seerne som kompetente og velfunderede folk på linje med vvs-mænd, sygeplejersker og psykologer. Der stilles ingen kritiske spørgsmål, graves ikke i forudsætninger og resultater.

Men der er ikke kun kanel i den alternative verden. Der er også skidt. Tivoliernes spåkoner i min barndom var spændende underholdning ligesom skydeteltet og karrusellen, men de var lige så lidt egnede til at styre vores liv, som skydeteltbestyreren og karruselføreren var det. Og spåkonesegmentet (i en bred betydning) styrer i farlig grad visse menneskers liv i dag. 
Hospitalspræsten Ester, psykologen Andreas og forfatteren og ex-buddhistmunken Bastian ser i min krimi på sagerne fra vidt forskellige vinkler, mens de skarpt forfulgt af morderen forsøger at opklare dødsfald og voldelige angreb i en nyspirituel gruppering.
Underholdning er det, men det er samtidig dyb alvor.

Som forfattere har vi et ansvar – og en mulighed. Vi kan fx skrive om det alternatives skidt og kanel, om at alt ikke ét fedt, men at noget ligefrem kan være farligt. Vi kan tage livtag med nyspirituelle miljøers og alternative helbrederes ansvar i kontakten med syge eller på anden vis skrøbelige mennesker.
Vi bør skrive om det. Fra mange vinkler og i mange former. 

Det har jeg gjort med min nye krimi - og jeg synes, jeg kan respektere mig selv for det.

Jeg har ikke nedladt mig.

---

Den omtalte krimi 'Jeg får døden' er udgivet af forlaget Candied Crime for kort tid siden.
Den kan bestilles på biblioteket.