Naja Marie Aidt - om noveller

Oprettet: 01.04.2001 - 08:00

Af forfatteren Naja Marie Aidt

Novellen er en fantastisk genre ! Det korte, afsluttede forløb, gør at man kan læse en hel historie på kort tid - på stranden, i bussen, før man skal sove, allevegne. En novellesamling kan på den måde også holde dejligt længe - man kan gå til og fra den uden at "glemme" noget vigtigt, hvis der går lang tid mellem man læser, hvilket fx kan ødelægge læsningen af en roman. Derfor læser jeg noveller.

Jeg skriver noveller, fordi jeg kan lide de krav genren stiller til mig som forfatter - sproglig præcision og mådehold, samt en stærk, kort historie. Det gælder om at komme hurtigt og effektivt i gang, beskrive et forløb eller en episode som er dramatisk i en eller anden forstand, og så se at få skabt en åben slutning, der både peger tilbage til historiens start men også fremad, ind i læserens egen fantasi, så man måske selv kan forestille sig "hvad der videre hændte"..

At skrive en novellesamling, er endvidere en måde på én gang at komme rundt om mange historier på, måske med forskelligt sprogbrug fra historie til historie, forskellige synsvinkler og fortælleformer. Derfor kan en samling, som helhed betragtet, også sige noget som novellerne hver i sær er en lille del af. Det kan jeg godt lide tanken om, at hver enhed er noget værd for sig selv, men samtidig spejler sig og giver modstand til de andre historier, så man kan se et større, mere broget og komplekst mønster, når man læser hele bogen.

At der måske alligevel er en rød tråd mellem meget forskellige fortællinger. Ind til videre tiltaler det mig mere, end at skulle være i "én" historie i lang tid - en roman. Men det at jeg vælger den korte prosaform, hænger nok også sammen med at jeg jo oprindelig er lyriker. Når man er vant til at arbejde med digte, er det måske meget naturligt at man i første omgang eksperimenterer med novelleformen, når behovet for at skrive prosa melder sig.

Novellen ligger jo på en måde midt mellem digt og roman, og mange erfaringer fra poesien (fx det jeg kalder "sproghysteriet" - at udvælge sine ord med meget stor omhu) kan bruges i arbejdet med novellen. Tilgengæld er udfordringen ved at skrive noveller, at der er tale om mange stemmer som taler og kommer til orde, hvor lyrik ofte centrerer sig om én stemme, ét sted at skrive fra. For mig er det dog mest af alt sproget der bærer arbejdet, og det gælder både digte og noveller - det er ud af sproget at mine historier vokser, og ikke omvendt. 

Naja Marie Aidt, februar 2001 

Romannet - 1. april 2001

 

0
Din bedømmelse: Ingen