Genre - hvad er en novelle?

Oprettet: 01.04.2001 - 08:00

Af litteraturstuderende Janni Bendsen

Hvad er en litterær genre? Et spørgsmål, som de fleste af os ikke tænker nærmere over i hverdagen, men som måske alligevel har en vis relevans - i hvert tilfælde litterært og kulturelt set.

Begreber som novelle, roman og drama forekommer os oftest velkendte og meget ligetil, men når det så kommer til stykket, er der ikke ret mange af os, der kan give en definition eller noget der ligner af begreberne.

Hvor skal man f.eks. trække linien mellem, hvad der er en kort roman og en lang novelle? I tidernes løb er der blevet givet mange mulige definitioner på novellen som genre, men aldrig en entydig, hvilket måske er forklaringen på novellens til tider oversete status sammenlignet med romanen.

I slutningen af 1700-tallet kom den tyske digter og forfatter Goethe med sit bud på en definition af novellen, som litterær genre. "Den er , sagde han, en indtruffet "uhørt begivenhed"". Goethes definition er imidlertid en smule kompliceret og henvender sig i vid udstrækning nok til "de lærde", for hvad indebærer og betyder en indtruffet uhørt begivenhed egentlig?

Inden man giver sig i kast med at prøve på at forstå og fortolke Goethes novelle definition, kunne man i stedet vende blikket mod den engelsk talende del af verden og se på dens brug af litterære begreber .

På engelsk kaldes en novelle nemlig slet og ret for en "kort historie" (eng. a short story) og allerede nu nærmer man sig en nemmere og måske en mulig forståelse af novellen, som litterær genre. Når man læser hæfter man sig jo tit ved længden (nogle giver endda op overfor "murstensromaner") og i de fleste tilfælde er novellen en del kortere end romanen, men det kan være farligt kun at kigge på antal sider. Den korte form spiller dog en væsentlig rolle og kan uddybes yderligere ved at se på novellens almindeligste formtræk.

Kigger man nærmere på den klassiske (klassisk i den forstand, at der er tale om flere fælles træk mellem de enkelte noveller) form for noveller, er der flere karakteristika, der knytter sig til netop denne form. Oftest har novellen kun et handlingsforløb i modsætning til f.eks. romanen, der både har tid, plads og rum til at spille på flere strenge og inddrage flere historier i historien.

Novelleforfatteren interesserer sig oftest, i modsætning til romanforfatteren, for en begivenhed eller situation, hvor der fremstilles en bestemmende problemstilling og konsekvenserne af denne. Når forfatteren lægger sit fokus på begivenheder, må dette nødvendigvis (oftest) ske på bekostning af interessen for mennesker og uddybende karakteristikker af personerne i novellen.

Udgangspunktet for novellens historie kan være en situation, hvori et menneske placeres og konsekvenserne af denne placering. Forfatteren beskriver dermed kun et meget lille og indsnævret udsnit af menneskets verden, hvor romanen kan spænde ud over et helt liv.

Nogle litterære kritikere mener, at novellen beskæftiger sig med det irrationelle i menneskets tilværelse, det vil sige, at de begivenheder der fortælles om kommer udefra og derved ligger uden for menneskets kontrol. Som et godt eksempel billedligt talt, er stokken i myretuen, der skaber et uforståeligt kaos for myrerne. Efter invasionen skal der oprettes eller i det mindste forsøges på at oprette den tilstand, der herskede inden katastrofen.

Man kan, hvis man vælger at acceptere det irrationelle element som en indholdsmæssig bestanddel af novellen, hermed vende tilbage til Goethes definition og få en mulig fortolkning på begrebet indtruffet "uhørt begivenhed". For en uhørt begivenhed kan jo i særdeleshed opfattes irrationel i et menneskes verden, hvis man ikke har indflydelse eller forstår sig på det der sker omkring en. 

I de senere år er det imidlertid blevet endnu sværere at definere de litterære genrer. Allerede i starten af det 20. århundrede begyndte forfatterne at eksperimentere med formerne og den udvikling har naturligvis sat sine spor. Forskellene mellem romanen og novellen, som to forskellige litterære genrer, er i nogle tilfælde meget små og temmelig udviskede, men de ovenstående karakteristika for novellen kan ses som en slags vejledning til at forstå, hvordan den adskiller sig netop fra romanen. 

Romannet - 1. april 2001

3
Din bedømmelse: Ingen Gennemsnit: 3 (1 vote)