1864 i skønlitteraturen

Oprettet: 26.04.2014 - 13:07

Der er selvbiografiske skildringer fra krigen, fortalt med stor fædrelandskærlighed, og skildringer af krigens meningsløshed, hvor idealismen forvandles til håbløshed.

Og så er der historien om kærlighed og lidenskab mellem den gifte soldat og den unge pige, der ender tragisk i takt med krigens forløb.

Listen indeholder fiktive og biografiske romaner, novellesamlinger, nogle børnebøger og digtsamlinger. 

Se også:

Bøger på denne liste

Bog: "Tine" af Herman Bang

Bogens forside

Krigen i Sønderjylland i 1864 danner baggrund for skildringen af en ung piges kærlighedstragedie

Forfatter: 
Herman Bang
Udgivet: 
1986
Forlag: 
Det danske Sprog- og Litt. selskab
Sidetal: 
188
Lån bogen - Køb bogen

Bog: ""Alt for Fædrelandet"" af Massi Bruhn

Bogens forside

Skjold har deltaget i den katastrofale krig i 1864, men han er alligevel begejstret for militær og nationalisme. Denne holdning går ud over familien

Forfatter: 
Massi Bruhn
Udgivet: 
2012
Forlag: 
Kvinder Skriver
Sidetal: 
141
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Fra vest til øst" af W. Dinesen

Karen Blixens far fortæller syv historier, der rækker fra USA til Tyrkiet. Fra ottende brigade: erindringer om deltagelse i træfningerne ved Dybbøl i 1864

Forfatter: 
W. Dinesen
Udgivet: 
1989
Forlag: 
Rosenkilde og Bagger
Sidetal: 
234
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Krigsbilleder" af Carit Etlar

Indhold: Frederik den Syvendes Død ; Ved Oversø ; Vor nye Løjtnant ; Rytterne ved Vorbasse ; En fra Ambulancen ; Valpladsen ; Hesten og Hunden ; Fra Vognparken ; Artillerisergeanten ; Jordefærd ; G

Forfatter: 
Carit Etlar
Udgivet: 
1916
Forlag: 
Erichsen
Sidetal: 
231
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Lysninger" af Gynther Hansen

En ung mand oplever nederlaget til tyskerne i krigen 1864 og vender invalideret og ydmyget tilbage til hjemmet ved Viborg, hvor han prøver at skrive sig ud af sine frustrerende krigsoplevelser

Forfatter: 
Gynther Hansen
Udgivet: 
1987
Forlag: 
Redaktion Arena, Gyldendal
Sidetal: 
129
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Niels Arnam : Skildringer fra Krigens Tid" af Rasmus Hansen

Forfatter: 
Rasmus Hansen
Udgivet: 
1897
Forlag: 
Det Nordiske Forlag
Sidetal: 
212

Bog: "For Gud, konge og fædreland" af Jørgen Hartung Nielsen

Bogens forside

 Mads, der har meldt sig frivilligt som soldat i 1864, oplever krigens gru og meningsløshed. I modsætning til mange andre overlever han lettere såret og kan se en fremtid i møde

Udgivet: 
2001
Forlag: 
Vinderup : Cadeau
Sidetal: 
84
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Historier fra Krigsaaret 1864 : fortalte for Ungdommen" af

Noveller
Indhold: Kammeraterne ; Stillingsmanden ; Et Eventyr ved Dannevirke ; Den tydske Dreng 

Udgivet: 
1865
Forlag: 
Ganderup
Sidetal: 
88

Bog: "Tre af mine Venner : Afbetaling paa min Gjæld" af Erik Høyer Møller

Noveller fra Sønderjylland omkring de slesvigske krige
Indhold: Hun gjorde, hvad hun kunde ; Den gamle Borgmester ; Hans Helgesen 

Forfatter: 
Erik Høyer Møller
Udgivet: 
1885
Forlag: 
Gyldendal
Sidetal: 
268
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Den sidste kamp" af Erik Jacobsen

Kristian bliver marinesoldat på fregatten Jylland og deltager i slaget ved Helgoland i 1864. Bag i bogen ordforklaringer, kort og oversigter over krigsskibene

Forfatter: 
Erik Jacobsen
Udgivet: 
1988
Forlag: 
Tellerup
Sidetal: 
145
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Fodfolk" af Claes Johansen

Bogens forside

Bag Dannevirke-voldene måtte unge danske soldater i 1864 se deres grufulde skæbne i øjnene - Forhutlede og ladt i stikken af deres øverste kunne de ikke give prøjserne meget modstand

Forfatter: 
Claes Johansen
Udgivet: 
1997
Forlag: 
Aschehoug
Sidetal: 
215
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Maries krig" af Claes Johansen

Bogens forside

Sønderjyske Marie på 14 oplever krigen i 1864 på nærmeste hold - hendes far er indkaldt til den danske hær. Familien frygter hans skæbne og må selv flygte fra Sønderborg

Forfatter: 
Claes Johansen
Udgivet: 
2005
Forlag: 
Hovedland
Sidetal: 
153
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Smuk er døden, som I fik" af Claes Johansen

Bogens forside

En ung københavner melder sig som frivillig til hæren i 1864 og tilknyttes et regiment, der opererer i Nordjylland.

Forfatter: 
Claes Johansen
Udgivet: 
1989
Forlag: 
Gyldendal
Sidetal: 
130
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Enkerne på Bajonetmøllen" af Erik Juul Clausen

Bogens forside

I en række korte klip følger vi livet på to store gårde i perioden under og omkring de to slesvigske krige. Tydeligst står beskrivelsen af to stærke kvinder

Forfatter: 
Erik Juul Clausen
Udgivet: 
2013
Forlag: 
Rosenkilde & Bahnhof
Sidetal: 
430
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Han faldt ved Helgoland : en fortælling" af Laura Kieler

Forfatter: 
Laura Kieler
Udgivet: 
1894
Forlag: 
Otto B. Wroblewski
Sidetal: 
440
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Under Fanen : Digte fra de sønderjydske Krige" af Martin Kok

Indhold: Sønderjydens Sang ; Voldstrup ; August Møller ; En Ilddåb ; Berettiget Indignation ; Smukke Tilbud ; Sjette Juli March ; Flag i Masten ; To Skud ; En Dansk Proletar ; En Skandsegjæst ; Kok

Forfatter: 
Martin Kok
Udgivet: 
1883
Forlag: 
Valdemar Petersen
Sidetal: 
104
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "En Æreskrans" af Morten Korch

Skildring fra Sønderjylland om Tueslægtens historie gennem tre slægtled op til 1. verdenskrig

Forfatter: 
Morten Korch
Udgivet: 
1983
Forlag: 
Branner og Korch
Sidetal: 
227
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Rasmus ved Fronten : Fortælling fra 1864" af Niels K. Kristensen

Også med titel: For Fædrelandet

Forfatter: 
Niels K. Kristensen
Udgivet: 
1948
Forlag: 
Frederik E. Pedersen
Sidetal: 
138
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Rasmus i kamp" af Niels K. Kristensen

Også med titel: Jens Kulsvier og Jørgen

Forfatter: 
Niels K. Kristensen
Udgivet: 
1948
Forlag: 
Frederik E. Pedersen
Sidetal: 
142
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Rasmus ved Dybbøl" af Niels K. Kristensen

Også med titel: Kartovernes Brag

Forfatter: 
Niels K. Kristensen
Udgivet: 
1948
Forlag: 
Frederik E. Pedersen
Sidetal: 
140
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Anders Andersens bedste håb" af Ebbe Larsen

Bogens forside

Efter at have deltaget i krigen mod Tyskland 1864 tager den unge landmand Anders Andersen og hustruen Marie til Nebraska for at slå sig ned som nybyggere i stedet for som sønderjyder at leve under

Forfatter: 
Ebbe Larsen
Udgivet: 
2006
Forlag: 
Hovedland
Sidetal: 
367
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Danevirkes kanoner" af Per Mortensen

Skildring af de menige soldaters og officerernes oplevelser og reaktioner i forbindelse med krigen 1864, den politiske baggrund, det forældede materiel, tilbagetrækningen fra Danevirke og kampene v

Forfatter: 
Per Mortensen
Udgivet: 
2002
Forlag: 
permortensen.dk
Sidetal: 
157

Bog: "Nu er det længe siden" af Hanne Reintoft

Bogens forside

En sønderjysk familie følges fra slaget ved Dybbøl i 1864 og frem til systemskiftet i 1901 - Familiens udvikling afspejler en omskiftelig periode i Danmarkshistorien med store politiske spørgsmål o

Forfatter: 
Hanne Reintoft
Udgivet: 
2008
Forlag: 
People's Press
Sidetal: 
380
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "En Rekrut fra fire og treds" af P. Fr. Rist

Bogens forside

En delvis selbiografisk skildring af en ung frivillig officersaspirants deltagelse i krigen 1864 fortalt med stor fædrelandskærlighed, troskyldigt, men alligevel helt realistisk

Forfatter: 
P. Fr. Rist
Udgivet: 
1896
Forlag: 
Det Nordiske Forlag
Sidetal: 
191
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Efter Dybbøl" af P. Fr. Rist

 Om soldaten Felix, der er steget i graderne til løjtnant i slutningen af 1800-tallet

Forfatter: 
P. Fr. Rist
Udgivet: 
1892
Forlag: 
Philipsen
Sidetal: 
226

Bog: "Dannevirkenætter" af Cai M. Woel

Roman fra krigen 1864

Forfatter: 
Cai M. Woel
Udgivet: 
1937
Forlag: 
Nyt Nordisk Forlag
Lån bogen - Køb bogen

Bog: "Tilbagetoget" af Cai M. Woel

Roman fra krigen 1864

Forfatter: 
Cai M. Woel
Udgivet: 
1942
Forlag: 
ASA

Bog: "Dæmningen" af Erik Aalbæk Jensen

Bogens forside

Efter nederlaget i 1864 skal der indvindes nyt land. På et sjællandsk gods laves et stort projekt med inddæmning af en vig støttet af københavnske pengemænd
Originaludgave: 1952

Forfatter: 
Erik Aalbæk Jensen
Udgivet: 
1973
Forlag: 
Gyldendal
Sidetal: 
215
Lån bogen - Køb bogen
0
Din bedømmelse: Ingen