Søren Ulrik Thomsen

Født: 1956 i Kalundborg.
Debut: City Slang. 

Søren Ulrik Thomsen er født i 1956 i Kalundborg. Han voksede op på Stevns og var i barndommen vant til oplæsning og at synge aftensange, så fornemmelse for sprogets og digtenes rytmik har tidligt været en del af hans liv. I skolen har han lært bl.a. Ingemanns sange at kende - en digter, som har betydning for Thomsens lyrik.

Han flyttede med familien til København, da han var seksten år, og blev her samfundssproglig student. Mødet med København blev en af drivkræfterne bag forfatterens tidlige lyrik om storbyens fremmedgjorthed og ensomhed.

Søren Ulrik Thomsen har læst litteraturvidenskab ved Københavns Universitet, men prioriterede digtningen frem for at færdiggøre studierne. Han debuterede i tidsskriftet Hvedekorn i 1977.

Udgivelser og stil
Den egentlige debut blev med digtsamlingen City Slang (1981). Det er storbypoesi og kredser om menneskets fremmedgørelse i byens rum. Lars H.U.G. satte i 1984 musik til nogle af digtene på cd’en med samme titel, som bragte digterens navn ud til et større publikum.

Thomsen kom med digtsamlingerne City Slang, Ukendt under den samme måne (1982) og Nye digte (1987) til at tilhøre gruppen af 80’er-digtere, der reagerede mod 70’ernes digtning, som var præget af politisk kunst. 80’er-generationen, som også Michael Strunge var en del af, fokuserede på kroppen, sansningen og eksistentielle emner i et stramt minimalistisk sprog.

Fra forfatterens hånd er senere kommet digtsamlingerne Hjemfalden (1991), Det skabtes vaklen (1996) og Det værste og det bedste, med tegninger af Ib Spang Olsen, (2002). Med disse digtsamlinger har Thomsen løsrevet sig fra 80’er-generationen, og viser sig her som en digter med et helt igennem individuelt sprog og særkende.

Søren Ulrik Thomsen er optaget af de store eksistentielle menneskelige grundvilkår som døden og ensomheden, skabelse og tilintetgørelse. Hans digte fra Hjemfalden er slyngede arabesker, hvor rytmen spiller en særlig rolle. Det oplever man stærkt ved digterens nærmest suggererende oplæsninger af sine digte.

Forfatteren har endvidere udgivet to poetikker, dvs. værker, hvor digteren forsøger at indkredse poesiens væsen, og hvad der sker, når digte bliver til. Det er blevet til værkerne Mit lys brænder. Omrids af en ny poetik (1985) og En dans på gloser, essays (1996).

Som forfatter deltager Søren Ulrik Thomsen i digtoplæsninger og tager del i den offentlige debat senest med debatbogen sammen med Frederik Stjernfeldt, Kritik af den negative opbyggelighed. Hans bøger har i alle årene fået opmærksomhed, og han står i dag som en af dansk lyriks betydeligste digtere.

Biografien er udarbejdet af litteraturmedarbejder, cand. mag. Mette Elsig Olsen
Portrættet redigeres af Kalundborg Bibliotek

Foto: Klaus Holsting

Debut: 
1981
Land: 
Danmark
Bøger
 • Bog: "Det, hvorom man hverken kan tale eller tie" af Claus Carstensen

  Bogens forside
  Forfatter: 
  Claus Carstensen
  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2013
  Forlag: 
  Steinprent
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Lille dæmonologi" af Claus Carstensen

  Bogens forside
  Forfatter: 
  Claus Carstensen
  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2013
  Forlag: 
  Steinprent
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Samlede Thomsen" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside
  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2014
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  1040
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Rystet spejl" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Digte fra en mand midt i livet, der kigger tilbage på levet liv og tab og frem med nysgerrighed fra det sted i livet han er

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2011
  Forlag: 
  Gyldendal
  Sidetal: 
  55
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Repremiere i mit indre mørke : essays" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Et udvalg af forfatterens essays fra aviser og tidsskrifter suppleret med to nye essays 'Balladen om den tynde mand' og 'Seksualhistoriske kolbøtter' samt digte

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2009
  Forlag: 
  Vindrose
  Sidetal: 
  177
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Det værste og det bedste" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Digt om alt det i livet som er bedst og værst, dybt indforstået kommenteret i tegninger af Ib Spang Olsen

  Originaludgave: 2002

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2008
  Forlag: 
  Vindrose
  Sidetal: 
  55
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "København con amore" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Mere end 300 fotos af facader, skilte, gader og andre lokaliteter i København med ledsagende tekster om byen og dens forandring samt kommentarer til udvalgte motiver

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2006
  Forlag: 
  Vindrose, Ny Carlsberg Glyptotek
  Sidetal: 
  279
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Kritik af den negative opbyggelighed" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Essays, der beskriver og analyserer den negationstænkning, der har bredt sig de seneste år, og hvor man overalt i samfundet definerer sig selv negativt

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2005
  Forlag: 
  Vindrose
  Sidetal: 
  246
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Ukendt under den samme måne" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Digte, især om København, men også andre store europæiske byer og deres puls, sanset og bearbejdet af et åbent sind og en vågen krop
  Originaludgave: 1982

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2001
  Forlag: 
  Vindrose
  Sidetal: 
  66
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Mit lys brænder : omrids af en ny poetik" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Af indholdet: Det er dét, det handler om ( Ja, hjertet er en tung og pragtfuld muskel ) Jeg samler 1 sten op ; Maven en bro af muskler ; Mørket fanger oktober november ; Regn søvn blå kys ; Sæden p

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  2001
  Forlag: 
  Vindrose
  Sidetal: 
  135
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Det skabtes vaklen" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Digte om livets vilkår, der er skabt på klare par: liv og død, mand og kvinde, jord og himmel - men rummer en rest der vakler mellem poler, der ikke lader sig forene

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  1999
  Forlag: 
  Vindrose
  Sidetal: 
  39
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Nye digte" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Digte som vender indad og skildrer digterens tanker om livet, døden og poesien.
  Originaludgave 1987

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  1998
  Forlag: 
  Vindrose
  Sidetal: 
  61
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "En dans på gloser" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Essays om henholdvis poetik og firsernes poesi og rockmusik, tidligere publiceret i tidsskriftet "Kritik", samt skoleerindringer om opbruddet fra provinsbyen, fra antologien "Min skolevej"

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  1995
  Forlag: 
  Ny Carlsberg Glyptotek, & Vindrose
  Sidetal: 
  188
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Det blå rum" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Et bredt udvalg af digte fra forfatterens digtsamlinger.

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  1994
  Forlag: 
  Valby : Borgen
  Sidetal: 
  147
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "Hjemfalden" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Alvorlige digte om tiden, liv og død, håb og fortvivlelse, som forløses til mættede stemningsbilleder med stærke pointer
  Originaludgave: 1991

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  1993
  Forlag: 
  Valby : Vindrose
  Sidetal: 
  56
  Lån bogen - Køb bogen
 • Bog: "City slang" af Søren Ulrik Thomsen

  Bogens forside

  Digte, især om København, men også andre store europæiske byer og deres puls, sanset og bearbejdet af et åbent sind og en vågen krop.
  Originaludgave: 1981

  Forfatter: 
  Søren Ulrik Thomsen
  Udgivet: 
  1981
  Forlag: 
  Vindrose
  Sidetal: 
  67
  Lån bogen - Køb bogen
Læs forfatteren

Vi rydder op og lader 3 og 5 være lige,
skønt især de stykker, der ikke går op,
skal regnes til ende.
Så rydder vi natten og håber på gådeløs søvn,
men søvnen er i sig selv en gåde stor nok
til at holde os vågne og støde os ud før tid,
som en stjerne dratter løs af sin dunkle fatning
og ned i et dybere mørke. Så begynder vi forfra,
hver dag en time tidligere end i går.

Hjemfalden, 1991

Priser og legater

2008  Arbejdslegat fra Bergiafonden
2007: Limfjordsegnens Litteraturpris
2007 Rejselegat fra Vibedehusfonden
1995: Statens Kunstfonds livsvarige ydelse
1995: Leo Estvads legat
1995: Medlem af Det danske Akademi
1993: Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat
1993: Läkerols Kulturpris
1992-1994: Bakkehusets gæstebolig
1991: Emil Aarestrup Medaillen
1991: Weekendavisens Litteraturpris
1989: Otto Rungs Forfatterlegat
1987: Holger Drachmand-legatet
1986: Det Ancherske Legat
1985: Otto Gelsted-prisen
1982: Otto Benzons Forfatterlegat

Desuden Statens Kunstfond: rejselegater, arbejdslegater, stipendier og andre

Links

Se også