Søren Ulrik Thomsen

Født: 1956 i Kalundborg.
Debut: City Slang. 

Søren Ulrik Thomsen er født i 1956 i Kalundborg. Han voksede op på Stevns og var i barndommen vant til oplæsning og at synge aftensange, så fornemmelse for sprogets og digtenes rytmik har tidligt været en del af hans liv. I skolen har han lært bl.a. Ingemanns sange at kende - en digter, som har betydning for Thomsens lyrik.

Han flyttede med familien til København, da han var seksten år, og blev her samfundssproglig student. Mødet med København blev en af drivkræfterne bag forfatterens tidlige lyrik om storbyens fremmedgjorthed og ensomhed.

Søren Ulrik Thomsen har læst litteraturvidenskab ved Københavns Universitet, men prioriterede digtningen frem for at færdiggøre studierne. Han debuterede i tidsskriftet Hvedekorn i 1977.

Udgivelser og stil
Den egentlige debut blev med digtsamlingen City Slang (1981). Det er storbypoesi og kredser om menneskets fremmedgørelse i byens rum. Lars H.U.G. satte i 1984 musik til nogle af digtene på cd’en med samme titel, som bragte digterens navn ud til et større publikum.

Thomsen kom med digtsamlingerne City Slang, Ukendt under den samme måne (1982) og Nye digte (1987) til at tilhøre gruppen af 80’er-digtere, der reagerede mod 70’ernes digtning, som var præget af politisk kunst. 80’er-generationen, som også Michael Strunge var en del af, fokuserede på kroppen, sansningen og eksistentielle emner i et stramt minimalistisk sprog.

Fra forfatterens hånd er senere kommet digtsamlingerne Hjemfalden (1991), Det skabtes vaklen (1996) og Det værste og det bedste, med tegninger af Ib Spang Olsen, (2002). Med disse digtsamlinger har Thomsen løsrevet sig fra 80’er-generationen, og viser sig her som en digter med et helt igennem individuelt sprog og særkende.

Søren Ulrik Thomsen er optaget af de store eksistentielle menneskelige grundvilkår som døden og ensomheden, skabelse og tilintetgørelse. Hans digte fra Hjemfalden er slyngede arabesker, hvor rytmen spiller en særlig rolle. Det oplever man stærkt ved digterens nærmest suggererende oplæsninger af sine digte.

Forfatteren har endvidere udgivet to poetikker, dvs. værker, hvor digteren forsøger at indkredse poesiens væsen, og hvad der sker, når digte bliver til. Det er blevet til værkerne Mit lys brænder. Omrids af en ny poetik (1985) og En dans på gloser, essays (1996).

Som forfatter deltager Søren Ulrik Thomsen i digtoplæsninger og tager del i den offentlige debat senest med debatbogen sammen med Frederik Stjernfeldt, Kritik af den negative opbyggelighed. Hans bøger har i alle årene fået opmærksomhed, og han står i dag som en af dansk lyriks betydeligste digtere.

Biografien er udarbejdet af litteraturmedarbejder, cand. mag. Mette Elsig Olsen
Portrættet redigeres af redaktionen

Foto: Klaus Holsting

Debut: 
1981
Land: 
Danmark
Links
Bøger
Læs forfatteren

Vi rydder op og lader 3 og 5 være lige,
skønt især de stykker, der ikke går op,
skal regnes til ende.
Så rydder vi natten og håber på gådeløs søvn,
men søvnen er i sig selv en gåde stor nok
til at holde os vågne og støde os ud før tid,
som en stjerne dratter løs af sin dunkle fatning
og ned i et dybere mørke. Så begynder vi forfra,
hver dag en time tidligere end i går.

Hjemfalden, 1991

Se også