Michael Bjørk

Født 1950 i Vanløse.
Debut med novellesamlingen Stengæsten og andre noveller.

At jeg skulle bruge så stor en del af mit liv på ord, tanker, sætninger og bøger, kan være lidt underligt i betragtning af at slægten på min fars side består af søfolk og smede. Ikke at søfolk ikke kan sætte ord sammen, slet ikke. Min farfar var skipper og berømt for sine skipperskrøner. Han havde meget at fortælle, blandt andet om slægtens svenske fortid, men forfatterlivet lå ham fjernt. Udbruddet startede med min far. Han blev tegner, maler, teater- og filmmand. Da han giftede sig med min mor, som også er tegner, måtte man nok se i øjnene at en søn af de to havde ringe forudsætninger for at blive matros eller smed.
Det var i 1950 jeg blev født, i den københavnske forstad Vanløse. De første mennesker omkring mig var familiens malervenner, kunstnere fra Cobra-gruppen, forlagsfolk og så videre. Senere var det især musik jeg blev fanget af, og mens mine skolekammerater snakkede om at blive cykelryttere, havde jeg visioner om at blive pianist eller operasanger. Men bøgerne trak også. Vanløse fik et flot, nyt bibliotek dengang. Dér forsvandt en hel del af mine eftermiddage. Samtidig lykkedes det for mine forældre at give mig, synes jeg, en god ramme af etiske pejlemærker, og jeg ser generelt optimistisk på omgivelserne og fremtiden.
Lige fra 1. klasse havde jeg skrevet underlige vers og historier i stilehæfter. Ad forskellige veje gik det sådan at jeg blev oversætter. Det er en skoling uden lige. At oversætte afsliber ens sprog; det vænner én til at lede efter det rigtige ord; og det træner én i bruge forskellige stillejer.
Som voksen begyndte jeg at skrive artikler til aviserne. Når jeg har læst og studeret et emne, kan jeg lige så godt skrive mine indtryk ned, tænkte jeg. Og har jeg skrevet dem ned, hvorfor så ikke spørge en avis om den kan bruge det til noget. I tidens løb har jeg været så heldig at vinde priser i en del konkurrencer (kronikker osv.). Jeg har også tit skrevet indlæg om min mening i forskellige sager.
Til tidsskriftartikler og andet har jeg skrevet både på engelsk og dansk. I 1999 skrev jeg en digtsamling på engelsk, „Voices of a Troubled Century“.
I 2002 sagde et forlag ja til at udgive en samling af mine noveller på dansk. I foråret 2003 udkom så min første prosabog, „Stengæsten og andre noveller“, der er en slags filosofiske diskussioner i svøb af fiktion. Der er flere på vej af dem. Mit næste forsøg bliver imidlertid en digtsamling, „Metrolinjer“, der er sat til udgivelse i november 2003. Og forhåbentlig har jeg ikke sagt eller skrevet det sidste ord endnu.
Er gift og bor i Holbæk.

Biografien er udarbejdet af forfatteren
Portrættet redigeres af Holbæk Bibliotek

Debut: 
2003
Land: 
Danmark
Bøger