Hugo Hørlych Karlsen

Født: 1948.
Debut: Dans på glødende sne.

Barneår i Sæby, Hjørring og på Amager. Ungdomsår i Risskov ved Århus, derefter voksenliv i eller ved Århus. Jeg bor nu på Als Hede mellem Als og Øster Hurup i Sydøst-Himmerland. Nysprolig student fra Århus Statsgymnasium 1968.
Mag.art. i  nordisk sprog og litteratur fra Århus Universitet 1974.
Uddannet i klassisk kinesisk medicin 1996.
Debut med digtsamlingen Dans på glødende sne på undergrundsforlaget Jorinde & Joringel i 1972.Siden har jeg udgivet romaner, børne- og ungdomsbøger, noveller, digte, fagbøger og oversættelser.Et gennemgående tema i mit skønlitterære forfatterskab er barndommen – det barn, som den voksne har med inden i sig selv, og børnene uden for den voksne. Barndommen som en intens selvhvilende og samtidig splittet periode med uafbrudte overgange. I for eksempel Længslens land. Vejen til Jerusalem beskrives børns situation og udvikling under krig og besættelse, mens Stilheden. Roman om en ungdom fortæller om to unge, som for mere end 20.000 år siden bryder op fra deres boplads, drevet af længsel efter deres helt eget liv. En titel som Rejsen til den gyldne port signalerer barndommen som en rejse, en feberrejse mod hele tiden ukendt land. Mens de voksne lever i eftervirkningerne fra de lande, de forlod, og søger nye veje. De tematiske hovedtråde gennem forfatterskabet, inklusive fagbøgerne og oversættelserne, er – ud over barndommen i og uden for den voksne: Børns leg, liv og læring i relation til børneinstitutioner, skole og familie. Den særegne danske danse- og musiktradition, sønderhoningen, dens sammenhæng med et udsat og krævende sømandsliv gennem mange århundreder. Palæstina/Israel-problematikken – sammenhængen mellem den store politik og det enkelte menneskes liv og indre verden ·Klassisk kinesisk medicin – filosofi og praksis, klassiske værker, daoisme, behandlingsformer, kost, seksuel energi. Har desuden skrevet artikler om kultur, litteratur, kunst og Østens filosofi som litteraturanmelder og kulturmedarbejder. Jeg har rejst i Israel , de besatte palæstinensiske områder, Jordan og i europæiske lande, især Tyskland og Skotland, og ikke mindst i Danmark som baggrund for flere af mine værker og oversættelser.

Biografien er udarbejdet af forfatteren. 
 

Debut: 
1972
Land: 
Danmark
Links
Bøger
Læs forfatteren

Sammen med vores døde
kommer vi
båret af stilheden
i menneskene
og af roen
over markerne
i tiden
før flyenes hvepsehvin
og maskinpistolernes host
sprængte brystet
på en opvoksende ungdom
Vi kommer
fra os selv
Der er
ingen

*

Der findes
områder på jorden
hvor mennesker
endnu overlever
Der findes
ubevogtede områder
i deres stille sind

De forlader ikke
de ubevogtede
områders stilhed
Derfor er de overalt
på jorden
 

Inspiration

De to grundlæggende værker i kinesisk medicin fra henholdsvis omkr. 300 f. Kr. og 200 e. Kr.: Den Gule Kejsers Klassiker Om Indre Medicin (Huang Di Nei Jing) og Klassikeren Om De Vanskelige Områder (Nan Jing). I øvrigt alt kvalificeret om kinesisk medicin og taoisme.
Lao Tzu:Tao Te Ching/Laozi:Daode jing.
I Ching.
Melville: Moby Dick.
Jonas Lie, især hans fortræffelige sømandsfortællinger, ikke mindst hans uforlignelige sømands- og ægteskabsroman Lodsen og hans hustru.
Knut Beckers Kai Gøtsche-romaner. Verdenslitteratur fra en dansk provins, Hjørring og omegn.
Dostojevskij.
Tolstoy.
Knut Hamsun.
Anatolij Kim - en mester i at skildre livet som bestående af energiforbindelser.
Marcel Proust: På sporet efter den tabte tid.
Johannes Ewald.
Shelley.
Paul la Cours digtsamling: Levende Vande.
Boccaccio: Dekameron.
Cervantes: Don Quijote.
Tusind og én nats eventyr.
Grimms eventyr.
Kinesiske eventyr og legender.
Anne Marie Ejrnæs - især Sneglehuset og Ravnen
Steen Steensen Blicher