Flyt fokus fra bestsellerne!

Oprettet: 03.01.2013 - 12:15

Boghandlerne skyder sig selv i foden med deres massive markedsføring af bestsellere, som kommer til at overskygge de andre bøger på hylderne.

Der er ingen tvivl om at bogbranchen er trængt i øjeblikket og de seneste ugers debat vidner om at der er behov for en vis prisregulering af bogmarkedet igen.  Når det så er sagt, mener jeg at boghandlerne – selv under de nuværende betingelser – også selv kan gøre noget for at vende skuden, nemlig ved at udvise større mod i formidlingen og bruge mere plads i udstillingsvinduerne og på hylderne til andre bøger end bestsellerne.

Boghandlen som specialbutik

Det er jo blandt andet i boghandlen, at læserne har muligheden for at få øje på bøger, som de ikke kender i forvejen. Eller sådan burde det være. Men når man træder ind i selv nogle af landets ellers mest velassorterede boglader er det de store reklamer for Marco-effekten og andre bestsellere der falder en i øjnene. Jeg ved godt, at boghandlerne konkurrerer om at sælge flest muligt bestsellere, men spørgsmålet er om ikke bestsellerne sælger sig selv uden reklamer?

Jeg tror, at hvis boghandlen skal overleve i de kommende år skal den - understøttet af en regulering af markedet - se sig selv som en specialbutik. Den skal flytte fokus fra bestsellerne og fra det der i første omgang giver mest i kassen til en mere langsigtet strategi overfor kunderne: Kunden skal overraskes, fristes og præsenteres for en vifte af forskellige titler.

Man skal som kunde kunne mærke, at man kommer ind i en boghandel på atmosfæren, på at personalet udstråler kærlighed til – og ikke mindst stor viden om – litteratur. Og man skal fra første øjeblik kunne gøre det, man netop ikke kan hos bogladernes konkurrenter, netboghandlen og supermarkedet: Mærke på og slå op i vidt forskellige bøger, støde på titler og forfatternavne man ikke kender og få inspirerende input fra personalet om nye tendenser og om noget der ligner ens yndlingsforfatter. Og boghandlerne skal udstråle begejstring og en bred litterær viden både om aktuelle bøger og om klassikere og om dansk såvel som international litteratur. Derudover må der ikke gå 14 dage, fra man bestiller en bog, til man får den i hånden. Så kan man lige så godt selv bestille den på nettet.

Måske skal boghandlerne også være mere offensive i mødet med kunderne i butikken. Idealet ville være som det ses på en boghandlergade i London, hvor hver boghandel har sin niche, men det er Danmark nok desværre ikke stor nok til!

Formidling fylder for lidt i bogdebatten

Boghandlerne er naturligvis trængte af supermarkederne og af digitaliseringen, og det er baggrunden for at flere har nævnt muligheden for en karensperiode på tre-fire måneder med faste bogpriser på nye udgivelser. Så jeg har fuld forståelse for at boghandlere og forlag efterlyser en indgriben fra kulturministeren, ikke mindst set i lyset af at 16-18 boglader er lukket i 2012 og flere sandsynligvis er på vej!

Samtidig synes jeg at betydningen af formidling og markedsføring overses i den igangværende debat om bogbranchens tilstand og vilkår. Jeg tror nemlig ikke, at en større regulering af bogmarkedet alene kan vende udviklingen, men der skal tænkes innovativt og i nye initiativer på formidlingsområdet for at vække folks interesse for et større antal af de mange kvalitetsbøger, som udkommer i dag. Det er da et samfundsmæssigt problem, at de fleste mennesker kun læser de samme 25-30 bøger, som er de bøger som eksponeres i avisernes stadig slankere bogtillæg.

Det er først og fremmest vigtigt for læserne, at de også i fremtiden præsenteres for et fortsat bredt og varieret udbud af såvel danske som udenlandske titler inden for forskellige genrer. Noget tyder på, at udenlandske netboghandlere inden for få år vil overtage store dele af det danske bogmarked, og dermed kan styre hvad de danske bogkøbere har mulighed for at købe. For at forhindre en sådan udvikling må der både tænkes i økonomisk regulering af markedet og i nye formidlingsinitiativer, som sikrer at et langt større antal bøger bliver mere synlige på markedet, ikke blot de såkaldt smalle bøger, men også gode kvalitetsbøger, som ikke har opnået bestsellerstatus. Det er vigtigt at disse bøger fortsat eksponeres og købes samt lånes på bibliotekerne for at der også frem over kan udgives et bredt spektrum af såvel bredde som smalle bøger. Og min pointe er at nye og originale formidlingsinitiativer også kan være med til at give både forfatterne, forlag og boghandlere en bedre økonomi.

Lad os tage en dialog om formidlingens rolle og hvad man kan gøre formidlingsmæssigt for fortsat at sikre udgivelsen af kvalitetslitteratur i Danmark. Jeg tror det er afgørende at de forskellige led i den litterære fødekæde arbejder sammen, og på Litteratursiden vi meget åbne overfor nye ideer fra forfattere og bogbranchen til et tættere samarbejde om formidling af bøger. F.eks. om flere arrangementer på bibliotekerne med forfattere!

 

Tilføj kommentar

Deltag i debatten.

 • Henrikventzel

  man, 07/01/2013 - 18:07
  Jeg fik dette at føle på egen krop.
  Politikens forlag (Der hvor Jussi udkommer) valgte at takke, nej til min næste roman, da de mente den ikke kunne sælge nok. Det havde intet med kvaliteten at gøre, men handlede kun om salgstal, var svaret.
  Heldigvis findes der andre forlag, som har et lidt større perspektiv og på et sådanne udkommer min næste roman - efteråret 2013 :-)
 • moldt

  fre, 04/01/2013 - 23:21

  Vi er sikkert mange som ønsker boghandlerne et godt langt liv med salg af mange bøger. Jeg gør ihvertfald. Jeg håber dit indlæg kan rejse en debat om hvilke muligheder boghandlerne har for at styrke salget.

  Jeg ved ikke hvilke love og regler den enkelte boghandler er underlagt? Om der f.eks. er regler for hvilke bøger man udstiller og ikke udstiller og hvornår man gør det? Har boghandleren mulighed for at udstille en hvilken som helst bog på hvilket som helst tidspunkt? Hvis der er frit valg, så må der være mange muligheder. F.eks. at følge med i ugens boganmeldelser og have de omtalte bøger liggende fremme på borde eller i vinduet, så kunden straks får øje på dem og ikke skal lede på en fjern hylde - eller slet ikke finde dem.

  Eller når en forfatter snakker om sin bog på byens bibliotek, må det være oplagt at boghandleren ved det og har bogen parat i butikken. I en mindre by må det være muligt at følge med i byens kulturliv og lege med. Jeg ved ikke hvordan det er i andre byer, men min bys boghandlere lever deres helt eget liv uantastet af hvad der sker i byen. Det er så ærgerligt. Og det gør det fristende at handle på nettet. Og det gør det fristende at købe bestselleren i stedet for den bog man hellere ville have, men ikke kunne finde - eller som forretningen først skulle bestille. Iøvrigt tror jeg at sådanne ting er med til at forme top-ti listerne - mere end kvaliteten.

  Der skal samarbejdes, hvis bogmarkedet skal styrkes og forblive mangfoldigt. Og det skal det.

 • Lise Vandborg -...

  tir, 08/01/2013 - 14:51

  Jeg har indtrykket af at mange boghandlere - ikke mindst de store boghandlerkæder - har aftaler med forlagene om eksponering af bestemte bøger, hvilket også er grunden til at  især de store forlags bestsellere er synlige i butiksvinduerne.

  Der er helt sikkert et potentiale for boghandleren i at samarbejde med andre aktører, bl.a. bibliotekerne, med henblik på at præsentere et bredere udsnit af bøger for læserne, f.eks. i tilknytning til lokale forfatterarrangementer, som du foreslår. 

  Vi vil på Litteratursiden tage initiativ til et samarbejde med fokellige aktører inden for bogbranchen om flere forfatterarrangementer på bibliotekerne, som vi tror kan være med til at vække læsernes interesse for et større og bredere antal bøger fremover.

   

   

 • moldt

  ons, 09/01/2013 - 13:02

  Richard Ford har udgivet en meget anmelderrost bog: "Canada". Var omtalt i mange aviser. Fornylig ville jeg finde den hos boghandleren (med i en stor boghandlerkæde). Men nej. Hverken under bogstavet "F" eller på andre hylder eller borde kunne jeg få øje på den. Så jeg gik igen. Uden bog. Er det ikke bare for ærgerligt både for boghandleren, forlaget, forfatteren og kunden?

  Jeg har rigtig svært ved at forstå det.

  Det er spændende, hvis Litteratursiden kan formidle et samarbejde på forskellige fronter.

   

 • Flemming Andersen

  tor, 03/01/2013 - 15:45

  Jeg har selv skrevet en masse om dette emne og er desuden involveret indenfor mange områder i bogbranchen: Udgivelser, PR, interviews, anmeldelser etc. Desværre tror jeg ikke på en karensperiode, selv om det ville være det rigtige for landets boghandlere og de fleste forlag. Men i sig selv løser det ikke problemet med den stigende usynliggørelse af den såkaldte mellemlitteratur og den smalle. Der skal mere formidling og fokus til, så det har du ret i, Lise. Men hvordan gør vi det lige? Efterhånden er jeg nået frem til, at det kunne være et godt skridt fremad, hvis de litterære aktører i alle landets kommuner på decentralt basis oprettede litterære udvalg med det formål at fremme kendskabet til den anderledes litteratur. De selvskrevne aktører er bibliotekerne, boghandlerne og kulturudvalget (hvis dette interesserer sig for andet end fritid og kriminalitetsprævention), men derudover også andre kulturellle aktører så som forsamlingshuse og kulturhuse. Her kunne man diskutere handling, ikke erklæringer. Jeg tror ikke på, at der kommer hjælp fra hverken branchen selv eller Folketinget, så som så¨ofte før må folk tage sagen i egne hænder, og det er sgu ikke så skidt endda. Tænk hvis vi ved udgangen af 2013 kunne have samlet et helt idékatalog af afprøvede idéer fra hele landet. Men Lise, hvordan gør vi lige det? Det er et lidt større arbejde, end jeg kan sætte i gang fra min lille enmandsbiks i Hvidovre. Hvem tager initiativer? For mig at se må det være en taskforce i biblioteksregi, som egentlig kræver mere vilje end penge. Så et spørgsmål, og du er vel den rigtige at stille det til: Kan man sætte sådan en bevægelse i gang? 

 • Lise Vandborg -...

  tor, 03/01/2013 - 16:23

  Kære Flemming

  Tak for dit indlæg. Jeg oplever at der allerede er bevægelser i gang i biblioteksregi. For lidt over et år siden lancerede Litteratursiden Fagbogklubben i samarbejde med DR, hvor vi ud over at diskutere en række fagbøger i læseklubben på Litteratursiden står for at koordinere arrangementer med forfatterne på bibliotekerne. For et halvt år siden blev det udbygget med initiativet Tænkepauser hvor vi laver lignende online dialog og arrangementer med forskere og om deres bøger. Se listen over forårets arrangementer her http://www.litteratursiden.dk/artikler/arrangementer-i-fagbogklubben-og-taenkepauser-i-2013

  Vi vil også rigtig tage initiativ til tilsvarende arrangementer med skønlitterære forfattere, og vil rigtig gerne have forlagene med til at arrangere disse.

  Desuden samarbejder Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden om projektet Litteratursiden Finder Sted som sætter særligt fokus på formidling af den smallere litteratur, ikke mindst performance litteratur og elektronisk litteratur. I det regi vil der her i foråret blive udgivet et idékatalog til bibliotekerne om formidling af den eksperimenterende litteratur. På Litteratursiden vil vi i marts måned have et  stort tema om de nye litteraturformer.

 • Flemming Andersen

  tor, 03/01/2013 - 16:32

  Halløj! Det vidste jeg ikke, men det føles ret rart at blive overhalet af virkeligheden. Hvis jeg nu vil interviewe en primus motor på dette her, hvem er så det?

 • Flemming Andersen

  tor, 03/01/2013 - 17:14

  Har selv fundet svaret, tak for info.

 • Morten Leth Jacobsen

  tor, 03/01/2013 - 14:19

  - skrev i øvrigt sidste år en kommentar i Politiken om samme emne set fra forfatterens synspunkt. Det kan læses her.

   

 • Lise Vandborg -...

  tor, 03/01/2013 - 16:25

  Kære Morten

  Tak for linket. Din kommentar i Politiken er jo desværre ikke blevet mindre aktuel!