Ingen adgang uden vurdering!

Oprettet: 03.07.2012 - 15:06

Når bibliotekerne giver adgang til lån af digitale materialer, må det kobles tæt sammen med formidling af materialet - ellers ligner tilbuddet alt for meget de kommercielle tjenester.

Forberedelserne af en ny version af Litteratursiden er skudt i gang, og det giver anledning til et bidrag til debatten om, hvordan bibliotekernes skal give adgang til lån af digitalt materiale.

Redaktionel vurdering
Helt centralt i relanceringen af Litteratursiden bliver nemlig en langt tættere forbindelse mellem litteraturformidling og lån af digitalt materiale, e-bøger og lydbøger. Men for mig er det helt afgørende i debatten om bibliotekernes brug af ressourcer til udlån af digitale materialer -  hvad enten det gælder litteratur, musik eller film - at bibliotekerne kvalitetsvurderer materialet. For Litteratursiden vil det sige, at de bøger, der kan lånes som e-bog, er udvalgt til at blive anmeldt på sitet.

Hvis biblioteket er spundet ind i forretningsmodeller, som ligner dem, der eksisterer på det kommercielle marked - som praksis er på Bibzoom, - hvor materialet ikke er genstand for en redaktionel udvælgelse, men kan lånes, fordi der kunne etableres en aftale om dette materiale, kan man diskutere, hvorvidt der er forskel på den kommercielle og den offentlige tjeneste. 

Derfor giver det mig kun mening for bibliotekerne at stille materialerne til rådighed på nettet, hvis indholdet kobles tæt sammen med formidling, herunder vurdering af materialet, som bibliotekarerne dagligt praktiserer i mødet med lånerne. Læs i øvrigt blogindlægget af Litteratursidens læseklubredaktør, Michael Linde Larsen, hvor han sætter Bibliotekslovens ”at stille til rådighed” til debat.

For Litteratursiden har den redaktionelle udvælgelse af hvilke bøger, som skal omtales på sitet, altid været en af hjørnestenene og med det stigende antal udgivelser på enmandsforlag osv. bliver denne udvælgelsesproces uden tvivl endnu vigtigere i fremtiden. Og dette til– og fravalg er med til at give bibliotekerne den troværdighed, som adskiller et site som Litteratursiden fra et kommercielt site.

Engagere borgerne til at deltage i debatten
En anden vigtig rolle for bibliotekerne og dermed Litteratursiden er at engagere borgerne til at deltage i den offentlige debat, dels på nettet, dels i bibliotekernes fysiske rum. Det var baggrunden for en af Litteratursidens seneste initiativer med at koordinere debatarrangementer samt arrangementer med forskere på bibliotekerne, hvor vi får sitets digitale indhold til at understøtte formidlingen i det fysiske rum og herigennem støtter den demokratiske proces såvel digitalt som i det fysiske bibliotek. Denne kobling bliver også stærkere på det nye site, hvor bibliotekernes arrangementer vil blive mere fremtrædende på sitet. Netop engagering af borgerne, men set i et lokalt perspektiv, betones af udviklingschef Søren Mørk i et interview i magasinet Perspektiv. Han problematiserer bibliotekernes brug af ressourcer på udlån af digitale materialer, da han mener, tilbudene alligevel findes  - og i i stigende grad i fremtiden - findes på markedet (f.eks. Spotify) med langt større gennemslagskraft.

Jeg er ikke enig med Mørk i hans anfægtelse af bibliotekernes digitale udlån som sådan, da jeg mener, at bibliotekerne og dermed Litteratursiden skal give adgang til lån af materialet uanset hvilken form. Men hvis bibliotekerne i dag og ikke mindst på længere sigt skal skille sig ud fra de kommercielle tjenester, skal de også tilbyde noget andet, som vi gør og fortsat vil gøre på det nye site med anmeldelser, analyser, læseklubber, lister, temaer, hvor materialer udsættes for redaktionelle kriterier.

Derudover vil vi på det nye site give langt flere muligheder for brugerne for at bidrage til sitet, ikke mindst ved at facilitere et egentligt debatforum, så Litteratursiden altid bliver den platform, brugeren først går til for at deltage i den litterære debat.

Litteratursidens indhold overalt på nettet
Det nye site bliver tænkt sammen med den udvikling, der i dag sker i bibliotekernes digitalisering, således at sitets indhold bliver endnu nemmere at trække ud og vise andre steder på nettet. Indholdet vil være i den såkaldte Ting-brønd, som bliver basis for det kommende Danskernes Digitale bibliotek - den infrastruktur, som vil forbinde bibliotekernes digitale indhold. Dermed bliver Litteratursidens indhold tilgængeligt overalt i bibliotekernes flow af digital formidling.

Ligesom bibliotekerne allerede for mange år siden flyttede fokus i det fysiske bibliotek fra at stille materialer til rådighed til at formidle dem, er det vigtigt, at vi i dag i det digitale bibliotek ikke blot gør materialerne tilgængelige, men at vi har en holdning til dem. Det er et af Litteratursidens uundværlige bidrag til det kommende digitale bibliotek.

 

Tilføj kommentar

Deltag i debatten.

 • Dorte J

  ons, 02/01/2013 - 16:18

  Selvfølgelig skal biblioteker formidle kvalitetsbøger.

  Og så vidt jeg kan se, er både Dan Brown og E.L. James (Fifty Shades) sluppet igennem maskerne af den tætte kvalitetskontrol.

  Så kan en god del af 'enmandsforlagene' vist sove roligt. For det er vel ikke sådan, at der er forskellige krav til lætterær kvalitet, når det gælder bøger fra store forlag eller de små (endnu) ukendte forfattere?

  Godt nytår,

  Dorte Hummelshøj Jakobsen.

 • Helle Post

  man, 30/07/2012 - 20:51

  Hej Lise.

  I bund og grund er jeg enig med dig i dit blokindlæg. Selvfølgelig skal der ske en form for vurdering af de digitale medier. Jeg arbejder selv på et bibliotek, og her har vi valgt at linke til de e-bøger på ereolen, som vi i forvejen har rent fysisk. Altså sker der her en vurdering. Men når brugerne så er på ereolen, så har biblioteket ikke længere mulighed for at kvalitets-stemple alt, hvad der ligger på sitet. Hvis jeg ellers har læst dit blokindlæg korrekt, ser det ud til, at Litteratursiden vil give mulighed for at låne e-bøger direkte på sitet. Her skriver du, at det kun vil være de bøger, der er udvalgt til at blive anmeldt på sitet. Mit spørgsmål er nu, hvilke kriterier I har for bøger, der anmeldes? Og er det bøger, der er specielt udvalgt af redaktionen? Eller vil det også være bøger, der er anmeldt af brugere?

  Du nævner også, at Litteratursidens hjørnesten er den redaktionelle udvælgelse af hvilke bøger, der skal omtales på sitet; med henvisning til, at der er et stigende antal udgivelser fra enmandsforlag. Jeg kan godt se fornuften i dette valg - men jeg vil nu også gerne have en beskrivelse af, hvordan denne udvælgelse foregår. Du må endelig ikke se dette som kritik af jeres arbejde; jeg er meget glad for Litteratursiden, og læser gerne diverse nye anmeldelser. Men samtidig har jeg 2 gange inden for de sidste 3 uger oplevet, at bøger, jeg ønsker at poste en anmeldelse af, ikke er på sitet. Det får mig til at spekulere på, om disse bøger er blevet offer for en form for fravælgelse/censur? Eller om de måske er blevet overset? Eller om I slet og ret venter med at lægge dem på, til der er udtrykt ønske om at skrive om dem?

  Det blev en lang kommentar med mange spørgsmål. Jeg håber, at du vil se på det som en undren og ikke kritik.

  venlig hilsen

  Helle

 • Else Cederborg

  tor, 02/08/2012 - 09:49

  Hvis Litteratursiden går frem efter nogle indforståede kriterier omkring forlag - forlag contra enmandsforlag - så censurerer de et sted, hvor de i stedet burde benytte selvcensur, for det er ikke rimeligt.

 • Else Cederborg

  ons, 04/07/2012 - 14:42

  Yderst fornuftige betragtninger i en brydningstid