En reflekteret eftertanke

Oprettet: 04.02.2016 - 16:07

Bog: "Nærvær & eftertanke" af Dorthe Jørgensen

Bogens forside

Et filosofisk perspektiv på pædagogisk praksis og en refleksion over manglen på æstetiske læringsformer, der har reflekterende tænkning i fokus.

Forfatter: 
Dorthe Jørgensen
Udgivet: 
2015
Forlag: 
Forlaget Wunderbuch
Sidetal: 
349
Lån bogen - Køb bogen

Intet er så vederkvægende som en gåtur om morgenen. Og intet er frem for alt så vederkvægende, som når man på en morgentur oplever den ilende sol kravle længere op ad himmelbuen og efterhånden med sine gyldne stråler forvise den fugtige ærtesuppe, der i ly af natten har lagt sig som flydende sølv over jorden. På samme måde er det med denne Dorthe Jørgensens nye bog, vederkvægende.

Det er ikke alene bogens indhold, men også dens ydre fremtoning, der er med til at fremkalde denne følelse af opløftethed. Nydeligt indbundet i et tiltalende bind med titlen præget på forsiden, trykt på godt papir og en smagfuld opsætning af teksten. Papirets hvide tone er den helt rigtige til, at man slet ikke lægger mærke til, at man læser – og hertil hjælper naturligvis også den næsten uset grundige korrekturlæsning. Bogen er et godt eksempel på, at det sandelig kan lade sig gøre at lave ordentlige bøger stadigvæk – og ikke nødvendigvis til ubetalelige priser!

Nærvær & eftertanke handler om, hvad Jørgensen kalder for æstetisk tænkning, hvorved hun forstår frit reflekterende tænkning. Mere prosaisk handler bogen om noget, der ikke har prioritet i dag: lydhør tilstedeværen, genuin erfaring og eftertænksom refleksion. (s. 11)

At denne form for tænken ikke har prioritet i dag, er bogens bagvedliggende kongstanke og egentlige anliggende. Den er et modspil til den både teknokratiske og popolustiske eliminering af vore muligheder for at udfolde os som opmærksomt nærværende og eftertænksomt reflekterende væsener, der gennem flere årtier har gjort den danske forsknings- og uddannelsessektor stadig mere åndsforladt. (s. 16)

Bogen er ordnet i tre dele, i hvilke de forskellige essays ordnet i mindre grupper:

I – Verden af i dag
II – Konkrete undervisningstiltag
III – Verdensvendt filosofi

I første del, Verden af i dag, præsenteres vi først for en håndfuld essay om At lære og lære fra sig, hvori præsenteres grundlæggende begreber inden for pædagogik (t.eks. ‘mimesis’). Hermed lægges grunden for selve bogen, men emnerne er ikke dermed afhandlet; de dukker jævntlig op bogen igennem, belyst fra forskellige vinkler. I det følgende afsnit, Samfund og tænkning, præsenterer forfatteren tanker omkring samfundet, t.eks. ‘det cerebrale samfund,’ hvor den udprægede forstandstænkning i samfundet kritiseres. Her kunne det være meningsfuldt at fremdrage den også fra andre af Dorthe Jørgensens skrifter bekendte distinktion mellem forstand og fornuft:

Mange kender den tyske filosof Immanuel Kants idé om oplysning: Det handler om at bruge sin egen forstand. Færre er bekendt med Kants distinktion imellem forstand og fornuft, men den er også væsentlig for at forstå, hvad det vil sige at være oplyst. Forstanden opererer med årsager og virkninger, den kalkulerer og finder forklaringer, og den tænker nytteorienteret. Uden forstanden ville vi ikke overleve, men det er ikke den og dens tænkemåde, der pryder os som mennesker. Det særegne ved mennesket er derimod dets evne til at tænke over sine oplevelser, sætte sin viden i perspektiv og reflektere over sig selv, sine tanker og sin adfærd. Det gør man ikke med forstanden, men med fornuften. (s. 272)

Fornuften orienterer sig, siger Jørgensen, mod alt det, vi ikke kan iagttage empirisk, t.eks. Gud og verden som helhed (smst.). Det er dermed også fornuften der danner grundlag for sådan noget som moral.

Desuden omfatter denne del af bogen også overvejelser over universiteternes transformering til masseuniversiteter og ‘Elitebegrebets forvitring,’ hvilket hænger nært sammen med Jørgensens kritik af det cerebrale samfund.

Kritikken af det forstandsorienterede samfund (og undervisningssystem) stopper ikke her. På den ene side er der ikke tale om en gold og ensidig kritik; faktisk ser vi allerede i selve kritikken en villighed til åbenhed: der er også brug for forstanden, som vi så i citatet ovenfor. På den måde kommer Jørgensen videre til at give sit eget bud på, hvordan undervisning i praksis kan opbygges, så den befordrer fornuften.

Dermed når vi over til bogens anden del, der til forskel fra den foregående, der var mere alment filosofisk, er orienteret mod pædagogik i praksis. Vi præsenteres for en genremæssigt meget blandet gruppe tekster: der findes essay, interview, kursusbeskrivelser og undervisningplaner. Men ikke blot det. I dette kapitel findes også et – velskrevet og læseværdigt – essay af en af Dorthe Jørgensens studerende som illustration eller et svar til kapitlet ‘Fænomenologi i praksis.’

I bogens tredie del vender Jørgensen igen tilbage til de mere almene filosofiske overvejelser, i stadig tæt forbindelse til hele bogens palette af indgangsvinkler til emnet. Således indeholder denne del ikke kun essay af Dorthe Jørgensen, men også interviewtekster.

Råstoffet bearbejdes på alle mulige måder, og i det sidste essay, ‘Verdensvendt filosofi,’ får vi et koncentrat – dog ingelunde tørt og kedeligt – i form af overvejelser over, hvad filosofi kan være: Er filosofferne blot verdensfjerne tænkere? Dette er en udbredt holdning, og dermed kan man hurtigt få den tanke, at filosofien er nytteløs, hvis den da ikke lige udmønter sig i såkaldt anvendt filosofi. Her kan man således nemt risikere at komme til at sidde fast i et enteneller: enten er filosofien nytteløs, tidsspilde—eller også er den et redskab. Tanken ledes nemt hen på de to alternativer: forstand—følelser, som forfatteren omtaler på et tidligere tidspunkt. Imidlertid har Dorthe Jørgensen, hvad man også forventer ved læsningen af bogen, et tredie alternativ (opsummeret i bogens forord):

Jeg er overbevist om, at det er meningsfuldt og tilmed nødvendigt at fortsætte den gamle tradition for filosofisk tænkning forstået som en kærlig stræben efter visdom (philosophia). Samtidig tror jeg imidlertid også, det er muligt at praktisere denne tænkning i dialog med det omgivende samfund, selvom samfundet af i dag er forskelligt fra den græske bystat, inden for hvis ramme philosophia oprindeligt opstod. Jeg tror på dette, fordi jeg har erfaring for, at det er muligt, og for, at det inspirerer både mig og andre. (s. 18)

Nærvær & eftertanke er en samlet fremstilling af, hvori Jørgensens erfaring for denne dialog består, at den er mulig, ligesom den på flere niveauer viser, den levende inspiration, der er opstået heraf.

– – –

Denne nye bog fra Dorthe Jørgensen er en god, særdeles læseværdig forøgelse til det allerede fyldige bibliotek fra hendes hånd, t.eks. Skønhedens metamorfose (2001), Historien som værk (2006), Skønhed – en Engel gik forbi (2006), Aglaias dans (2008) og ikke mindst Den skønne tænkning (2014). Ikke mindst, hvis man kender nogle af disse skrifter, forekommer hendes nye bog – i et samfund, der i stadig højere grad vælger dannelse og fornuftstænkning fra – som den gyldne morgensol, der spreder ensidighedens tåger, og den må på det kraftigste anbefales enhver, der er interesseret i tænkning og dannelse, d.v.s. enhver, der skal igang med sine studier eller allerede er i gang, forskere, engagerede i samfundslivet og mange flere; ja, enhver med kærlighed til sophia, til visdom!

Blogindlæg: Ny skønlitteratur - september 2017. 2. del

19.09.2017 - 10:11 - Marit

Sluk telefonen og lad græsset gro – de gode bøger står i kø for at blive læst.

Blogindlæg: Ny skønlitteratur i september 2017. Del 1

04.09.2017 - 12:12 - Marit

Det litterære efterår starter i fin form med danske kinesere, irske familier, mulige prisvindere og spionen over alle spioner.

Blogindlæg: Ny skønlitteratur - august 2017

07.08.2017 - 08:53 - Marit

Peter Poulsen, Zadie Smith og Paula Hawkins – lidt for enhver smag.

Blogindlæg: Ny skønlitteratur - juni 2017

07.06.2017 - 20:42 - Marit

Koreanske vegetarer, amerikanske slaver i fortid og fremtid, agitprop, Første verdenskrig og kærlighed er noget af det, årets første sommermåned byder på, og som vi kan glæde os til.

Blogindlæg: Ny skønlitteratur - maj 2017

03.05.2017 - 21:32 - Marit

Forårssæsonen lakker mod enden, men der er stadig meget at glæde sig til. Bl.a.

Blogindlæg: Ny skønlitteratur - marts 2017

02.03.2017 - 14:05 - Marit

Der er gang i udgivelserne derude, man bliver helt svedt. Morten Ramsland, Emma Donoghue og meget andet, der ser godt ud.

Blogindlæg: Ny skønlitteratur - februar 2017

02.02.2017 - 13:12 - Marit

I februar får vi nyt fra gamle og unge danske forfattere, samt en hel del etablerede nordmænd/kvinder, bla. a.

Blogindlæg: Ny skønlitteratur - januar 2017

03.01.2017 - 20:57 - Marit

Hvad vi ikke nåede at læse i 2016, kan jo læses i 2017 - men bøgerne kommer i skarp konkurrence med de nyudgivelser, der allerede trænger sig på.

Temaer

Gå på opdagelse i Litteratursidens temaer og bliv klogere på nye tendenser,  genrer og markante emner i litteraturen.

Artikel: 5 litterære trends i 2016

09.12.2016 - 16:29 - Lise Vandborg

Familie, moderskab, psykisk sygdom, samfundskritik og fortolkning af historiske skikkelser er de vigtigste temaer i årets danske litteratur.