Benny Andersen

Født: 1929.
Debut: Den musikalske ål.

Benny Andersen er født i Vangede. Han blev nysproglig student fra kursus i 1948. Efter kort tid som kontorelev fik han job som barpianist. Efter sin anden digtsamling, Kamera med køkkenadgang, 1962, satsede Benny Andersen alene på forfatterskabet. I 1952 fik Benny Andersen offentliggjort sine første digte i det toneangivende tidsskrift, Heretica.

Hans tidlige poesi er påvirket af hjemlige poeter som Frank Jæger og Halfdan Rasmussen. Tidsskriftet Hvedekorn trykker flere af de af Benny Andersens digte, som senere kommer til at udgøre debutsamlingen, Den musikalske ål. De følgende digtudgivelser, Kamera med køkkenadgang (1962) og Den indre bowlerhat (1964) sikrer Benny Andersen et kunstnerisk gennembrud. Sit folkelige gennembrud får han med digtsamlingen og pladen, Svantes viser (1972/73). I dag er Benny Andersen en skattet nationalskjald, der med udgivelsen af sine Samlede digte (1998) slog alle rekorder for poesiudgivelser. Benny Andersen placerer sig inden for modernismens anden fase, den såkaldte konfrontationsmodernisme, navngivet efter Klaus Rifbjergs digtsamling, Konfrontation, udgivet i 1960. 60`erne er viet til til en konfronterende modernisme, mens 70`erne tegner to udviklingsspor, dels en samfundsrevsende tendens i forhold til EF, arbejdsløshed og oliekrise, dels trubadurlyrikken som udfoldes i viserne. I 80`erne og 90`erne fortsættes visesangen, og blikket vendes mod forholdet mellem danskerne og de fremmede.

Foruden digte har Benny Andersen også skrevet noveller og en enkelt roman, men hans store popularitet hænger især sammen med hans fremtoning som nationaldigter, der klarere end nogen anden har været i stand til at tolke det vanskeligt definerbare begreb som ”den danske folkesjæl”. Benny Andersens styrke som digter er hans venlige og underfundige humor, samtidig med at han er god til at skubbe til danskernes dobbeltmoral. Hans anvendelse af ordspil og mestring af det danske sprog er noget helt unikt i forfatterskabet.

Om Benny Andersens og hans forfatterskab:

99.4 Andersen, Benny
Marstal, Henrik: Borger i smilets land : Benny Andersen og danskheden
Aschehoug, 2005. - 183 s
Om den danskhed Benny Andersen  har stået for gennem årene, og hvordan den forholder sig til nutidens omfattende og følesladede debat om emnet
Med litteraturhenvisninger

99.4 Andersen, Benny
Marstal, Henrik: Benny Andersen - et liv ved klaveret 
Aschehoug, 2004. - 273 s
Portræt af Benny Andersen (f. 1929) med beretninger om barndommen i Søborg, om livet som barpianist med kone og små børn, om digterdåben, mødet med Povl Dissing, skilsmissen og kriseårene og om mødet med Rosalina, der betød en ny åbning i livet og digtene
Med henvisninger til litteratur, videoer og av-materialer

 

99.4  Andersen, Benny
Månens mærker: Benny Andersens forfatterskab set med mange øjne
/ redigeret af Thorkild Borup Jensen ; med bidrag af: Vibeke Blaksteen ... [et al.]. 
Spring, 2002. - 323 sider : ill.


99.4 Andersen, Benny
Rasmussen, Bruno:Til stede : eksempler fra Benny Andersens digte
Unitas, 1999. - 72 s
Benny Andersens forhold til kristendommen belyses gennem citater fra hans digte og citater fra Bibelen

99.4 Andersen, Benny
Borup Jensen, Thorkild: Benny Andersen: et forfatterskabsportræt
Borgen, 1987. - 299 s
Om de forskellige aspekter i Benny Andersens  forfatterskab inden for genrerne noveller, drama, digte, viser, børnebøger m.m
Side 296-299: Litteraturfortegnelse : udgivelser og oversættelser af Benny Andersen på/til dansk

99.4 Andersen, Benny
Marx, Leonie:  Sproget taget på ordet: en studie i Benny Andersens forfatterskab
Borgen, 1986. - 216 s
Gennemgang af Benny Andersens forfatterskab i dets forskellige aspekter - lyrikken, novellerne, romanen og børnebøgerne - med indplacering i en europæisk modernistisk tradition.

Dele af bøger:

81.64
Danske digtere i det 20. århundrede
4. udgave (nyredigeret og nyskrevet udgave) / redigeret af Anne-Marie Mai. Gad, 2000-. - 3 bind : ill.
Heri bd.2 s.323-332. Robert Zola Christensen: Benny Andersen

 

81.6
Læsninger i dansk litteratur
fællesredaktion Povl Schmidt.
Odense Universitetsforlag, 1997-1999. - 5 bind
Med litteraturhenvisninger

 

80.1
Mogensen, John: Danskbogen: indføring i tekst- og billedlæsning
/ John Mogensen, Knud Ryg Olsen, Ole Ravn ; redaktør: Keld B. Jessen.
Systime, 1996. - 288 s. : ill.

81.64
Fra Brandes til Rifbjerg
(video (videokassette) + bog): danske forfatterfilm fra 1922 til 1972: en filmantologi / af Mette Winge og Ole Henning Hansen ; producer Karin Plummer. 
Prisme Film : i samarbejde med Statens Filmcentral ;  DR TV-Fakta/Kultur ; Kbh. : distribution Statens Filmcentral, 1993. 
1 kassette (VHS) (52 min.) : sort-hvid og farve, 1 bog (63 s.) : ill.

81.65
Holmberg, Hans: Fra Klaus Høeck til Karen Blixen : interviews, portrætter, biografier  
Hernov, 1981. - 170 s

Biografien er udarbejdet af Bodil Bøtcher Jacobsen, Aalborg Bibliotekerne og opdateres af redaktionen

Foto: Doris Gahner Petersen

Debut: 
1960
Land: 
Danmark
Bøger
Priser og legater
1963: Frøken Suhrs Forfatterlegat
1964: Gyldendals Boglegat
1964: Louisiana-Prisen
1965: Otto Benzons Forfatterlegat
1965: Kai Hoffmann Legatet
1965: LOs Kulturpris
1965: Carl Møllers Legat
1965: Statens Kunstfond. 3-årigt stipendium
1966: Kritikerprisen
1973: Statens Kunstfond. Engangsydelse
1974: Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat
1975: De Gyldne Laurbær
1975: Otto Rungs Forfatterlegat
1980: IFPIs Jubilæumspris
1984: PH-Prisen
1984: Statens Kunstfond. Produktionspræmie (uden ansøgning): Over skulderen (noveller)
1984: Emil Aarestrup Medaillen
1985: Albertslund Kulturfonds hæderspris
1985: LOs Kulturpris
1985: Modersmål-Prisen
1985: Einar Hansens Forskningsfond, Malmø
1987: Påskønnelseslegat fra Danske Populærautorer
1987: Volmer-Sørensens Mindelega
1989: BMF's Børnebogspris: Lille pige med stor effekt
1989: Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat
1990: Hovedstadens Oplysningsforbunds Pris
1990: Kunst- og kulturhøjsk. Kulturpris
1991: Den folkelige Sangs Pris: sammen med Povl Dissing
1992: Morten Nielsens Mindelegat
1993: Weekendavisens Litteraturpris: Denne kommen og gåen
1995: Dansk Forfatterforenings Jubilæumspris
1995: Niels-Prisen
1995: Værkets Kulturpris
1997: Landsforeningen af danske flygtningevenners Pris
1999: + Andre priser: Nordisk Populærautorunions pris (sammen med Povl Dissing)
2000: + Andre priser: Den gyldne Grundtvig
2001: Holberg-Medaillen
2001: + Andre priser: Foreningen Nordens Hæderspris
2002: Æresmedlem: Danske Populærautorer
2003: Blicherprisen: tale af Johannes Møllehave i Politiken, kroniken 9-11-2003
2004: Poeten Poul Sørensen og fru Susanne Sørensens Legat
2004: H.C. Lumbye-prisen
2006: + Andre priser: Norge, Admiral Carl Hammerichs legat
2007: Biblioteksafgiftens top 25: 3
2009: Biblioteksafgiftens top 25: 3
2010: Limfjordsegnens Litteraturpris: Jens August Schade-prisen
2011: Den Berlingske Fonds Hæderspris
2011: Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris
Links

Se også