Ole Sarvig

Ole Sarvigs forfatterskab spreder sig over mange forskellige genrer, men han er i dag først og fremmest kendt som en af de mest centrale danske lyrikere i det 20. århundrede.

Det gennemgående tema hos Sarvig er hans oplevelse af, at moderne kultur som følge af to verdenskrige er ramt af en altopslugende værdikrise. Tidligere tiders sandheder er derfor blevet opløst i tom modernitet, der beherskes af gold intellektualisme, og dette kaster mennesket ud i en fremmedgørelse. Værdikrisen kan dog ifølge Sarvig overvindes via kunsten, der kan forvandle sanset virkelighed til sjælelig bevidsthed og derigennem opfordre til kristen medmenneskelighed, som bliver den nye mening i verden.

Sarvigs tidlige digte, navnlig Jeghuset, har været en vigtig kilde til inspiration for en hel generation af danske lyrikere - herunder Søren Ulrik Thomsen, Klaus Høeck og Michael Strunge.

Bøger

Se også