Henrik Nordbrandt

Født: 21. marts 1945 på Frederiksberg.
Debut: Digte.

Henrik Nordbrandt er født i 1945 på Frederiksberg. Han er søn af kommandørkaptajn cand.polyt. Poul Erik Nordbrandt og cand.jur. Grete Marie Nordbrandt. Henrik Nordbrandt tog studentereksamen i 1964 og studerede derefter kinesisk, tyrkisk og arabisk ved Københavns Universitet.

Forfatteren har det meste af sit voksenliv været bosat under lysere og varmere himmelstrøg i middelhavsområdet. Tyrkiet og Grækenland har været at foretrække frem for Danmark. Danmarks grå og regnvåde november beskrives i forfatterskabet som om den varede i flere måneder jævnfør digtet ”Året har 16 måneder” fra samlingen Håndens skælven i november (1986).

Siden debuten med Digte (1966) har Nordbrandt levet af at være forfatter. Han har udgivet bøger inden for så forskellige genrer som krimi, børnebøger, essays, dagbog, fortællinger og en tyrkisk kogebog, er det også blevet til. Men han er først og fremmest én af dansk litteraturs største digtere og har internationalt format.

Nordbrandts digte har fra starten fået god modtagelse hos såvel kritikere som hos deres store læserskare. Digtene kræver et engagement og en indsats af sine læsere, for selvom nogle af digtene er enkle og umiddelbart ikke ser ud til at være vanskelige at gå til, så rummer de en kunstnerisk kompleksitet, som netop giver dem deres litterære kvalitet.

Stil og temaer
Digtene er ofte præget af en underfundig humor, leg med ord og et paradoksalt billedsprog, men under denne vederkvægende sproglige lethed ligger der en alvor og en melankoli, som går igennem hele forfatterskabet. Der er en klangbund af fravær, kærlighed, sorg og afsked i digtene. Digtene kredser desuden i et sanse- og metaformættet sprog om jegets forhold til verden og til sproget som sådan. Forfatterskabet kan derfor læses som en vedholdende undersøgelse af menneskets væren i verden.

Digtene er ofte som slyngede arabesker i deres struktur; bevidst er der kun sjældent valgt faste rimmønstre. I Pjaltefisk (2005) ses der interessante eksempler på digte i sonetform og i Haikuform.

Når man hører Henrik Nordbrandt læse op understreges den melankolske tone i digtene. Han læser op på en meget karakteristisk måde - indlevet, langsomt og nøgternt; underspillet humoristisk og uhøjtideligt.

Henrik Nordbrandt modtog Nordisk Råds Litteraturpris 2000 for digtsamlingen Drømmebroer (1998).

Læs mere om Henrik Nordbrandt på Litteratursiden:
Året har 16 måneder. Af cand.mag. Marianne Bugge (2005)
Henrik Nordbrandts Middelhav. Af litteraturstuderende Jakob Ladegaard (2003)
Henrik Nordbrandt, en dansk forfatter? Af litteraturstuderende Lisbeth Lassen (2002)

Biografien er udarbejdet af litteraturmedarbejder, cand.mag. Mette Elsig Olsen.
Portrættet redigeres af Århus Kommunes Biblioteker

Foto: Lisbeth Thorlacius

Debut: 
1966
Land: 
Danmark
Bøger
Priser og legater

2000: Nordisk Råds Litteraturpris
1996: De Gyldne Laurbær for Drømmebroer: digte
1994: Jeanne og Henri Nathansens Mindelegat
1993: Adam Oehlenschläger Legatet
1990: Svenska Akademiens Nordiska Pris
1987: Statens Kunstfond: Produktionspræmie(uden ansøgning): Under mausolæet: digte
1987: Morten Nielsens Mindelegat
1987: Søren Gyldendal Prisen
1985: Statens Kunstfond: Produktionspræmie(uden ansøgning): Digte - 84
1984: Kritikerprisen for Digte - 84.
1980: Statens Kunstfond. Livsvarig ydelse
1980: Det Danske Akademis Store Pris
1979: Emil Aarestrup Medaillen
1976: Victor B. Andersens Hæderslegat
1976: Statens Kunstfond: Produktionspræmie(uden ansøgning): Glas: digte
1976: Jeanne og Henri Nathansens Fødselsdagslegat
1976: Otto Benzons Forfatterlegat
1974: Statens Kunstfond: Produktionspræmie(uden ansøgning): Opbrud og ankomster: digte
1974: Holger Drachmann-legatet
1973: Johannes Ewalds Legat
1971: Inga Nalbandian født Collins legat til unge forfattere
1966: Hvedekorns junilæumspris

Desuden arbejdslegater, rejselegater og engangsydelser fra Statens Kunstfond  

Links

Se også

  • Analyse: Nordbrandt, Henrik - 84 digte

    Nordbrandts lyrik tilhører ingen skole i den danske poesis historie. 84 digte er en af de digtsamlinger, der viser, hvordan Nordbrandts lyrik har et eget særpræg.