Eva Sloth Carlsen

Født d. 11 april 1925 i Bedsted Thy. Student fra Roskilde Katedralskole 1944. Gift 1949, to børn. 1958 Magisterkonferens i Almindelig og Sammenlignende Litteratur, Københavns Universitet. Det første år efter eksamen videnskabelig medarbejder ved Høybye og Blinkenbergs dansk-franske ordbog. 1962 ansat ved Aurehøj Statsgymnasium i dansk og fransk. Pensioneret derfra i 1994. Bestyrelsesposter i Dansklærerforeningen, senere i Fransklærerforeningen, hvor jeg i 6 år var dansk leder af kurserne i Sèvres ved Paris. Valgt til bestyrelsen i den Internationale Fransklærerforening F.I.P.F. på en kongres i New Orleans. Modtog i 80erne begge grader af den franske Palmeorden. Deltog i 1980 efter invitation fra den franske regering i Kvindekongressen i Paris. Senere medlem af Forfatterforeningens bestyrelse. Har lige siden gymnasietiden deltaget i den offentlige debat med artikler og indlæg i pressen. I en periode været T.V.-anmelder ved Jyllandsposten. Har haft digte i de forskellige store dagblade. Har skrevet siden jeg var 9 år - digte, en ungpigeroman m.m. I 1947 havde jeg en novelle i Politikens Magasinet, vel egentlig min debut; men jeg var indstillet på at gøre mine studier færdige og straks efter var jeg i fuldt arbejde, dog skrev jeg hele tiden skitser til skuffen. I 1962 holdt jeg 6 forelæsninger i Søndagsuniversitetet om De litterære genrer, og Munksgaard bad mig om manuskriptet til udgivelse. I årene derefter udgav jeg to andre faglitterære bøger, og først i 1983 debuterede jeg som skønlitterær forfatter og har trods sygdom fortsat siden.

Oprindelig publiceret ForfatterNet Birkerød - 27. maj 1999

Debut: 
1947
Død: 
2009
Land: 
Danmark
Bøger
Inspiration

Hvordan dog udpege forfattere, der har betydet meget for mig selv som forfatter, når jeg i 30 år har undervist i litteratur og som sammenlignende litteraturmagister altid har følt det som et must at inddrage megen europæisk litteratur i min undervisning, ligesom det stadig er mig magtpåliggende at læse verdenslitteratur – i disse år især kinesisk, indisk og vietnamesisk litteratur, som heldigvis efterhånden foreligger på dansk, ligesom naturligvis sydamerikansk og de få tilgængelige afrikanske forfattere.Det hele har altid været min tumleplads, men nogen specifik inspirationskilde kan jeg ikke udpege – jo, den lødige litteratur i sin helhed, sådan er det for mig. Jeg elsker at læse.