Carsten Jensen

Carsten Jensen

Født: 24.7.1952.

Debut: Salg, klasse og død, 1975 Mag.art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet 1981.
Har været tilknyttet Information, Det Fri Aktuelt, Eksta Bladet, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken.
Adjungeret professor i kulturanalyse ved Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet fra 2001.
Medlem af formandsskabet for Det Kulturelle Vismandsråd 2000 -03.
Redaktør af tidsskriftet Fredag 1985-90.

Om forfatteren:

81.64
Danske digtere i det 20.århundrede. 
4.udg.Gad, 2000  s.338 - 348

81.6
Jørgensen, John Chr.: Om Breve
Museum Tusculanum, 2005  s133 - 136 Carsten Jensen og vore dages rejsebreve.

Dansk litteraturhistorsik bibliografi
Internetudgave af Aage Jørgensens bibliografi fra 1989 med senere suppleringer.

Biografien er udarbejdet af Aalborg Bibliotekerne

Debut: 
1975
Land: 
Danmark
Bøger
Priser og legater

2009: Olof Palme-prisen
2007: Danske Banks litteraturpris
2007: Radioens romanpris
2006: Aage Barfoeds og Frank Lunds legat
2000: Bogklubben "12 bøgers" litteraturpris
1999: Holberg-Medaillen
1997: De Gyldne Laurbær
1997: Otto Gelsted-prisen
1997: Drassows Legat
1993: Georg Brandes-Prisen
1987: PH-prisen

Links

Se også