Tema: Nye tyske stemmer

Oprettet: 02.10.2017 - 14:55

Samtidens globale udfordringer, erfaringerne med krig, flugt og migration samt et historisk fokus er de mest fremtrædende tendenser i den aktuelle tyske litteratur.

Valget i Tyskland er netop overstået og et tilstrækkeligt stort antal vælgere var "voll muttiviert" til at give Merkel fire år mere i kanslerstolen. En undersøgelse foretaget af Pew Research Center i sommeren 2017 viste, at Angela Merkel som leder af Tyskland har større global opbakning end den amerikanske, kinesiske og russiske leder. Sat lidt på spidsen kan man sige, at vi nu står i den paradoksale historiske situation, at Tyskland er den nye leder af den frie verden.

Mens Tyskland er blevet mere og mere politisk og kulturelt relevant, beskæftiger vi os i Danmark underligt nok mindre og mindre med vores største nabo, som jo også er en højkulturel gigant. Mange af de største komponister, filosoffer, kunstnere, filmskabere, romanforfattere og lyrikere er tyskere, og den kolossale tyske kultur har i en særlig grad formet vores måde at tænke, lytte og fortælle verden på.

Vi dedikerer derfor vores oktobertema til de nye tyske stemmer. Mange kender nok de store klassiske forfattere som Thomas Mann, Günther Grass, Hermann Hesse, Bertolt Brecht og Siegfried Lenz. I nyere tid er også Herta Müller, Uwe Tellkamp, Daniel Kehlmann, Clemens Meyer og Judith Hermann braget igennem på den litterære scene, men kender du også navne som Ilija Trojanow, Jenny Erpenbeck, Unica Zürn og Thomas Hettche?

Tysk litteratur er altså bare Spitzenklasse, og de nye stemmer har i høj grad noget på hjerte. 

Det verdensvendte

Tysk samtidslitteratur har den seneste tid været inde i en rivende udvikling, og det kan være svært at overskue, hvad der sker på det litterære felt. Moritz Schramm, der er lektor på SDU, hjælper os med at få overblik over det litterære felt i Tyskland. Helt generelt nævner han, at en generel trend er, at den nye tyske samtidslitteratur er massivt rettet mod verden og afsøger mange af de globale problemstillinger og udfordringer med vidt forskellige æstetiske greb og tematiske tilgange. Moritz peger på især tre hovedtendenser, nemlig blikket på historien, beskrivelser af samtiden og erfaringerne med krig, flugt og migration. Læs mere i artiklen Med pulsen på tiden – bemærkninger om den lyslevende tyske samtidslitteratur.

Vi har også talt med lederen af biblioteket på Goethe Instituttet, Mareike Wittler, der bekræfter de tendenser, som Moritz Schramm påpeger. Hun fortæller ligeledes, at bogmarkedet i Tyskland er mere mangfoldigt end nogensinde – og nævner, at man ser en slags trend mod det mod det autentiske, den nøjagtige research og nøje kendskab til det der beskrives. Den politiske drejning mod højre og stigende afstandtagen til flygtninge og indvandrere, som bl.a. valgresultatet viser, ses tydeligt i litteraturen. Bl.a. i form af ret autentiske beskrivelser af forhold i politik og samfund, som flygtningekrisen. Eksempler herpå er bl.a. Jenny Erpendecks roman Går, gik, gået om pensionisten Richards dybe engagement i en gruppe flygtninges liv, der både kommer omkring medmenneskelighed, europæisk kulturhistorie og det gode eksempel. Eller Ilija Trojanows roman Magt og modstand, der er resultatet af mange års research og et forsøg på at gøre op med det socialistiske styre i Bulgarien. Et par bøger, der følger tendenserne men endnu ikke er udkommet på dansk, er 'Widerfahr' af Bobo Kirchhoff, der modtog Deutscher Buchpreis i 2016, og udkommer på dansk sommeren 2018. Juli Zeh, der allerede er kendt i Danmark, har skrevet 'Unterleuten', der belyser samtlige problemer i det tyske samfund, særligt den stærkt voksende afstand mellem forskellige positioner i samfundet. Romanen skulle gerne komme på dansk i løbet af 2018.

Litteraturfestivalen Verdenslitteratur på Møn er netop afholdt og her var årets forfatter den populære tyske forfatter Judith Hermann. Hermann, der fik sit store gennembrud i 1998 med novellesamlingen Sommerhus, senere, roses især for sit elegante sprog. Hendes seneste bog på dansk er novellesamlingen Lettipark

Thomas G. Bagge, der er projektkoordinator for festivalen, har skrevet reportagen Verdenslitteratur på Møn med Judith Hermann, hvor du kan læse endnu mere om forfatteren.

I vores liste Nyere tyske romaner og noveller får du mere inspiration til læsning, ligesom listen Berlin i litteraturen, der indeholder titler, der alle relaterer sig til Berlin.

De store klassiske værker bliver dog ikke glemt, i vores liste Tysksprogede klassikere   får du en oversigt over de største værker på tysk – og her er medtaget både tyske og andre tysksprogede værker.

Listen Prisvindende tysksproget litteratur giver dig et overblik over de værker/forfattere, der har modtaget priser gennem årene.

 

FAKTA

I temaet fokuseres udelukkende på tysk litteratur, dvs. tyske forfattere og ikke blot tysksproget litteratur bredt set. Vi zoomer ind på de nyeste tyske forfattere og titler, der er udkommet inden for de sidste 5 år.

Goethe Instituttet, er for de der ikke er bekendte med det, et fremragende sted at søge ny viden om tysk litteratur og kultur. Instituttet har desuden et digitalt bibliotek, hvor alle kan låne tyske eBøger og lydbøger kvit og frit. Se mere på instituttets hjemmeside. 


BilagStørrelse
faustnumre_tysk_tema_2017.pdf305.39 kB
liste_litteratursiden_nye_tyske_stemmer_2017.pdf1.76 MB
plakat_litteratursiden_nye_tyske_stemmer.pdf2.09 MB
0
Din bedømmelse: Ingen