Hardy, Thomas

Oprettet: 07.05.2015 - 13:18

Den engelske forfatter Thomas Hardy er en af sin tids betydeligste lyrikere og prosaister.

Skrevet af cand. mag. i litteraturvidenskab Amrit Maria Pal, april 2015

Den engelske digter og forfatter Thomas Hardy blev født i 1840 i den engelske landsby Higher Bockhampton i grevskabet Dorset. Han døde i 1928 i Max Gate, et hjem han byggede nær barndomshjemmet til sig selv og sin første kone, Emma Lavinia Gifford. Selvom Hardy var i lære som arkitekt i London og efterfølgende besøgte byen jævnligt, var og blev det i Dorset, han hentede materiale til sine romaner og poesi. Men også andre dele af det sydlige England karakteriseret af historiske artefakter og levn påvirkede Hardy som digter. Her kunne Hardy udforske og reflektere over menneskets tilhørsforhold og historie, hvilket især viser sig i hans senere digte. Hardys historiske interesse omfattede også Napoleonskrigene, som han betragtede som en af fortidens helt store begivenheder, og især hans poetiske drama The Dynasts (1908) afspejler denne interesse med inddragelsen af historisk materiale om krigen og interviews med ældre soldater, der havde kæmpet i Napoleons rækker. Også samtidige krige fangede Hardys blik og blev til berømte krigsdigte, navnlig Boerkrigen og Første Verdenskrig. I digte som Drummer Hodge og "In Time of 'The Breaking of Nations" formidlede Hardy disse konflikter i et blodigt og kropsligt billedsprog – ofte via dagligdagstale og almindelige soldaters synspunkt. Dette arbejde fik stor indflydelse på andre krigsdigtere som Rupert Brooke og Sassoon.

Hardy var også lydhør over for fremtidens tendenser, og snesevis af yngre forfattere som William Butler Yeats, Siegfried Sassoon og Virginia Woolf besøgte ham for at diskutere poesi.  Hardy lange karriere strækker sig over både den victorianske og den moderne epoke. “In Tenebris II” beskriver han sig selv som en realistisk, men kynisk digter, og han oplevede da også så voldsomme ting i løbet af sine næsten 88 år, fx Første Verdenskrig, at han ikke blev mere optimistisk med alderen. Meget af kritikken omkring hans arbejde vedrører dets eksistentielt dystre udsigter. 

The Dynasts
Fra 1898 og frem til sin død i 1928 udgav Hardy otte digtsamlinger; omkring tusind digte blev i alt udgivet i hans levetid. Mellem 1903 og 1908 udgav han desuden The Dynasts – et stort anlagt poetisk drama. Med Napoleonskrigene som baggrund udviklede han her sin egen filosofi om evolutionær meliorisme; den tanke, at verden kan forbedres ved menneskelig indsats. Meliorisme er grundlaget for moderne liberalt demokrati og menneskerettigheder og er en grundlæggende del af liberalismen. Derudover udviklede Hardy en ny form for vers, for ifølge den engelske litteraturkritiker John Wain skrev Hardy The Dynasts på baggrund af en kunstform, der endnu ikke var blevet opfundet: nemlig filmkunsten. The Dynasts er efter Wains opfattelse hverken et digt, et skuespil eller en historie, men et filmmanuskript. Længden og omfanget af The Dynasts, som blev offentliggjort i tre dele over fem år, affødte forskellig respons, men med offentliggørelsen af den tredje del i 1908, var de fleste anmeldere begejstrede.

Hardys lyrik
Lyrikken er og bliver Hardys mest kendte og mest læste arbejde og fik stor indflydelse på digtere som Robert Frost, W. H. Auden, Philip Larkin og Donald Hall. Hardys poetiske stil lagde sig tæt op ad poetiske konventioner og traditioner, men var samtidig som nævnt moderne og innovativ, især i brugen af strofe og stemme. Selvom Hardys digte ofte beskrives som dystre og bitre, er de dog også åbne over for musikalske aspekter af sproget, såsom lyde, sætninger og åndedræt.

Hardys poesi er ligesom hans fiktion kendetegnet ved en udbredt fatalisme, og ifølge biografisten Claire Tomalin belyser digtene modsætningerne mellem den sårbare, undergangsprægede mand og den fredfyldte indbygger i den naturlige verden. Hardy tekster er intimt og direkte forbundet til hans liv: de store digte 1912-1913 blev skrevet efter Emmas død den 27. november 1912. Nogle af disse værker er dateret allerede i december 1912 blot en måned efter hendes død og andre i marts det følgende år, efter at Hardy havde besøgt St. Juliot, Cornwall, hvor han første gang mødte Emma. Tomalin beskriver Emmas død som præcis det øjeblik, hvor Thomas Hardy blev en stor digter, en opfattelse, der deles af andre kritikere. Hardys Emma-digte er ifølge Tomalin “the finest and strangest celebrations of the dead in English poetry.” (Claire Tomalin: Thomas Hardy, 2008).

Hardys poesi har, måske i endnu højere grad end hans romaner, fundet et nyt publikum og en anerkendelse i takt med, at nutidige forskere og kritikere forsøger at forstå hans arbejde set i lyset af modernismen. Men Hardy har altid præsenteret forskere og kritikere for en modsætningsfuld værkliste. Som Jean Brooks siger i Thomas Hardy: Den poetiske struktur har Hardys plads i litteraturen altid  været kontroversiel, og en konstant refleksion er vigtig i læsningen af hans tekster for at holde balancen mellem det moderne og det historiske perspektiv.

Naturalisme 
Hardy arbejdede inden for den naturalistiske retning. Han beskrev temaer som naturalistisk determinisme, arvelighed og indflydelse af miljøet blandt arbejdsmarkedets rige i slutningen af det 19. århundrede. 

Naturalisme er en litterær bevægelse, der begynder i slutningen af det 19. århundrede og varer til starten af det 20. århundrede. Naturalismens filosofi om determinisme fremhæver, hvordan miljø, arv og sociale forhold påvirke en persons adfærd og handlinger. Den ser mennesker som værende uden fri vilje og uden selvstændig kontrol over skæbnen. Hardy offentliggjorde Tess af d'Urbervilles i 1891, og romanen afspejler mange elementer fra den naturalistiske tankegang i sine plot, karakterer og holdninger. Det ses blandt andet i beskrivelsen af familien, der ikke kan hæve sig op og væk fra deres sociale klasse og levevis, fordi de ikke har nogen reel indflydelse på deres sociale og økonomiske udvikling, men arver den livsstil, deres forældre har haft. 

Thomas Hardy i dag
I april 2015 har Thomas Vinterbergs filmatisering af Thomas Hardys roman Fjernt fra verdens vrimmel premiere. En ud af mange filmatiseringer af Hardys bøger. Den handler om en selvstændig og temperamentsfuld kvinde, der har svært ved at finde sin plads i et samfund præget af snævre normer, stereotype kønsroller og maskulint lederskab. Kritikere peger på, at Hardy i romanen forsøger at forstå sin kvindelige hovedperson, men undervejs afslører en langt større forståelse for mændene og deres indebrændte melankoli og desperation. (Henrik Wivel, Kristieligt Dagblad), og på at det er Thomas Hardys eviggyldige problematikker, der stadig gør ham aktuel; at dilemmaerne taler til de grundfølelser, der er i os alle. (Jacob Wendt Jensen, Berlingske). Selv om Tess d’Uberville er Hardys mest berømte værk, er Fjernt fra verdens vrimmel et oplagt og sjovt sted at starte set i lyset af den aktuelle filmatisering og problemstilling.

BIBLIOGRAFI

Henvisninger til et udvalg af materialer om forfatterens liv og forfatterskab er udarbejdet af 
Bibliotekar Hanne Thusgaard Madsen, Vejle Bibliotekerne . 

Bøger

99.4 Hardy, Thomas
Blunden, Edmund: Thomas Hardy. - Macmillan, 1967. - IX + 286 s.. - (Papermac, 183).

99.4 Hardy, Thomas
Boumelha, Penny: Thomas Hardy and women : sexual ideology and narrative form. - The Harvester Press, 1982. - 178 sider. 

99.4 Hardy, Thomas
Bownas, Jane L.: War, the hero and the will : Hardy, Tolstoy and the Napoleonic wars. - Sussex Academic Press, 2015. - 189 sider.  

99.4 Hardy, Thomas
Bullen: J.B.: Thomas Hardy : the world of his novels. - Francis Lincoln, 2013. - 256 s.

99.4 Hardy,Thomas
The Cambridge companion to Thomas Hardy / edited by Dale Kramer. - Cambridge University Press, 1999. - xxvi, 231 sider. - (Cambridge companions to literature).
Om forfatterskabet.

99. Hardy, Thomas
A companion to Thomas Hardy / edited by Keith Wilson. - Wiley-Blackwell Pub., 2009. - xiii, 488 s.. - (Blackwell companions to literature and culture).

99.4 Hardy, Thomas
 Harvey, Geoffrey: Thomas Hardy. -  Routledge, 2003. - x, 228 s.. - (Routledge guides to literature). 

99.4 Hardy, Thomas
Ingham, Patricia: Thomas Hardy. - Oxford University Press, 2003. - xxi, 263 s.. - (Oxford World's classics. Authors in context). 

99.4 Hardy, Thomas

Millgate, Michael: Thomas Hardy : a biography revisited. - Oxford, Oxford University Press, 2004. - xi, 625 s. 
Grundigt værk om Hardy's liv og forfatterskab.

99.4 Hardy, Thomas
Page, Norman: Oxford reader's companion to Hardy. -  Oxford University Press, 2000. - xx, 528 s.

99.4 Hardy, Thomas
Pite, Ralph: Thomas Hardy : the guarded life. - Yale University Press, 2007. - vii, 522 sider.

99.4 Hardy, Thomas
Tomalin, Claire: Thomas Hardy : the time-torn man. - London, Viking, 2006. - xxv, 486 s.

99.4 Hardy, Thomas
Turner, Paul: The life of Thomas Hardy : a critical biography. - Blackwell Publishers, 1998. - xiv, 326 s. - (Blackwell critical biographies, 9).  

99.4 Hardy, Thomas
Widdowson, Peter: Thomas Hardy. - 2. ed.. -  Northcote House, 2005. - xii, 125 s., portr.. - (Writers and their work). 

Afsnit i bøger

81
Verdens litteraturhistorie / under redaktion af F.J. Billeskov Jansen, Hakon Stangerup og Poul Henning Traustedt. - Politiken, 1971-74. - 12 bind.
(i bind 9, s. 291-298 om Thomas Hardy). 

81.08
The taboo / redaktører: Harold Bloom, Blake Hobby. -  Bloom's Literary Criticism, 2010. - xvi, 275 sider. - (Bloom's literary themes). 
(heri s. 227-250: Tess of the D'Urbervilles: The "Pure Woman").
Analyse af Tess D'Urbervilles. Analysen er fra bogen Geoffrey Wagner: Five for freedom : A study of feminism in fiction. - Rutherford, 1974. 
Thomas Hardy diskuterer romanen set i forhold til D.H. Lawrence og Simone de Beauvoir's holdninger, forskelle mellem kønnene og kvinders seksualitet. 

81.3
Eagleton, Terry: The english novel : an introduction. -  Blackwell Publishing, 2005.
(heri s. 187-213: Thomas Hardy).
Om Thomas Hardy's liv og forfatterskab.

81.3
Hjørnager Pedersen, Viggo: De gyldne riger : en lystvandring gennem den engelske litteratur. - Rosenkilde & Bahnhof, 2013. 
(heri s. 183-187: Thomas Hardy).
Kort om forfatteren og forfatterskabet. 

81.3
The Victorians / edited by Arthur Pollard. - Penguin books, 1987. - (Penguin History of Literature).
(heri i afsnittet kapitel 11: Later victorian novelists, / by Patrick M. Yarker og Owen Knowles, s. 317-326: om Thomas Hardy's forfatterskab).

81.3
Wennerstrøm Nielsen, Jonna: Victoriatiden og de victorianske romanforfattere : en personlig kanon. - Books on Demand, 2008. 
(heri s. 199-132: Thomas Hardy (1840-1928)).
En sammenstilling af en række biografier om ham. 

Links

Hardy's world
Udgivet af Gettysburg College. Om forfatterens liv og værker.

Poetry foundation 
Artikel om forfatteren.

Den store danske - Gyldendals åbne encyclopædi.
Kort artikel om forfatteren.

Thomas Hardy Society
Omfattende side om Thomas Hardys liv og forfatterskab med bl.a. timeline over hans liv og forfatterskab.

The Victorian Web
Omfattende side om forfatterens liv og forfatterskab.

Wikipedia (engelsk udgave)
Artikel om forfatteren. 

Wiikipedia (dansk udgave)
Artikel om forfatteren. 

Links til baser - med adgang via dit bibliotek

Mange biblioteker giver adgang til baserne. Gå ind via dit biblioteks hjemmeside og se om dit bibliotek er et af dem. 

Biography in Context 
En række artikler om forfatteren. 

Brittanica. Academic edition. 
Artikel om forfatteren. 

Literature Ressource Center 
En omfattende litteraturvidenskabelig database om forfatterens liv og forfatterskab.  

0
Din bedømmelse: Ingen