Referat fra bestyrelsesmøde d. 9.12.10

Oprettet: 30.05.2012 - 11:41

Referat af bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Torsdag d. 9. december 2010 kl. 11.00-15.00

KL. 11- 12 oplæg ved Mikael Anker, projektleder for Danmarks Digitale Bibliotek

Til stede: Knud Schulz, Kirsten Boelt, Catharina Nilsson, Sys Sigurd, Lise Vandborg, Jane Østgaard Sørensen (referent).
Afbud: Bente Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen godkendes

2. Formandsbeslutninger 
Beslutning om ansættelse af Jane.
Ansøgninger til udviklingspuljen omkring projekt om udlån af e-bøger og ansøgning omkring formidling af digital litteratur. I ansøgningerne indgår ikke ressourcer fra Litteratursiden.
Litteratursiden har budt ind på at lave oplæg til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde i forbindelse med udstilling af Litteratursiden på årsmødet– og har netop fået svar på at de er valgt.

3. Opsamling på målgruppeundersøgelse
Mangler noget om repræsentativitet for Litteratursidens brugere. Risiko for fejlkonklusion. Har brug for en sociolog til kildetjek mm. Kommentarerne er til gengæld brugbare. Vi skal finde noget statistik omkring Facebook-brugere. Er formålet at være målgruppebevarende eller målgruppeudvidende? Der skal laves en plan for de næste trin i brugerundersøgelse.
Der er efterfølgende indgået aftale med sociolog fra Roskilde bibliotek, der hjælper med de næste trin.

4. Litteratursidens strategi 2011-2012
Godt som oplæg til diskussion, men formen skal tænkes igennem inden GF.

1) Visionen: Skal have et sprogligt løft.

2) DDB: LS er i venteposition i forhold til DDB, men der er elementer som personalisering og data vi kan arbejde med. Skal finde ud af hvad vi vil med LS også i forhold til DDB. 

3) Skarpere profil: Der er stadig en opgave i forhold til markedsføring og synlighed overfor kollegerne, men bør også adressere handlingsfelter som synlighed overfor brugerne. Man kunne overveje en liste med fravalgte bøger, eller ugens flop el.lign. Formålet skulle være at skabe liv på sitet og være mindre pæne. Kommentarerne i brugerundersøgelsen viser, at flere brugere efterlyser mindre pænhed og bibliotekarattitude. Vi skal ikke have noget der ikke anvendes, så derfor bør quizzer nedlægges.

4) Åbne biblioteker: Når man arbejder med tema kan man forestille sig en plakat der kan printes ud, og på den måde tage den fysiske tilstedeværelse med. Hvis vi tænker i samarbejde med virksomheder, ville der være fordele i at det er de lokale biblioteker der går ud og tilbyder indhold mv. Men hvis bibliotekerne ønsker det, kan Litteratursiden forhandle.
Man kunne overveje at lave en billed-cloud med billeder fra biblioteksarrangementer på sitet eller som undergruppe på Litteratursidens facebook-profil– kunne også styrke ejerskabet for de enkelte biblioteker.

5) Partnerskaber: Vi skal være partnere for at berige andre og ikke bare for at vise at Litteratursiden findes. LS skal være i dialog og samarbejde med medlemsbibliotekerne så LS understøtter bibliotekerne.
Et stærkere samarbejde med DR omkring Bogforum kunne være en fordel. Evt fælles møde med bestyrelsen og DR, hvor bl.a. det kan diskuteres. LS kunne fint lave arrangementer på DR scenen blot skal det fremgå tydeligt at det er et LS arrangement. Overvejelser omkring hvorvidt LS kan lave en litteraturevent. Kan evt. foregå på et bibliotek og måske i samarbejde med DR. Kunne LS uddele en pris?
LS engagement og produkter skal diskuteres ud fra de fire ”bobler”/rum (inspirationsrum, læringsrum, møderum, performativt rum).
Arrangementsplanlægning skal udelukkende være på konceptplan – ikke som arrangør. Og det skal hedde aktivitet/event sammen med anden partner. Man kunne også være medarrangør/bindeled ved arrangementer i mindre byer. LS skal også lade forlæggere, oversættere m.fl. komme til orde.

6) Redaktionen: At arbejdet koncentreres på færre personer er en naturlig udvikling, da arbejdet med LS ikke længere er decideret kompetenceudviklende for bibliotekerne, og de har mange andre opgaver. Det er også et ressourcespørgsmål, og det er den vej det går.
Store omlægninger skal op på GF, så redaktører ansættes foreløbig for det næste halve år på samme timeantal som i år.
Quizzerne nedlægges og quizredaktør udtræder af redaktionen ved årsskiftet som en følge heraf.

5. Budgetoplæg for 2011 
Diskuteres i dybden på næste møde.

6. Økonomistatus
Overførsel af midler godkendt.

7.  Magasinet Litteratursider
Man skal kunne se bibliotekerne som afsender i magasinet. Det er vigtigt hvis bibliotekerne skal betale for bladet. Det skal være bibliotekerne snarere end Litteratursiden der er synlig afsender. Muligvis mindst en artikel hver gang der handler om bibliotekerne og markedsfører indholdsdelen af bibliotekerne – aktiviteter, foredrag mv.
Set fra biblioteksside er det interessant at biblioteket synliggøres i boghandlen. I biblioteket er det interessant at synliggøre Litteratursiden.
Partnerskaber som eks Bibliotekspressen skal koste noget. Fuld digital tilgængelighed på alt indhold. Eneste mulighed for udgivelse af blad er partnerskab.
Magasinet er en ekstra ting, det er sitet som er første prioritet. Kræfterne skal derfor først og fremmest bruges på sitet.

8. Eventuelt 
Næste møde er fastsat til 7. februar.