Referat fra bestyrelsesmøde 10.06.10

Oprettet: 30.05.2012 - 10:04

Referat fra bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Torsdag d. 10. juni 2010 kl. 12.00-15.30

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendes uden bemærkninger

2. Formandsbeslutninger
Janes ansættelse er blevet forlænget.

3. Ansøgning til Styrelsen
Ansøgningen læses og gennemgås. Kommentarerne indarbejdes i den endelig ansøgning. Rejser en diskussion af, hvor man som bibliotekar henter information i dag. Enighed om, at LS er ”et af de vigtigste redskaber…”
Enighed om at ordene fra strategien skal indgå i ansøgningen.
Samarbejdet med DK4 ligger pt stille. Andre platforme overvejes.

Distributionsaftaler omkring magasin aftales fra gang til gang.

Budgettet til ansøgningen:

Budgettet er lavet på grundlag af indeværende års strategi. Løn er prisfremskrevet med tre procent og magasinet er ført ind i budgettet.

Der blev rejst diskussion af deltagelsen på Bogforum og værdien af denne. Stor intern betydning at deltage. Øget samarbejde med bibliotekernes stand en mulighed.

Diverse muligheder for besparelser på redaktionsniveau diskuteres. Temadagen kunne gøres selvfinansierende.
Enighed om at sætte PR- og markedsføringsomkostningerne ned.

4. Budgetoplæg for 2011 og 2012
Løn er ligeledes prisfremskrevet for 2012.
Ikke yderligere kommentarer til budgetudkast.

5. Litteratursider
Informeres om møderne med Vermø omkring en fremtidig forretningsmodel. Iflg. Vermø er det nødvendigt med faste partnere. Helse nævnt som eksempel. Hertil kommer at 3-4 numre er vigtigere end et højere oplag. Vermø er nu i gang med at lave et oplæg, som kan præsenteres for en evt. samarbejdspartner.

I forhold til en samarbejdspartner er det vigtigt, at der ikke er tvivl om, hvem der redigerer bladet, og at vi er uafhængige af økonomiske interesser. Forskellige muligheder for samarbejdspartner diskuteres.

Der skal naturligvis være nogle modydelser til vores partnere, så de kan se en interesse i samarbejdet. Magasinet kan evt laves som vendeblad, så en samarbejdspartner får mulighed for at bestemme indholdet i en del af magasinet.

Det diskuteres, hvorvidt samarbejdspartnere udenfor litteraturen også er en mulighed, f.eks. fra detailhandlen. Det kræver at det litterære indhold er på plads, samt at de eventuelle annoncesider kan udelades af magasinerne til bibliotekerne. Nogle annoncer problematiske i forhold til public service.
Det er altafgørende med et fast samarbejde med en partner.

Forretningsmæssigt kunne magasinet skilles fra Litteratursiden.dk.

Der skal formuleres et notat omkring grænserne mht. samarbejdspartnere. Forretningen skal muligvis deles op i to dele.
Andre muligheder som at søge fonde, sælge magasinet samt oprette klub diskuteres.
Skal huske at magasinet ikke er hovedproduktet. Fokus skal være på sitet.

Skal være tydeligt, hvornår der er tale om annoncer. Enighed om, at hvis ikke vi kan få etableret et samarbejde med en partner, kan der ikke laves magasin.

Hvis magasinet droppes, bør der laves en publikation til uddeling på Bogforum.

 
6. Fremadrettet strategidiskussion
Eftersom styrelsen har meldt ud, at der gives driftsmidler for de næste to år, så er der to år til at realisere en ny strategi.

Spørgsmål der bør overvejes og diskuteres er:
Hvor vil vi hen med redaktion, tovholder, redaktionselementer, kompetencer?
Hvilke elementer konstituerer det redaktionelle arbejde?  En mulighed er at omstrukturere redaktionen og oprette en slags koordinerende funktion.
Der er brug for en proces med redaktionsmedlemmerne. Der skal planlægges et heldagsmøde med redaktion og bestyrelse. (Planlagt til 27. september). Der skal engageres en oplægsholder til denne dag.

Efterfølgende et bestyrelsesmøde i oktober til planlægning af strategi.
Brugerundersøgelsen skal gerne ligge klar til den tid.

Diskussion om litteratursiden.dk’s rolle i Danskerne Digitale Bibliotek.

7. Eventuelt