Referat fra bestyrelsesmøde 30.09.09

Oprettet: 30.05.2012 - 09:38

Bestyrelsesmøde i Litteratursiden
Tirsdag d. 30. september 2009 kl. 11.30-15.00

Hovedbiblioteket i Århus, 1. sal, Knuds kontor
Deltagere: Sara Jørgensen, Knud Schulz, Bente Nielsen, Kirsten Boelt, Catharina Nilsson, Jane Østgaard Sørensen, Thomas Olesen (referent)
Afbud: Sys Sigurd

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes med tilføjelse om udvikling pkt 7.

2. Formandsbeslutninger
Jane Østgaard Sørensen er tiltrådt som barselsvikar for Lise Vandborg. Truffet beslutninger omkring magasinet og samarbejdspartner. Knud udtrykker glæde over at Jane er tiltrådt som vikar for lise. Der har været god overgang.

3. Opfølgning på møder mv.
Orientering om deltagelse i Århus festuge og kulturnat i København. Orientering om samarbejdet med kulturkonsulent i Århus omkring hvervning af frivillige studerende til formidling. Orientering om samarbejdet med Smagsdommerne på DR2, et samarbejde der giver god eksponering.
Litteratursiden er aktive på twitter og har stigende antal followers.
Efter den vanskelige overgang til nye site er stemningen igen bedre i redaktionsgruppen. To redaktører stopper, men der er fundet afløsere internt på bibliotekerne.
Der er en klar tendens til stigende antal brugere på sitet (Webtrends). LS fremhæves som et godt site for litteraturformidling, men der kan strammes op på f.eks forfatterportrætterne. [Arbejdes der på nu – januar 2010].

4. Orientering om arbejdet med magasin
Magasinet er lige nu den store satsning på Litteratursiden. Bestyrelsen orienteres om deadlines, valg af skribenter og samarbejdspartnere, oplagsstørrelsen på 40.000, samarbejdet med Bibliotekspressen, Indeks Retail, uddannelsesinstitutioner og bibliotekerne. Magasinet lanceres på Bogforum i november.
Der skal være mulighed for at læserne kan komme med kommentarer på sitet eller skrive til redaktionen. Der skal findes en test-læser, der læser alt indhold inden det går i trykken. Skal bl.a. sikre os at indholdet ikke bliver for elitært og litterært.

5. Økonomistatus
Det ser fornuftigt ud og kommer til at hænge sammen.
Overskuddet på mediepartneraftalen med DR søger vi om at få overført til 2010. På næste bestyrelsesmøde har vi regnskabsresultat samt budgetoplæg for 2010.
Budgettet godkendes

6. Litteratursiden 2.1
Vi arbejder på at afslutte kontrakten med Re, hvorefter ITK skal overtage drift og videreudvikling. Derudover skal rettelser på sitet prioriteres. Januar 2010 kontrakten med Re tæt på afslutning. Re opgraderer alle moduler.

7. Strategiudvikling, forretningsmodel
Enighed om at det var god workshop i juni med Ole Bisleth, men i oplægget fra workshoppen ligger primært en masse spørgsmål, så mange valg skal træffes. De vigtigste perspektiver skal trækkes ud: Flere partnerskaber, men mere retning og styring på hvor vi skal hen, da nogle partnerskaber giver markedsføring og nogle få giver økonomi. Lige nu afventes invitation fra styrelsen til dialog om selvfinansierende modeller. Der skal måske opstilles 2-3 modeller/scenarier for Litteratursiden i fremtiden.
Så snart vi har en dato for dialogmøde samles bestyrelsen for at diskutere forskellige modeller, perspektiverne og hvad modellerne kræver af styrelsen og af os.

Der er en ide til samarbejde med DSB og DR i forhold til at formidle indhold fra Litteratursiden til DSBs kunder. Dette er interessant i samarbejde med DR.

Vi skal have et oplæg på hvad det ville give at lægge alt Litteratursidens indhold ned i TINGbrønden, altså ikke kun meta-data, men hele tekster. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde i januar, hvor generalforsamling skal forberedes.