Årsberetning

Oprettet: 20.04.2006 - 12:06


BERETNING 2005
Netværkssamarbejde - forudsætningen for kvalitet, kreativitet og gennemslagskraft

Indhold:
1. Litteratursidens mål 2005
2. Tættere samarbejde med eksterne aktører
3. Mere personlig formidling og skarpere nyhedsprofil
4. Eksponering af Litteratursiden i det fysiske bibliotek
5. Markedsføring og medieomtaler
6. Organisation
7. Producenternes afgørende rolle
8. Statistik
9. Strategi for 2006
 
1. Litteratursidens mål 2005
Litteratursidens overordnede mål i 2005 var at blive en vigtig aktør i det kulturelle miljø, at styrke bibliotekernes litteraturressourcer på internettet, samt at skabe synergi mellem virtuel og fysisk formidling.
Litteratursiden som aktør i den kulturelle offentlighed blev for alvor slået fast i efteråret, hvor formand for foreningen Litteratursiden, Knud Schulz, deltog i den heftige debat i Politiken om, hvorvidt bibliotekerne svigter formidlingen af skønlitteratur. Knud Schulz fastslog, at bibliotekernes hjerte banker for litteraturen, og at Litteratursiden punkterer påstanden om at bibliotekerne svigter bøgerne. Desuden har der aldrig tidligere været så mange omtaler af Litteratursiden i de landsdækkende medier som i 2005 – bl.a. var Litteratursidens redaktør gæst på TV2 Charlie i et ½ times interview. Kombineret med at Litteratursiden står bag det månedlige forfatterinterview på tv-kanalen dk4 har Litteratursiden således været aktør på flere landsdækkende tv-kanaler i året der gik.
Litteratursidens gennemslagskraft i medierne skyldes ikke mindst de over 2000 timer årligt som bibliotekarer over hele landet bruger på at producere indhold til siden. Bibliotekarerne skaber et utrolig værdifuldt indhold som brugere uanset om de er studerende eller lystlæsere har stor glæde af, og de viser at bibliotekerne via Litteratursiden aldrig har gjort så meget som nu for at inspirere folk til at læse flere bøger. Litteratursiden er kort sagt blevet nøglen til litteraturens skatkammer.
I løbet af 2005 meldte 13 nye biblioteker sig ind i Foreningen Litteratursiden, og foreningen nåede op på 57 medlemsbiblioteker. I betragtning af mange bibliotekers uvished om deres fremtid i lyset af de kommende kommunesammenlægninger kan vi være godt tilfredse med dette antal. Vi forventer, at når konsekvenserne af sammenlægningerne bliver mere åbenlyse i løbet af det kommende år, vil langt de fleste af landets 98 kommuner have meldt sig ind i foreningen. Et af de nye tiltag i 2005 for at styrke ejerskabet for hjemmesiden var, at vi satte en tovholderfunktion og plads i redaktionen i udbud til medlemsbibliotekerne. Det betød at endnu et bibliotek blev tovholder og repræsenteret i sidens redaktion. Fremover vil vi årligt sætte mindst en tovholderfunktion i udbud for at give flere og flere biblioteker mulighed for at få indflydelse på Litteratursiden.

2. Tættere samarbejde med eksterne aktører
Ud over en fortsættelse af produktionsaftalen med dk4 om tv-interviews og videoklip indgik Litteratursiden i løbet af 2005 flere samarbejdsaftaler med eksterne aktører. Bl.a. blev der indgået en aftale med BCI om, at de lånte os møbler og forskelligt udstyr til standen på årets bogmesse i Forum. Ud over besparelserne til leje af udstyr hos arrangørerne betød de elegante BCI-møbler at standen blev flottere og mere inspirerende end nogensinde før. I forlængelse af det succesfulde samarbejde aftalte redaktøren og BCI at fortsætte samarbejdet. BCI vil således levere møbler til dette års stande på bogmesser i såvel Århus som København og til Danmarks Biblioteksforenings årsmøde.
Til quizzen på bogmessen blev der truffet aftale med forlaget Gyldendal om at sponsorere gevinster. Desuden indgik redaktøren en aftale med Gyldendal om at sponsorere præmier til Litteratursidens månedlige quiz, som gik i luften i starten af i år.
Et andet samarbejde som skal nævnes er, at Litteratursidens redaktør er med i messeudvalget for den kommende bogmesse i Musikhuset i Århus, der skal finde sted i april i år. Samarbejdet har givet siden både besparelse og indflydelse.
Endvidere har Litteratursiden været involveret i såvel P2 Romanlæseklubben, der er et succesfuldt samarbejde mellem DR P2, Biblioteksstyrelsen og Litteratursiden, som i Læsernes Bogpris, der uddeles i samarbejde mellem Danmarks Biblioteksforening, Berlingske Tidende og bibliotekerne.
I løbet af 2005 har vi også fået et tættere samarbejde med forlagene, som for alvor har fået øjnene op for den store eksponeringsværdi, der ligger i omtaler på Litteratursiden, og de begyndte at sende flere og flere bøger uopfordret til anmeldelse. Vi har dermed via anmeldereksemplarer været i stand til at anbefale flere og flere helt nye bøger, jf. nedenfor.
De forskellige samarbejder på tværs er både med til skabe besparelser og øge opmærksomheden på siden, og vi er rigtig glade for at så mange forskellige aktører gerne vil samarbejde med os.

3. Mere personlig formidling og skarpere nyhedsprofil
Muligheden for via anmeldereksemplarer at skærpe Litteratursidens nyhedsprofil førte til at bestyrelsen og redaktionen på deres årlige fællesmøde besluttede at skærpe konceptet for anbefalingerne fra i år, således at langt de fleste af de anbefalede bøger nu er helt aktuelle bøger. Efterfølgende traf redaktøren aftale med de enkelte forlag om at sende alle anmeldereksemplarer inden for skønlitteratur fra det nye år.
Gennem hele året har vi arbejdet målrettet med at styrke det personlige i Litteratursidens kommunikationsprofil. F.eks. har vi lanceret det nye tilbud: ”Læs andre anbefalinger af denne anbefaler” som figurerer under hver anbefaling. På den måde er vi på en gang med til at synliggøre den enkelte bibliotekar og samtidig giver vi brugerne mulighed for at følge de anbefalere, som de holder mest af at læse og eventuelt deler litterære præferencer med.
Desuden udarbejdede Litteratursidens redaktion en top-10 liste af bøger som alternativ til boghandlernes bestsellerliste. Redaktionens liste blev eksponeret på selve siden og eksponeret på plakater i Litteratursidens stand på BogForum. Den meget personlige formidling er med til at synliggøre Litteratursidens redaktion som aktør i det offentlige rum – en aktør som ikke blot stiller viden til rådighed, men som i høj grad har en mening om indholdet.
Endelig har vi sat fokus på oplevelsessiden i sidens kommunikationsprofil ved at arbejde for mere interaktivitet på siden. Vi har således lavet forarbejdet til nye interaktive tiltag, quizzer og weblogs, som er lanceret i starten af i år.

4. Eksponering af Litteratursiden i det fysiske bibliotek
Litteratursiden arbejdede på flere niveauer med at skabe synergieffekter mellem sidens digitale ressourcer og det fysiske rum. Især skal arbejdet med at udvikle og teste Litteratursidens interaktive infogalleri fremhæves. Idéen med galleriet er at få lånerne, mens de bevæger sig på biblioteket, til at få blik for Litteratursidens utallige tilbud.
I Infogalleriet eksponeres Litteratursidens aktuelle indhold på en ny måde, der er informativ og æstetisk på samme tid. Infogalleriet vises på både storskærme og i en interaktiv version på pc'er, hvor brugeren kan gå direkte til omtalen på netmagasinet. Infogalleriet, som blev lanceret i januar i år, bryder med den strukturerede og hierarkiske måde, digitale informationer normalt bliver præsenteret på. I stedet tager galleriet afsæt i æstetiske præsentationer, hvor grafikken og indholdet skaber et univers, som brugeren kan gå på opdagelse i.
Litteratursidens infogalleri blev i den indledende fase vist på Litteratursidens temadag for producenterne i september. Dagens tema var netop formidling af de digitale ressourcer i det fysiske rum. Deltagerne reagerede meget positivt på det kommende infogalleri, og fem biblioteker meldte sig til at teste infogalleriet i løbet af efteråret. Derudover blev et forprojekt til digitale læseklubber på Litteratursiden præsenteret på temadagen. Projektet har siden fået udviklingsmidler fra Biblioteksstyrelsen, og der arbejdes videre med projektet i år med henblik på lancering til efteråret.

5. Markedsføring og medieomtaler
Stand på bogmessen
Litteratursiden havde en stand på bogmessen i Forum i november 2005, og standen fik ord for at virke langt mere professionel end tidligere. Standen var indbydende som aldrig før, dels i kraft af de elegante møbler, som vi havde lånt af BCI, dels pga. vores flotte PR-materiale. I standen havde vi en række aktiviteter som forfatterinterviews, poetry slam og foredrag om bl.a. chick-litt-litteratur. Vi havde et overraskende stort publikum til forfatterinterviews og chick-litt-oplæg – ja, faktisk så stort at standen nærmest var for lille. Vi promoverede også Litteratursiden ved at eksponere vores mest populære litteratur¬lister i fysisk form. Listerne, som var trykt på trykkeri, var super flotte og blev revet væk af gæsterne.
Satsningen på bogmessen havde stor markedsføringsmæssig værdi i forhold til såvel brugere, forfattere, medier, forlag og andre potentielle samarbejdspartnere. Ikke mindst eksponeringen af Litteratursidens litteraturlister viste sig at være så succesfuldt, at det også fremover vil være et vigtigt element i markedsføringen.
Stand på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde
Litteratursiden havde en stand på DBs årsmøde i marts 2005, og det resulterede i efterfølgende medlemskontrakter med flere nye biblioteker. Litteratursidens stand fik stor opmærksomhed af både biblioteksledere og kommunalpolitikere.
Stand på St. Bogdag
Litteratursiden stod for en stand med en udendørs webcafé på den årlige St. Bogdag på det Danske Forfatter- og Oversættercenter, Hald Hovedgaard. Dagen blev besøgt af over 3000 personer, primært lokale. Litteratursiden fik stor opmærksomhed af de besøgende og udbredte således kendskabet til siden til nye målgrupper.
Stand på Bogtræf
Litteratursiden havde en stand ved et nyt initiativ – to såkaldte bogdage i Studenterhuset i Århus. På standen viste vi Litteratursiden til både nye brugere og potentielle samarbejdspartnere.
Artikel i Referencen, nr. 1 2005: Litteratursidens redaktør havde skrevet en artikel med afsæt i Litteratursiden, der satte fokus på netværkssamarbejde og samarbejde med eksterne aktører.
Omtaler af Litteratursiden i medierne:
• dk4 – Som en del af samarbejdsaftalen med dk4 reklameres der for Litteratursiden flere gange ugentlig på den landsdækkende tv-kanal dk4
• TV2 Charlie Litteratursidens redaktør var gæst i Charlies Bogklub  i ½ times interview om Litteratursiden.
 Interviewet blev forinden omtalt i bl.a. Jyllandsposten og på Århus Kommunes informationsportal
• Politiken.
 Formand for foreningen Litteratursiden, Knud Schulz, deltog i Politikens debat om hvorvidt bibliotekerne svigter formidlingen af skønlitteratur og blev efterfølgende refereret i debatten
Fem gange i løbet af året havde Politiken en notits i bogtillægget Bøger, der henviste til et nyt tiltag eller indhold på Litteratursiden:
 Omtale af Litteratursidens aktuelle tema om chick-litt og dick-litt.
 Omtale af en aktuel artikel i serien om hvad der blev af forfatteren
 Omtale af et tema på Litteratursiden om mad og bøger
 Omtale af Litteratursidens nye ekspert i Generation Y i litteraturen
 Omtale af at man på Litteratursiden  kan give bøger karakter – henvisninger til den nye service i Mit bibliotek
 Flere af disse omtaler blev efterfølgende refereret i Aviserne Skriver (Danmarks Biblioteksforening)
• Urban: Litteratursiden var ugens hjemmeside i Urban og fik en fremragende omtale: 5 ud af 6 stjerner. Omtalen blev efterfølgende refereret i Aviserne Skriver
• Metroxpress: Lang positiv artikel om Litteratursiden i anledning af listen over letlæselige udgaver af danske klassikere, rettet mod flygtninge og indvandrere
• Alt for Damerne: Helsides interviewartikel med Litteratursidens nye ekspert i chick-litt – bøger og hendes anbefalinger til gode bøger inden for genren
• Nordjyske Stiftidende: omtale af at personalet på Frederikshavn Bibliotek var stolte over at bidrage med anmeldelser til Litteratursiden.
 Omtalen blev efterfølgende refereret i Aviserne Skriver
• DR – Flot henvisning på DRs hjemmeside til Litteratursiden,
Derudover var Litteratursiden med i den fælles markedsføring af netbiblioteker i efteråret 2005 med husstandsomdelte foldere samt internetbannere
De mange omtaler af Litteratursiden har været med til at skabe stor opmærksomhed om siden og kan også have været en medvirkende faktor til stigningen i sidens besøgstal i 4. kvartal. Jf. s. 9.

6. Organisation
På generalforsamlingen den 30. marts 2005 skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år. Morten Fogh, Herning Centralbibliotek og Knud Schulz, Århus Kommunes Biblioteker var på valg, og begge genopstillede. Desuden ønskede Hella Hostrup, Esbjerg Centralbibliotek, at opstille. Knud Schulz og Morten Fogh blev genvalgt til bestyrelsen, og Hella Hostrup blev valgt som suppleant.  Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotek, John Nørskov Hansen, Gentofte Bibliotekerne, og Mogens Vestergaard, Roskilde Bibliotek, blev i 2004 valgt for 2 år og var derfor ikke på valg.
Redaktionen bestod i 2005 af:
• Gitte Buur Rasmussen, tovholder på ”Artikler”, Århus Kommunes Biblioteker (ÅKB) (Til 1. september)
• Gitte Fangel, tovholder på ”Artikler”, Viborg Bibliotekerne, (Fra 1. september)
• Marit Haugaard, tovholdere på ”Forfattere” og redaktionel medarbejder fra 1. marts, ÅKB
• Anne-Birgitte Sølberg, tovholder på ”Tema”, Gentofte Bibliotekerne
• Birgitte Tindbæk, tovholder på ”Tema”, Gentofte Bibliotekerne
• Nina Wegner, tovholder på ” Litteraturlister”, ”Noget der ligner” samt ”Ekspertpanelet”, Horsens bibliotek (indtil 1. september)
• Vibeke Johansen, Horsens Bibliotek (vikar for Nina Wegner fra 1. september)
• Joan Høeg, tovholder på ”Pletskud”, Vejle Bibliotek
• Marianne Majggard, tovholder på Klassikerguide, Kolding Bibliotek
• Jesper Meinertz Jensen, tovholder på quizzer, Silkeborg Bibliotek
• Dorthea Friis-Jensen, tovholder på weblogs, Roskilde Bibliotek
• Jytte Sonne Andersen,  redaktionel medarbejder i januar og februar
Faglig leder af redaktionen er redaktøren, cand.mag. Lise Vandborg.

7. Producenternes bidrag til siden
Redaktøren tilrettelægger og koordinerer arbejdet i forhold til redaktionen og producenterne i overensstemmelse med aktivitetsplanen og produktionsaftalerne mellem de deltagende biblioteker og foreningen. I løbet af året blev følgende publiceret på de enkelte sektioner:
• Anbefalinger
Vi har publiceret 312 anbefalinger på siden. Det er 45 flere end sidste og 81 flere end forrige år. Anbefalerne bruger i gennemsnit to timer på at skrive en anbefaling og det betyder at anbefalerne har brugt 624 timer i året der gik på at skrive til Litteratursiden. Dertil kommer de timer som anbefalerne forinden har brugt på at læse bøgerne. Regnes de med vil timeantallet være over dobbelt så stort.  For en samlet oversigt af producenternes timeforbrug, jf. skemaet nedenfor.
• Artikler
Der blev bragt 55 artikler, hvoraf de fleste er interviews med forfattere.
• Tema
Der er offentliggjort 11 temaer i 2005, heraf ca. 50 artikler og 95 anbefalinger (de 95 anbefalinger indgår i de samlede 312 anbefalinger).
• Forfattere
Vi har publiceret 24 nye forfatterportrætter på siden, bl.a. de store forfattere Klaus Rifbjerg, Henrik Nordbrandt og Søren Ulrik Thomsen.
• Videoklip
Der blev publiceret 11 nye videoklip i 2005. Vi har bl.a. interviewet aktuelle forfattere som Morten Ramsland, Ib Michael og Pia Tafdrup.
• Ekspertpanel:
Litteratursiden har fået to nye eksperter i 2005, og det betyder at ekspertpanelet består af 18 eksperter inden for forskellige genrer og forfatterskaber.
• Litteraturanalyser:
- Klassikerguide: Der blev publiceret 15 klassikerguides, bl.a. Kafka, Joyce og Baudelaire.
- Pletskud: Der blev bragt 18 nye værkbeskrivelser fra henholdsvis 60’erne, 70’erne samt tre bøger fra 2005
- Epoke: Tre omfattende litteraturhistoriske portrætter af Henrik Pontoppidan, Mathilde Fibiger og Georg Brandes.
• Litteraturlister og Noget der ligner
- 22 nye litteraturlister
- 4 nye Noget-der-ligner-lister.
• Spørgsmål til Litteratursiden.dk
Vi modtager og besvarer – herunder til ”Spørg din bibliotekar” – i gennemsnit fem spørgsmål hver dag fra brugerne. (Hører ind under redaktør/redaktionel medarbejder og redaktionen.)
Producenternes timeforbrug på Litteratursiden
Herunder ses en opgørelse over de timer, som bibliotekarer over hele landet bruger på at producere indhold til siden - og som ikke dækkes af Litteratursidens budget. Dvs. studerende som mod honorar leverer bidrag til bl.a. Tema og Litteraturanalyser er ikke talt med i opgørelsen. Det samme gælder praktikanter og andre medarbejdere, der ikke er aflønnet af biblioteker.
Dertil kommer Litteratursidens medarbejdere, der tager sig af det koordinerende arbejde og ikke produktion. Redaktøren er ansat på fuld tid, den redaktionelle medarbejder var det meste af perioden ansat 10 timer ugentlig, og tovholderne brugte i alt 3055 timer på koordinerende arbejde, dvs. over 1½ årsværk. Halvdelen af tovholdernes timeforbrug dækkes af Litteratursidens budget, den anden halvdel finansieres af den enkelte tovholders bibliotek.
Anbefalinger 624 timer
Artikler Udarbejdes primært af tovholderen og i mindre grad af lønnede skribenter
Tema Udarbejdes af tovholderen og af studerende, som modtager honorar
Forfattere 216  timer
Videoklip 165 timer
Ekspertpanel 216 timer
Klassikerguide 135 timer (+ skribenter, der får honorar/praktikant)
Pletskud 288 timer (+skribenter, der får honorar)
Epoke Skribenten har fået tilskud af andre puljer
Litteraturlister 277 timer
Noget der ligner 164 timer
I alt 2085 timer
Producenterne anvender dermed 2085 timer årligt på at producere indhold til siden. Da en fuldtidsstilling udgør 1924 timer, brugers der mere end et årsværk i alt på at producere til siden.  Dertil kommer de timer som producenterne har brugt på at læse de bøger, som er baggrund for bidraget. Dette timeantal er især højt for de mange bibliotekarer, som er med i anbefalerkorpset.
Producenterne får flere gevinster af samarbejdet. Ud over kompetenceudvikling inviteres producenterne med til en årlig temadag, og i år deltog over 80 bibliotekarer fra hele landet. Derudover modtager anbefalerne i takt med at vi baserer anbefalingerne på anmeldereksemplarer, flere og flere anmeldereksemplarer, som de får lov at beholde som en belønning for indsatsen.

8. Statistik
I 2005 har antallet af besøg og sidevisninger været højt og stabilt og med en stor vækst i 4. kvartal. Det kan skyldes den gode promovering på bogmessen og flere og flere medieomtaler i løbet af året.
Desuden fik vi 580 nye abonnenter på nyhedsbrevet i 2005, og ved årsskiftet var antallet af nyhedsabonnenter oppe på 3880. Til sammenligning fik vi 300 nye abonnenter i 2004.
Litteratursiden.dk Sidevisninger Besøgssessioner
1. kvartal 2005  855.688 400.861
2. kvartal 2005  999.769 455.850
3. kvartal 2005  814.779 434.649
4. kvartal 2005 1.083.401 555.956
Litteratursiden.dk Sidevisninger Besøgssessioner
I alt 2005  3.766.436 1.853.213
Sidevisninger: Er et samlet tal for, hvor mange gange siderne er blevet vist i den forløbne periode.
Besøgssessioner: Er en sammentælling af, hvor mange gange de besøgende har været på siderne. Besøgssessionen starter, når browservinduet åbnes, og den påvirkes ikke af, hvor mange sider den besøgende besøger i løbet af besøgssessionen. En besøgssession er defineret til at vare 20 minutter.

9. Strategi for 2006
I strategien for 2006 lægger vi først og fremmest vægt på, at Litteratursiden fortsætter samarbejdet med både eksterne aktører fra kulturverdenen og bibliotekssektoren med henblik på, dels at blive en vigtig aktør i det kulturelle miljø, dels at styrke bibliotekernes litteraturressourcer på internettet.
Lanceringen af Infogalleriet i januar var blot det første af en række interaktive tiltag, der samtidig styrker eksponeringen af digitale ressourcer i det fysiske rum. I februar gik vores quizzer i luften og i marts skydes sidens weblogs i gang. Gennem de nye weblogs vil vi arbejde for at Litteratursiden medvirker til at sætte dagsordenen i den litterære debat, f.eks. ved at vi skriver indlæg om litteraturpolitiske emner. Senere på året får brugerne mulighed for at deltage i virtuelle læsekredse.
Helt overordnet ønsker vi at skærpe Litteratursidens nyhedsprofil med henblik på større professionalisme og større synlighed i offentligheden. Som nævnt vil hovedparten af de anbefalede bøger på siden i år være helt nye bøger. Derudover vil vi sikre et tættere samarbejde med eksterne aktører ved bl.a. at invitere eksterne parter fra bogverdenen til Litteratursidens årlige temadag for producenterne.