Referat fra bestyrelsesmøde d. 24.1.13

Oprettet: 02.05.2013 - 14:18

1.  

Godkendelse   af dagsorden

Referat:

Dagsordenen godkendtes

2.

 Formandsbeslutninger
(orienteringspunkt)

Referat:
Der er modtaget tilbud fra ITK –   Aarhus på opgradering af sitet. Nærmere undersøgelse fra ITK om omfanget af   opgaven og snitfladen til DDB afventes, da det skal afklares om det skal i   udbud.

3.
Generalforsamling   2013, herunder
a.   Beretning 2012 – fokuspunkter?
b.   Årsregnskab 2012
c.   Litteratursidens strategi 2013-14
d.   Indkomne forslag
e.   Fastsættelse af kontingent
f.   Forelæggelse og godkendelse af budget 2013
g.   Valg af bestyrelse

Bilag
1.a. Årsregnskab 2012, drift
1.b. Årsregnskab 2012, udvikling
1.c. Årsregnskab 2012, udvikling   Faglitteratur
2.    Litteratursidens strategi 2013-2014
3.  Budget 2013

 

 

 

Referat:
a)      Emner   til beretning:
Fejring af jubilæum, faglitteraturen   på sitet, udvikling af arrangementer, partnerskabet med DR og AU, forberedelsen af det nye site fx   workshoppen, Litteratursiden til DDB – der arbejdes på tværs af   indholdselementer, hvilket peger ind i DDB, andre genrer ind på sitet f.eks. ”Litteraturen   finder sted”.

Trends i tiden: hverdagstema – hverdagsliv,   hvor folk mødes om forskellige ting (fysisk og digitalt).  Litteratursiden bringer fællesskaberne ind og   bliver det element af faglighed folk har brug for i hverdagen.   Professionaliseringen af sitet og redaktionen skal afspejle sig i   beretningen. Redaktionens blogindlæg har cirkuleret på Facebook, og blandet   sig i den litterære debat.

b)      Regnskab   afventer revision. Vi går ud af året med 440.000 kr pga. kontingentstigning. Pengene   anvendes på opgradering af sitet og evt. App, da det bliver dyrere end hvad   der er afsat på projektbevillingen vedr. fagbogsite Pengene fra magasin og   målgruppeundersøgelsesbudget 

skal bruges til App, hvilket har fået   godkendelse fra Styrelsen). App er udsat til sitet er opgradet, da data endnu   ikke er i brønden.

Regnskab – faglitteratur:  da     implementeringen af det fulde fagbogssite   kræver opgradering af sitet, bliver resten af pengene anvendt til opgraderingen.   Forbrug af egenfinansiering er større, men mangler forbrug af timetal på afholdelse   af arrangementer på bibliotekerne. Regnskabet kan ikke afsluttes som det ser   ud nu, da der skal indhentes bilag for bibliotekernes egenfinansiering.

c)      Gode   relevante punkter og underpunkter i strategien. Direkte lån fra eReolen er   ikke med, da de store forlag ikke er med i eReolen længere.  Der skal sættes nogle målbare mål på, de   steder, hvor det giver mening f.eks. hvor mange brugere der skal producere   indhold, hvor mange ambassadører der skal være (målsætningen er en fra hvert   medlemsbibliotek). Kan kun måle kvantitet – ikke kvalitet.  

Forslaget om baggrundsartikler udgår   af strategien, da ressourcerne skal bruges til at få flere til at læse bøger   og give inspiration til læsning. 

-Der arbejdes på at skabe et   partnerskab der kan give en eventkalender på LS.

d)      Afventer   om der kommer nogen

e)      Der   skal ikke stå ”overskud på kontingenter”, men blot ”overført fra 2012”.   Udgifter i 13 skal stemme med indtægter og overskud fra 12, så der ikke   bliver noget overskud ved udgangen af 13. Indstilles til at kontingent   fortsætter uændret.

f)       Ingen   kommentarer

g)      Knud   Schulz, Sara Jørgensen og Peter Høybye genopstiller. Knud fremlægger beretningen.

Knud og Peter fremlægger strategien.

I forhold til det indledende oplæg   til medlemmerne på GF, beder vi Rolf Hapel sige noget om hvad LS får ud af   DDB. Hvordan kan DDB berige LS?

4.   Dialog om initiativ til arrangementer på bibliotekerne

4.a.   Litteraturen rykker ud

4.b.   Arrangementsrække med debutanter

Enighed om at det er godt at udnytte   biblioteket, men selvfølgelig skal der være mulighed for at anvende andre   ”rum”.  5000 kr for fire arrangementer   er alt for billigt og det kan man ikke være bekendt overfor debutanterne, så   der skal ikke skrives et honorar ind. Det kan diskuteres i hvor høj grad LS   skal bruge ressourcer på at konceptudvikle. Succeskriteriet for ”Litteraturen   rykker ud” er samarbejdet med boghandlerforeningen. Ideen er ikke dårlig, men   den skal skærpes. To arrangementer er for lidt, men det kan evt. bruges som   test på om det er sådan LS arrangementsstrategi skal udvikle sig. På GF   diskuteres som en del af strategien, hvor stor ønsket er til den centrale   koordinering ligesom i Fagbogklubben eller om man ønsker at planlægge   decentralt.

5.   Eventuelt

- Bestyrelsen talte på opfordring   af chefredaktøren om rammerne for redaktionens blogindlæg.  Blogindlæg må gerne give udtryk for holdninger,   men må ikke gå imod enkelte biblioteker eller enkeltpersoner. Der må fx gerne   skrives om bibliotekernes indkøbspolitik, men ikke bestemte biblioteker.

- LS udstiller på DBs   årsmøde og interviewer forhåbentlig vinderen af Læsernes Bogpris.

 - Det blev beslut at LS sponsorerer mini   iPad til konkurrence.

- Bestyrelsen mødes kl.   11 til formøde inden GF, der starter kl. 12.