Gamle bøger, Københavns Hovedbibliotek

Qiuz billede

Første gang er onsdag den 29.oktober, kl. 17.00 -18.30. Se øvrige datoer nedenfor.

 

Vi læser et klassisk udvalg af ældre litteratur, som har betydet meget i litteraturhistorien, men som sjældent læses i dag. Med den navnkundige Otto Gelsteds bevingede ord: ”Må læseren eje glæden ved at se andet end sine egne vinduer”. Den første gang gennemgår vi kort, hvilke oversættelser eller udgaver, som vi vil anvende, og hvor værkerne kan findes.

 

Læseliste

 

Aischylos, Orestiens tre skuespil: Agamemnon, Sonofferet og Eumeniderne, 29.okt.

Euripides, Hippolytos og Bakkantinderne, 19. nov.

Petronius, Satyricon  3.dec.

Apuleius, Metamorfoser, 14. jan.

Heliodoros, Fortællingen om Theagenes og Charikleia (Aithiopika), 4.feb.

Petrarca, Canzoniere/Sangenes bog ( udvalg coming up). 18.feb.

Boccacio, Decameron, 11. marts.

Montaigne, Essays, 8. april.

Laurence Sterne, Tristram Shandys levned og meninger, 20. maj.

Aktive debatter