Sv. Å. Lorenz Christensen

Født: 1945 i Ringsted.
Debut: En gård i Kenya.

Drog som toårig ud i den store verden på trehjulet cykel med en træand i snor og blaffede senere Europa tyndt inden rejsen gik til Holbæk Seminarium, med lærereksamen i 1969. Efter en tid som tækkemand i Butterup gik rejsen til Nepal gennem Europa i en gammel folkevognsbus. Her blev sjælen fanget efter en turbulent rejse gennem Tyrkiet, Iran, Afghanistan, Pakistan og Indien. I 1973 gik rejsen til Kenya i Østafrika med det første rejselegat fra Udenrigsministeriet i lommen. Det blev til et halvt år i skyggen af Mount Kenya og bøgerne "En gård i Kenya" og "Børn i andre lande – Kenya" samt diasserierne "Østafrikansk marked" og "Østafrikansk Landbrug" med tilhørende teksthefter, samt en række artikler, fotoudstillinger og lyd/dias foredrag for Mellemfolkeligt Samvirke m. fl.I 1974/75 gik rejsen til Nepal med et nyt rejselegat fra Udenrigsministeriet. ("Hos Laxmi i Nepal", "Børn i andre lande – Nepal", "Hos byfolk og bønder i Nepal", "Landsbyfolk i Nepal" m-v.)  Senere er rejsen talrige gange gået til Indien, Nepal og Tibet, samt Kina og Kenya, Tanzania og Zanzibar. (Rejselegater: Udenrigsministeriet 1980,86,89,92,95,99, 2001,2003,( samt autorkontofonden 92) I perioderne mellem rejser og ophold i den tredje verden har jeg udover mit arbejde som selvstændig fotograf med egen projekter, undervist i folkeskolen, på aften- og ungdomsskoler, daghøjskoler, Danmarks Lærerhøjskole, Kunsthøjskolen, RUC, m.v., samt undervist ulandsfrivillige i Danmark, Nepal og Østafrika. Desuden har jeg gennemgået fotograffagets uddannelse i mediedisciplinerne: Film/video og Lyd/dia.  Udover mit virke som forfatter til bøger og undervisningsmaterialer, har jeg skrevet artikler, manus til film og Lyd/dia programmer, radioprogrammer, samt afholdt et utal af lyd/dia foredrag og udstillinger på baggrund af de mange rejser.  For tiden arbejder jeg med et langvarigt projekt med arbejdstitlen "Historie om en vej", som blev påbegyndt i 1993 og fortsat i 94,95,96 og efter en pause genoptaget i januar og november 2000, samt nov. 2002, med rejser til grænselandet mellem Indien og Nepal som foreløbigt er resulteret i artikler og illustrationer, foredrag, radioprogrammer – og det helt specielle billedmusikalske epos "Hinsides floden" med den tilhørende udstilling "Spejlet i muren". (Projektet blev i 95 og 2000 støttet af Udenrigsministeriet). Senere kommer en rigt illustreret bog. "Historien om en vej" er en intuitiv kunstnerisk dokumentation, inspireret af livet og naturen, om en af de oprindelige Romanklaners forsvindende kultur i en verden af hastig forandring. "Hinsides floden" opføres med musikals ledsagelse af Lelo Nika, som er dobbelt verdensmester i harmonikaspil, født i en Romaklan af musikere. "Vi vil bare fred " , et nyt projekt i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke Ringsted, baseret på foto, interview og lydoptagelser blandt flygtninge fra Den Demokratiske republik Congo i flygtningelejren Kala i det nordlige Zambia, som jeg besøgte i september/ oktober 2001. På baggrund af denne rejse har jeg produceret en udstilling med tilhørende tekst, et lyd/dia program med tekst og musik , samt artikler og radioprogrammer. Projektet blev i 2001/02 økonomisk støttet af Mellemfolkeligt Samvirke og Udenrigsministeriet, som et indslag i " Global action ", fred, forsoning og konfliktløsning. Nepal - borgerkrig :  Skoler er bombet og brændt. Der afholdes store protest-demonstrationer. Den maoistiske oprørsbevægelse lukker jævnligt landet med totale strejker. Mere end 10.000 er dræbt siden 1996. Sådan forsætter det. Nepal befinder sig i dets største krise siden oprøret i 1989/90. Artikler, radio og TV, samt foredrag og debat med lyd/dias og videooptagelser fra de seneste fem rejser til Nepal i 2002-2004. (Produceret med tilskud fra Danida/Udenrigsminsteriets oplysningsbevilling.) Med udgangspunkt i Teatret Fairplays opsætning af  " Hesten som steg op fra havet " har jeg i 2003 produceret en ny udstilling," Som vinden" - en personlig kunstnerisk fortolkning og opfattelse af teaterstykket. Et publikums øje ( mit ), og de billeder der dannes i min bevidsthed/ubevidsthed, i en fortolkning, som lægger vægt på det nære, de små detaljer og glimt, som et kort øjeblik skaber et billeder, en opfattelse, sammen med lysets og scenografiens billeddannelse og stimulering af publikums oplevelse af teaterstykket og dets universelle indhold : Her er ord og billeder på spørgsmål om liv og død, svigt, savn og ensomhed, glæde, kærlighed og had, uden at det bliver tungt - og livet vinder. Se " Børneteateravisen " dec. 2002.  Udkommet som bog i Nepal okt. 2003 med dansk og nepalesisk tekst. I forbindelse med "Images of Asia", deltog jeg i juni 2003 i et udvekslingsprogram af danske og nepalesiske mediepersoner med rejsetilskud fra Center for kultursamarbejde med udviklingslandene (CKU), og rejste rundt med det legendariske nepalesiske gadeteater Sarwanam på deres turne i det vestlige Nepal med forestillingen " Dødens festival". Artikler, radio og udstilling. (Se Børneteateravisen sep. 2003-teatercentrum.dk). Oktober samme år afholdte jeg mit tværkulturelle projket "Hawa Jastai" ( Som vinden)  i samarbejde med Sarwanam i Nepals hovedstad Kathmandu. " Som vinden"   blev opført af teatret som kropsbåren dramatiseret levende gadefotoudstilling med fortæller, og efterfulgt af " Tørrer tårer", et ordløst drama om anklager mod kvinder i landsbyerne for heksekraft. Produktionstilskud fra CKU. Marts 2004 deltog jeg i teatrets turne med forestillingen " Forskellige ansigter", om den omfattende korruption i Nepal. Artikler, radio - og udstillingen " Sarwanam - nepalesisk gadeteater" .med fotografier og tekster fra de tre forestillinger , og mit tværkulturelle projekt.

2006  Nepal, rejselegat udenrigsministeriet:" Drømmen der ikke må briste"
artikler og radio om folkets kamp, kongedømmets fald, demokrati og fred.

2008 Nepal.Valg til grundlovgivende forsamling.Observatør.

2009 tildelt æresmedalje på Nepals ambassade for livslangt virke om Nepal.

Biografien er udarbejdet af forfatteren
Portrættet redigeres af Holbæk Bibliotek

Debut: 
1974
Land: 
Danmark
Links
Bøger
Læs forfatteren

Hinsides floden - prolog

Sjælens begravelse

 Ånderne der satte sig på filmen om natten
mens sjælen sejlede ned ad floden hinsides

 Gråden der blev til latter og fest

Nattens parringsdanse

Bussen der kom ud af mørket i den sorteste nat
der ikke var set
og tømtes i det uendelige for sin last
af farverige kvinder
der satte sig på taget og trommede årle morgen

Valhalla og vikinger
Regnen der mér end regnede

 Tågens forunderlige slør
i en verden af fjern uvirkelighed rundt om hjørnet

 Slaver og dronninger
Storetå og kogekunst

 Hinsides floden

Hør forfatteren