Kirsten Ruth Bjerre Mikkelsen

Jeg er født i Hjørring ved vintersolhvervstid på årets korteste dag, d. 21 december 1937.
Da jeg var en snes år, flyttede jeg til Århus, hvor jeg siden har været bosiddende. Ikke desto mindre har den vendsysselske egn og dialekt - mine rødder- stadig indflydelse på mig og mit tankesæt.

Jeg har arbejdet som billedkunstner i ca. 35 år,men mine tegninger og grafiske arbejder har ofte været koblet sammen med en fortælling, et handlingsforløb, fiktivt eller oplevet, realistisk eller fabulerende, måske både -og.
Min barndom var fuld af historier, mor digtede føljetoner og fortalte om livet på landet i gamle dage. Far læste op fra sin righoldige bogsamling. Denne blev, efterhånden som bogstavernes mysterium gik op for mig, en vedvarende kilde til fryd og fordybelse. Bag glasdøren til nøddetræsskabet stod Oehlenschlägers, Dickens' og Henrik Hertz' samlede tragedier og romaner, indtil mit tolvte år kun iagttaget fra ryggen. Efter den tid åd jeg mig igennem alt rub og stub, 'lost' for omverdenen i sofahjørnet eller liggende på maven på græsplænen. De ti binds konversationsleksikon fulgte med i købet, en sand guldgrube om historiske personer. Henfarne tider satte min fantasi i sving. Romantiske handlingsforløb,helst med sørgelig udgang f.eks' Axel og Valborgs kranke skæbne blev omsat til tegneserie, og Dyvekes død,der skyldtes forgiftede kirsebær dramatiseredes til dukketeater i fem akter.

Da jeg siden begyndte at male og arbejde med grafik på Det jydske kunstakademi,kom der andre boller på suppen. I begyndelsen af 1960'erne, var det at være 'litterær' i billedmæssige sammenhænge noget nær et skældsord at få heftet på sig. Cezannes teorier om form, farve og komposition var altafgørende.
Men efterhånden dukkede indholdet, fortællingen i billederne op igen, ikke mindst da jeg siden skulle få en del illu-strationsopgaver.

Først efter de halvtreds besluttede jeg at skrive en bog, den var længe undervejs i tanker og udformning. "Harebruden", som bogen kom til at hedde, udsendtes på forlaget Klim i -94, et par år efter fulgte "Da Fanden kom til Ullerslev", samme forlag. Begge bøger er historiske, måske ikke underligt, min optagethed af emnet in mente. De handler om overgange i samfund og religion, den første skildrer tiden omkring stavnsbåndets opløsning og udskiftningen, den anden en fiktiv flække 60 år efter reformationens indførelse.
Før man begynder at skrive en historisk roman er en grundig research nødvendig,men denne 'bagage' må ikke virke for tung. Fantasien skal helst kunne lette. Desuden er man jo selv barn af sin tid, i den sidste ende kan det højst blive et kvalificeret gæt: Måske kunne det være gået sådan til-----

Jeg er stadig billedkunstner, selv om det at skrive fylder mere og mere af min tid.
Pudsigt nok'forsvandt' fortællingerne ud af billederne, da jeg begyndte at sætte ord på. Nu kom den sete natur til at spille en større rolle end tidligere.

Biografien er udarbejdet af forfatteren.

Oprindelig publiceret ForfatterNet Århus - 10. marts 1999  

Debut: 
1968
Land: 
Danmark
Links
Bøger