Carl Johan Gräs

Født: 10.04.1931 i Hejnsvig
Debut: Nøglen til himmerig fra 2002.

Jeg er født i Hejnsvig ved Grindsted 1931.
Lærereksamen fra Jelling Statsseminarium 1952.
Lærer ved Kolding Private realskole 1952-1958 og ved Gørding Folkeskole 1958-1969.
Forstander på Blaakilde Ungdomsskole, Tarm 1969-1991. Blaakilde Ungdomsskole er tilknyttet Kirkelig Forening for Indre Mission. Vedrørende mit ståsted i den forbindelse kan henvises til min artikel : indre Mission - en folkelig bevægelse? i Ribe Stiftsbog 1992.

I alle årene på ungdomsskolen var mine hovedfag : Fortællinger fra bibelhistorien og dansk litteratur.

Biografien er udarbejdet af forfatteren.

Debut: 
2002
Land: 
Danmark
Bøger
Læs forfatteren

Store og lille Fanden Efter skoletid i eftermiddagstimerne havde vi mulighed for at være på Kolding Bibliotek. Der kunne vi i læsesalen læse lektier og få bøger anvist. Der var ro og orden i læsesalen. Det sørgede den lange bibliotekar for - myndigt og kompromisløst. Ved den langes fravær blev disciplinen opretholdt med ikke mindre styrke af den lille bibliotekar. Da jeg en dag på biblioteket sad og læste i et illustreret blad, som jeg havde købt i kiosken, stod den lange der og sagde: " Du kan bruge tiden bedre. Læs dette i stedet for!", hvorefter han forsynede mig med bøger, der indeholdt fortællinger fra Danmarkshistorien. Flere gange og uden forvarsel blev jeg sat under formynderisk vejledning af såvel den lange som den lille bibliotekar. Med et ordvalg, der svarer til store drenges naturlige opposition mod autoriteterne, omtalte vi bibliotekarerne med navnene : store og lille Fanden ! Unges naturlige opposition mod vejledende myndigheder ytrer sig ofte i et ordvalg på overdrevet, men tag ikke fejl deraf ! --- ordene har modsat betydning. Når unge ikke i mødet med voksne får et personligt udgangspunkt for selvstændig stillingtagen, er Fanden i virksomhed. Han er, hvor voksne ikke vil, tør eller kan vedgå et ståsted, hvorfra de træffer et valg i dagens udfordringer til gavn for andre end lige dem selv. Navnet "Fanden" har i den sammenhæng sin oprindelige betydning.
 

Inspiration

Inspiration til mine foredrag, artikler og fortællinger henter jeg fra den nordiske litteratur og historie. Det er blandt andet blevet til fortællinger om Kaj Munk, Martin A. Hansen, Søren Kierkegaard, Jakob Knudsen, Sigurd Hoel, Grundtvig og Brorson.
Fortællingerne afspejler bl.a. den livsanskuelse, at et menneskes tro er afgørende for, hvordan det opfatter tilværelsen, og hvordan det kan se en sammenhæng i tilværelsen og tør leve sit liv ærligt. Det kan blive virkelighed for et menneske at overtræde bud og normer for at leve ærligt. Bud og normer er som regel et værn om livet, men hvis kærligheden byder noget andet, så må lov, normer og bud vige.