Anne Marie Bjerg

Anne Marie Bjerg – Biografi

Født den 17. december i det mørke år 1937 i København, vokset op på Østerbro i besættelsestidens indelukkethed.

Min mor havde været guvernante i Marokko, ekspeditrice på Amagerbrogade, havde tegnetalent, blev hjemmegående da hun giftede sig med min far der var forsikringsassistent.

Jeg blev nysproglig student i 1956 fra Sankt Annæ Gymnasium i Hindegade. Var i et år gæstearbejder, fremmed, i et smogformørket Manchester, England, netop det år hvor Suezkrisen og Ungarnopstanden gjorde én frygtsom: blev der nu krig igen? Men samme år hørtes også i Manchester nye toner: unge mennesker begyndte at rocke til Bill Haleys musik Rock around the Clock. Mens jeg drømte om uddannelse, litteratur, i en tid hvor højere uddannelse var et privilegium for de velbjærgede.

Ved arbejdsomhed (kontorjob) og eget initiativ i gang med en universitetsuddannelse. Gift i 1962. Var ved at opgive da min datter blev født i 1964, men blev sparket videre af velmenende mennesker. Cand.phil. i dansk fra Københavns Universitet i 1970. Skilt samme år. Uddannelse og udvikling koster.

Ved tilfældighedernes spil og velmenende menneskers mellemkomst var jeg begyndt at oversætte fra engelsk. Man øjnede måske et talent, og oversættelsesarbejdet satte ild til min egen fryd ved ord og lyst til at finde præcise udtryk. Min første oversættelse af en engelsk roman om to soldater i det fjerne Østen udkom i 1969 (Barry England: Skikkelser i et landskab). Dermed var jeg i gang som oversætter og har siden da oversat hen ved hundrede skønlitterære værker, mest prosa, fra engelsk, amerikansk og svensk; af navne som Anita Brookner, James Joyce og Virginia Woolf; Jane Bowles, Erica Jong og Anne Sexton; Kerstin Ekman, Theodor Kallifatides, Selma Lagerlöf, Agneta Pleijel, Göran Tunström, Per Wästberg.

Boede i 1973 til 1981 i Stockholm, Sverige, og ernærede mig fortsat som oversætter. Fik fra denne tid svensk som første fremmedsprog, mens engelsk blev mit andet fremmedsprog.

I 1979 medstifter af gruppen Kvindelige Forfattere i Dansk Forfatterforening.

Repræsentant for Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere i Dansk Sprognævn 1994-1999, i Nævnets arbejdsudvalg 1997-1999.

Gift igen i 2000.

Som medlevende i den bevidsthedsændring som opbruddet i 1968 og ikke mindst kvindebevægelsen afstedkom i samfundet, og som følge af personlig stillingtagen i et vanskeligt spørgsmål skrev jeg min første bog Kærlig hilsen, Signe – en historie, 1979, om hvordan det er for en mor at overlade forældremyndigheden over barnet til faderen efter en skilsmisse; en handling der var helt usædvanlig dengang. I 1985 udkom novellesamlingen Friste livet og andre moralske historier. I 2000 udkom romanen Vandfødt. Begge bøger har selvbiografiske træk, men handler væsentligst om at blive voksen og bevidst og ansvarlig for sit liv. I 2007 udkom På dansk ved … et essay om litterær oversættelse.

For mig er det ordenes stadigt mere mangetydige verden som er udfordringen, hvad enten jeg skriver mine egne historier eller oversætter andres.

Debut: 
1969
Land: 
Danmark
Bøger
Inspiration

Anne Marie Bjergs yndlingslæsning

Før jeg selv kunne læse: højtlæsning af H.C.Andersens eventyr og nogle af Grimms – foruden det daglige stykke af Bibelen, både Gamle Testamente og Ny. Sidstnævnte var dog pligt og gik over min forstand.

Derefter alle bøger jeg kunne komme i nærheden af, og heldigvis var Østerbro Bibliotek velforsynet: bl.a. Ingemanns historiske romaner, Carit Etlar, Jules Verne, Dickens, Kaptajn Marryat, Coopers indianerromaner; foruden "pigebøgerne" af Bertha Holst, Estrid Ott, Louisa M. Alcott o.a.

I gymnasiet klassikerne, men den litterære nutid indtraf da vores dansklærer i 1955 læste op af Martin a. Hansens Agerhønen.

Derefter f.eks. japanske Haiku-digte i tysk oversættelse, Hemingway, Moa Martinson … Nathalie Sarraute – i sin tid, 1960, gjorde hendes "Tropismer" (1957, da. 1959 ved Niels Egebak) et voldsomt indtryk på mig med deres fremstilling af de mindste bittesmå sjælerørelse i et stramt, nøgternt, lidenskabeligt sprog; udfoldet til selvbiografisk fortælling i "Barndom" (1983, da. ved Hans Peter Lund, 1984). Bruno Schulz’ to sære, poetiske, fabulerende novellesamlinger "Kanelbutikkerne" (1934, da. 1964, ved Jess Ørnsbo) og "Sanatoriet under timeglasset" (1937, da. 2007, ved Judyta Preis og Jørgen Herman Monrad).

Jeg læser så gerne Klaus Rifbjergs digte og alt hvad Inger Christensen har skrevet. Lean Nielsens digte for deres uefterlignelige humor … de unge, især de kvindelige forfatteres bøger og, naturligvis, alle de gode svenske forfattere hvis bøger jeg oversætter. Men dér er det måske rigtigere at sige at jeg lever med bøgerne, end at jeg læser dem.

Og så hører Bruno Schulz så absolut til som inspirationskilde både i mit forfatter- og oversætterliv