Frihed: tænkepauser 1

Oprettet: 29.08.2012 - 11:34

Bog: "Frihed: tænkepauser 1" af Hans-Jørgen Schanz

Bogens forside

Hans-Jørgen Schanz er noget så sjældent som kombinationen af en passioneret Jaguar-ejer og idéhistorisk professor ved Aarhus Universitet.

Forfatter: 
Hans-Jørgen Schanz
Udgivet: 
2012
Forlag: 
Aarhus Universitetsforlag
Lån bogen - Køb bogen

Tag en tænkepause og deltag i debatten om 'Frihed'. Et begreb vi alle bruger i forskellige sammenhænge, men hvad betyder det egentlig? Forfatteren deltager også i debatten. Læs Hans-Jørgen Schanz bog om frihed og bliv klogere.

Fri som en Jaguar  Hans-Jørgen Schanz -frihed -og biler

Læs mere om Tænkepauser

Hent Frihed fra Danmarks Radio

Hvad skriver DR  om Tænkepauser

 

Tilføj kommentar

Deltag i debatten.

 • Ulla Kardel

  lør, 29/09/2012 - 11:34

  Lige her til sidst et lille referat fra debatklubben på  mit
  lokale bibliotek. Vi har startet en fyraftensdebatklub en time
  en gang om måneden som følger Tænkepause -bøgerne-
  Folk kan bare dukke op og diskutere.....og det gjorde de så
  til  "Frihed". Der blev diskuteret på livet løs sådan en regnfuld eftermiddag i Nykøbing F. Alle mulige synspunkter kom frem  alt lige fra " Giver de tekniske fremskridt frihed?
  "frihed for Loke såvel som for Thor"  " hvilket politisk parti
  giver mest frihed? og sidst men ikke mindst var der  meget
  stor interesse for bevægelsesfriheden , som blev gentaget mange gange.......og så var der stor begejstring for videoen
  med Schantz - jaguaren , som ligesom satte skub i debatten

   

 • Libere

  søn, 23/09/2012 - 18:22

  Blot fordi frihed har forskellige komponenter, som sammenblandes, når man taler om at "have frihed" - betyder det ikke at det f.eks. kan ignoreres, når man ikke har ytringsfrihed, habeas corpus (ret til rettergang), lighed for loven, fri vilje / individuel suverænitet etc.

  Tilsvarende er et overvågningsfrit internet ikke i modstrid med et internet, som giver adgang til information eller til at ytre sig. Førstnævnte kan opnås, hvis man ikke kan identificeres uden at gå på kompromis med sidstnævnte.

  Det store problem opstår, når man blander økonomi ind i frihed, dvs. når socialisternes påstand om at det er andres ansvar at hjælpe dig kommer i konflikt med de borgerliges påstand, om at du ikke har ret til at tvinge andre til at deltage i sådanne konstruktioner imod deres vilje.

 • Ulla Kardel

  søn, 23/09/2012 - 17:11

  Ideologisk bog eller ej ja så   er min konklusion efter at ha
  læst Frihed, at frihed ingen fast definition har....hverken historisk eller på det nutidige plan, frihed har den kerne, som til enhver tid formes af "tiden"  og  dets mennesker...
  Jeg synes, det kunne ha været interessant , at Internettet også var taget med.....da Internettet for mig både er utroligt frihedsskabende , men også det modsatte!  vi kan jo f.eks.
  overvåge alt  . hvad vi gør / hvor vi er henne på Internettet,
  jævnfør bl.a. programmet Kloud, fornylig præsenteret i TV-
  programmet " so ein Ding "

   

 • Libere

  lør, 15/09/2012 - 12:09

  Bogen er godt skrevet og kommer vidt omkring frihedsbegrebets aspekter og historie.

  Forsøget på at følge Witgensteins tanker om at rense begreber fortjener stor ros for et så misbrugt ord som "frihed".

  Når det er sagt, slår bogen kraftigt ud på 2 væsentlige punkter.
  1) For det første er forfatteren ikke ærlig (overfor sig selv?) omkring hans egen politiske observans, hvorved han ender med at præsentere en stærkt farvet udlægning uden at gøre opmærksom herpå.

  Han nævner nok andre opfattelser, men slutter af i en stærkt socialistisk ideologisk tone samtidig med at han påberåber sig neutralitet.

  Som sådan fremstår bogen som en cirkelargumentation, han fremhæver staten som en forudsætning for både negative og positive friheder. Men ender næsten med at konkludere staten som god per se uden at redegøre for hvorfor staten pludselig skulle være blevet det å trods af den lange stribe af modeksempler eller hvilke krav man må stille til en stat for at staten ikke bliver den primære kilde til ufrihed.

  I modsætning hertil dæmoniseres "kapitalen" og tillægges ensidigt negative aspekter. Hans eksempler herpå kan dog gennemgående karakteriseret ved stærke elementer af eller endog primært relateret il misbrug af statsmagt uden denne nuance fremhæves.

  2) For det andet er bogen slet ikke ført up-to-date og forholder sig kritisk til frihed i et digitaliseret samfund, som hastigt bureaukratiseres, kommercielt koncentreres og har degenereret samfundet, så det overstiger selv Orwells dystopier.

  Konsekvensen er derfor, at forfatteren (ubevidst?) opnår det modsatte af at rense begrebet "Frihed" i Witgenstein forstand. Den fremstår tværtimod som et forsøg på at sætte lighedstegn mellem økonomisk lighed og frihed, samt en stærkt ensidig argumentation for mere stat uden at være ærlig herom, så læseren er opmærksom på at han faktisk påduttes en politisk holdning via en påstået neutral begrebsdefinitionen.
  [PS Ovenstående skal ikke læses som en argumentation pro/imod stat, men som et forsøg på at klargøre at folk skal selv kunne tage stilling på et reelt grundlag uden at blive påduttet holdninger via begrebsdefinitioner og implicitte antagelser]

 • Johannes Mortensen

  ons, 12/09/2012 - 18:13

  Enig i at dette er et godt forsøg på en definition. Formålet med politisk frihed må være at alle borgere får retten til at vælge "lænker" og meningsfuldt livsindhold, og dermed oplever den værdighed som menneskerettighederne beskriver.

  En helt anden frihed er den følelse af personlige frihed Mandela havde i fængslet, eller som kz-fanger oplevede når de øvede kammermusik i hemmelighed, eller som opleves af en person, der får ubetinget accept og anerkendelse. 

  Altså er der nok for mange forskellige anvendelser af ordet frihed. Sært at de kloge grækere ikke skelnede via flere forskellige friheds-ord.

 • Thorsten

  ons, 12/09/2012 - 17:06

  Bliver ens idégrundlag og ens holdninger kaldt for „i luften frit svævende” er man gjort til nar.

  Er man den der på denne måde gør nar ad, bliver man kaldt „lidt for jordbunden” og bliver altså gjort til nar for ens firkantede opfattelse og „mellem skyklapper fritgående udsyn”.

  For såvidt angår frihed som sådan, består denne kun i indehavelse af retten til at være lidt indskrænket.
  Men denne ret er også værd at forfægte.
  Endda somme tider med livet som indsats.

 • Thorsten

  ons, 12/09/2012 - 16:54

  Det er lidt omsonst at tale om misbrug af frihedsbegrebet idet det mildest talt i sig selv er ubrugeligt.

  Ikke desto mindre finder jeg et tidligere citat der er anført af Ulla Kardel for særdeles rammende:

  Frihed er retten til at vælge sine lænker.
  ( Alf Hjorth-Moritzen )

  Den eneste årsag til dette er at frihed kun er det der er tilbage når alt hvad ufriheden er bundet af, står tilbage som ubeskrevet.
  Frihed er således en negativ definition på den måde at frihed betyder alt. Det hele.
  Blot med de begrænsninger der på de følgende 1.021 sider er beskrevne.
  Men bortset fra disse hæmmende ufriheder er der frihed til alt.
  Ikke frihed for!

  For „friheden for” vil uafladeligt kræve 117 sider flere, ovenpå de allerede 117 sider angivne undtagelser, i éen uendelig regres.

   

 • Ulla Kardel

  ons, 12/09/2012 - 16:31

  Da jeg gik i gang med at læse Frihed tænkte jeg, at nu kom sandheden / definitionen på frihed, men i stedet for en sandhed kom der en mangfoldighed af sandheder! Forleden dag gik jeg i gang med at tælle  hvor mange gange ordet frihed blev brugt - på mit arbejde-hjemme i medierne o.s.v. det blev til 50 forskellige gange og forskellige måder ordet blev brugt! på sådan en enkelt dag.  I den lokale avis faldt jeg over et læsebrev med overskriften: Frihed til ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Emnet var her Restaurant Vejlegården.
  Altså på den ene side påberåber arbejdsgiveren sig retten til frit fagforeningsvalg -  men går let henover de ansattes frihed når de bliver bortvist/lockoutet fordi de ikke vil gå ned i løn og bryde med den oprindelig overenskomst.
  Læserskribenten opererer i indlægget med en frihed relateret til arbejdsgiveren og frihed relateret til lønmodtageren. Han beklager til sidst i læserbrevet det misbrug som det" smukke ord" frihed bliver udsat for...
  Men kan ordet frihed overhovedet misbruges? når dets betydning er så mangfoldig....eller skulle vi snarere finde på /opfinde et andet  ord, der er mere entydigt....

   

 • Ulla Kardel

  tor, 06/09/2012 - 18:21

  Ja nu kender jeg ikke Nicolas Berdyaev,  ( filosof) men har  søgt på lidt
  oplysninger og viden om ham...
  Han blev født i Kiev og døde i 1948
  Og har bl.a. skrevet bøger som: Slavery and freedom, Freedom and Spirit og the Divine and the human, the Russian revolution......
  men du Schanz ved helt sikkert meget mere om  Nicolas Berdyaev og friheden...

 • Johannes Mortensen

  tor, 06/09/2012 - 13:19

  Det er en stor og tanke-vækkende oplevelse at læse denne bog.

  Schanz fokuserer flot på de politiske frihedsrettigheder, men bogen inspirerer også til reflektion omkring følelsen af og udlevelsen af eksistentiel frihed (åndsfrihed?).

  Hvorfor fører frigørelseskamp ofte til ufrihed (Egypten)?

  Hvorfor fører fx. kampen for personlig social anerkendelse ofte til individualisme?

  Måske fordi forudsætningen for frigørelse og anerkendelse er en oplevet og implementeret personlig eksistentiel frihed hos frihedskæmperen?

  Hvad hedder den bog? Er det en bog Berdyaev skrev, eller kom den fra en  psykolog eller sociolog? Kunne Schanz ikke hjælpe en søgende på vej her? Eller selv skrive den bog?

 • Ulla Kardel

  tir, 04/09/2012 - 14:46

  Og så kan du lytte til Schantz  og Frihed  I Danskernes
  Akademi onsdag d. 5.september kl.14.45http://www.dr.dk/DR2/Danskernes%20akademi/Sendeplan/Sendeplan.htm

   

 • Ulla Kardel

  tir, 04/09/2012 - 08:32

  Hej  Tak for henvisningerne.....det stod allerede i indledningen til klubben og her lige under bogen... men heller en ekstra gang ...
  Hilsen ulla

   

   

   

 • 5906345

  man, 03/09/2012 - 21:12

  Jeg gør lige opmærksom på, at månedens bog er gratis tilgængelig fra unipress.dk.

  20 kroner er jo peanuts, men hvis vi ikke kan leve med at læse PDF-versionen, hvad håb kan vi så gøre os for den vestlige verdens forbrug af finite ressourcer?

  Køb jeres børn en soft-ice eller køb et eksemplar af Hus Forbi, så bliver Gud glad for menneskeheden.

  Og til ateister: Bare gør det, tak.

  Jeg håber i øvrigt at denne lettilgængelige version vil få flere til at læse bogen.

  http://da.unipress.dk/udgivelser/f/frihed/

  http://da.unipress.dk/media/3106690/9788771242775_frihed.pdf

 • Connie

  man, 03/09/2012 - 18:14

  Jeg gør lige opmærksom på at månedens bog er tilgængelig i Netto , og kan købes for den sølle sum af kr. 20 ,00 - ikke for at reklamere for kæden, men - det er altså et godt tilbud.

 • Ulla Kardel

  man, 03/09/2012 - 15:42

  Velkommen til den nye Tænkepauseklub, som er et samarbejde med Århus Universitets
  forlag, DR og Litteratursiden
  Bogen er lige udkommet og er på blot 59 sider.
  Jeg vil indlede med citater om FRIHED :

  Friheden er ingenting værd, hvis ikke den indbefatter friheden til at fejle( Gandhi )

  Frihedens fjender diskuterer ikke, de råber og skyder ( William Ralph Inge)

  Frihed er retten til at vælge sine lænker ( Alf Hjorth-Moritzen )
  ----------------------------------------------------------------------------------------
  Dette er bare nogle enkelte  bud på , hvad Frihed  kunne være

  Dette er også en lille appetitvækker før du går i gang med at læse FRIHED