Seneste kommentarer

 • Tak, det kunne jeg rigtig 30 minutter 12 sekunder siden

  Tak, det kunne jeg rigtig godt lide, at læse :)

 • WELZELS DEFENSORAT FOR 2 timer 19 minutter siden

  WELZELS DEFENSORAT FOR RODENBECKS SMÆDESKRIFT

   

  Har hr. Welzel overhovedet læst Ayaan Hirsi Alis bog Kætter, som disse indlæg handler om? Næppe.

  Til gengæld er Rodenbeck hverken ‘grundig, vidende eller tankevækkende’ - som hr. Welzel ganske udokumenteret finder det værd at mene - i forhold til den konkrete tekst - når man altså har læst Kætter

   

  Rodenbeck gennemgår ikke Hirsis 5 reformationspunkter, som han kalder ‘a simple plan’, men som jo er Kætters argumentatoriske og islam-kritiske rygrad. De har dog hvert sit store kapitel i Hirsis bog, kapitel 3, 4, 5, 6, og 7. 135 sider.

  Men det kan Welzel jo heller ikke vide, når han ikke har læst bogen, der tales om. Kætter. Men kun et smæde-essay om den.

   

  Hele Hirsis indgangsanalyse og gentagne parallel i Kætter, nemlig sammenholdningen med den tidligere lutherske og en nutidig, mulig islamisk reformation, nævner Rodenbeck overhovedet ikke. (Kætter, fx. s. 73ff og s. 86).

   Men det kan Welzel jo heller ikke opleve som en mangel, når han ikke har læst bogen, der tales om. Kætter. Men kun et smæde-essay om den.

   

  Hirsis afgørende pointe angående islams og muslimernes sammenstød med en verden af modernitet fra en stammekultur fra 700-året, nemlig tilstanden af kognitiv dissonans som et erkendelsesmæssigt pres for nutidige muslimer i den globale diaspora, der igen bliver personlig baggrund for valget mellem jihad-terror, ghettoisering eller mulig reform, cruiser Rodenbeck også let forbi. (Kætter fx. s. 29, 40, 67, 86).

  Men det kan Welzel jo heller ikke opleve som en udeladelse, når han ikke har læst bogen, der tales om. Kætter. Men kun et smæde-essay om den.

   

  Rodenbecks intelligentsia-terror

  I stedet for kort at genfortælle og forholde sig til Hirsis og bogens helhed eller i det mindste dens hovedpointer, er Rodenbecks metode derimod intelligentsia-terror. Han slår ned på og kritiserer enkeltpunkter, han lægger Hirsi synspunkter i skriften, som hun ikke har - og han beklikke Hirsis generelle viden om islam, verdenshistorien mv., for derved at så tvivl om hele hendes troværdighed og videnskabelighed.

   Fx. indlader Hirsi sig på ‘amateur exegesis’ Det er i samme skure ’Not altogether convincingly’, at Hirsi bruger sondringen mellem, hvad hun jo begrebsliggør som Mekka- og Medina-muslimer ‘på Mulsimer i dag’, og hendes antalsvurdering er ‘upræcise’.

   "Falling into a trap that is sadly common among Western commentators, she repeatedly presents what in her own terms is the “Medina” version of the faith as somehow more authentic or valid than other interpretations."

  Nej, det er ikke Hirsis synspunkt. Hirsis synspunkt er derimod, at vestlige multikulturalister ikke kan, som præsident Obama og ned i rækkerne, fortsætte med at adskille jihad-terroristerne fra koranens og islams grundlag.

   

  Hr. Welzel er lærenem. Det er samme underminerings-metode han selv bruger. Ud fra én fejl i min henvisning til stedet, hvor Rodenbeck er publiceret, forurener Welzel hele mit kritik af Rodenbeck: „Easy Writer synes ikke at have styr på tingene.”

  Det er nemlig altsammen „Lidt for Easy” med ham der Easy Writer. Ikke sandt? Kan vi overhovedet have tillid til noget som helst af det, han skriver? 

   

  Det er i øvrigt en metode i forsimplet form, som politikere elsker. Og en af grundene til at leden ved dem er voksende.

   

   Rodenbecks karaktermord

  Skældsord har Rodenbeck tillige mange af, som jeg også tidligere har påvist. ‘Airbrushed autobiography’/ retoucherede selvbiografi, fx. 

   Læseren får her indplante et frø og tænker (u)bevidst. Nå-da, har Hirsi pyntet og redigeret på sin selvbiografi? Kan vi ikke stole på hendes selvfortælling? Kan vi overhovedet have tillid til hendes ærinde og skrift? Disse to små ord er rent karaktermord.

  De er som andre skældsord og diffamationer blot snedigt camouflerede i Rodenbecks letløbende essayistik. Som hr. Welzel distanceforblændet synes helt medløbende på.

   

  Rodenbeck er gennemført nedladende og smædende, over for Hirsis bog og over for bogens REFORMATIONsprojekt, over for hendes liv/biografi, som mine allerede anførte eksempler viser. Hans holdninger er ganske bedrevidende og udokumenterede. Ikke en eneste konkret henvisning til bogen. Ikke en eneste konkret kildehenvisning.

   

  I stedet for stedfortrædende at kaste sig ud  i et defensorat for en sekundærtekst burde hr. Welzel nok lige læse primærteksten først og forholde sig til dén, Kætter, altså - inden han i forlængelse af Rosenbecks slebne perfidi opfordrer mig til at ‘forsvare min Ali’.

 • Den nævnte artikel af Max 6 timer 21 minutter siden

  Den nævnte artikel af Max Rodenbeck findes ikke i The New York Times Book Review, men derimod i The New York Review of Books (Volume LXII, Number 19, December 3 - 16, 2015). Det sidste blad har en hel anden karakter end det første; det er nærmest venstreorienteret (som de fleste seriøse blade vel er). Easy Writer synes ikke at have styr på tingene.

  Det har derimod Rodenbeck, hvis artikel er grundig, vidende, tankevækkende, nuanceret og uden skældsord. Dermed være ikke sagt, at han har ret, og at Ayaan Hirsi Ali er helt forkert på den. Easy Writer tager ingen af Rodenbecks velargumenterede synspunkter op til kritisk analyse, men overdænger ham bare med en kaskade af nedladende tillægsord. Lidt for easy.

  Jeg vil opfordre Easy Writer til at formulere et læserbrev på engelsk og forsvare sin Ali. Men gør det sagligt og sammenhængende! For ellers bliver det aldrig optaget i The New York Review of Books, kan jeg sige efter at have læst bladet i en årrække. Det behandler alskens emner - politik, kunst, musik, romaner, kvantemekanik - og kan stærkt anbefales!

 • EN SPINATFUGL LÆGGER ET GOLDT 7 timer 59 minutter siden

  EN SPINATFUGL LÆGGER ET GOLDT ÆG

  Max Rodenbecks essayistiske diffamationer og patronisering af Ayaan Hirsi Ali: Kætter

   Hermed en tilbagevisning af hovedstrømmen i Rodenbecks essay og en gen-repræsentation af Hirsis projekt. Jeg skal gerne senere evt. konkret påvise Rodenbecks essayistiske diffamationer og patronisering.

   

  Max Rodenbeck er vel, hvad man kalder ‘en erfaren iagttager’, en vestlig journalist som hverken er handlingens mand eller som i al sin vidensmættede ‘objektivitet’ selv har noget på spil. Udover sin professionelle prestige og meritering. Den tilbagelænede levebrødsekspert. Vi kender dem også for godt fra danske medier.

  Rodenbeck har siden 1989 været korrespondent for The Economist og boss for dets Mellemøstenkontor siden 2000 og også jævnligt bidraget til The New York Times Book Review, to af den vestlige verdens benovet applauderede skriveinstitutioner. Rodenbeck har øjensynligt skrevet en meget underholdende og vidende roman om Cairo, Cairo City Victorious, hvor han har boet on-and-off, siden han var 2 år, formodentlig omkrig 1975.

   Samme underholdning og vid kan ikke findes i Rodenbecks nedladende og bedrevidende irettesættelse af Ayaan Hirsi Ali: Kætter IN „The New York Times Book Review”, December  3, 2015 issue: „How She Wants to Modify Muslims”.

   

  Her kommer den hvide mand fra metropol-skrivebordene i Cairo og New York og skal nok fortælle den sorte, frafaldne muslimske kvinde fra Somali og Mekka og Amsterdam og Yale, med hendes "velkendte blanding af provokerende retorik og retoucherede selvbiografi", hvordan koranen og islam og muslimerne og historien og faktisk hele verden egentlig er skruet sammen.

   Rodenbeck er gennemført nedladende. På den intellektuelt slebne og subtile maner. Hvor Hirsi skriver i et jordbundet sprog og altid forklarer sine begreber og analyser og anfører dokumentation og henvisninger til sine muslimske primærkilder og andre referencer over sine 391 sider (bl.a. med 239 primært kildenoter), excellerer Rodenbeck i den uforpligtede intelligentsias essayistisk ecriture, hvor nuanceret perfidi og den hvide mands selvfølgeligt overlegne viden ikke har behov for at ulejlige sig med dokumentation fra Hirsis bog eller henvisning til sine egne formodede kilder for sine påstande og indvendinger …

   Hvorfor skulle Rodenbeck da også det? Når han fra begyndelsen og i slutningen af sit giftige essay så definitivt og sykofantisk* kan afskrive Hirsis bog og hele projekt som bragesnak og unødvendig vejledning:

   

  „Muslims with such doubts will not need Hirsi Ali’s hectoring to feel “uncomfortable,”and to consider new approaches to their faith.”

   

  „I think it is fair to assume that quite a few Muslims, not only today but throughout the history of Islam, have found some “other option” without Hirsi Ali’s guidance.”

   

  Kan hun så pakke sammen. Vi har vigtige ting at tage os for her på kontoret.

   

  Rodenbeck ulejliger sig heller ikke med en konceptualisering af Hirsis REFORMATIONsprojekt, men anfører blot Hirsis 5 reformpunkter, som om de var lidt tilfældigt udvalgte. Han beskæftiger sig ikke med Hirsis jævnføring af nu-tiden og de aktualiserede behov og den gunstige situation for en islamisk reformation med da-tiden og de dengang aktualiserede behov og den gunstige situation for den lutherske reformation.

   

  Der er jo ikke tale om 5 lidt arbitrært valgte kritik- og reformpunkter, som Hirsi snubler over, men om et systematisk og gennemanalyseret og -argumenteret reformationsprogram, som præcist handler om de sammenstød, islam har med den modernitet - den kapitalistiske frihedskultur, kritiske videnskabelighed og individuelle levevis, der adskiller sig så fundamentalt fra islam - og dermed også handler om de sammenstød, som den enkelte muslim, især indvandret i vestlige lande men også i muslimske lande bl.a. via digitale netværk, oplever som kognitiv dissonans - der enten kan føre til ghettoiseret traditionalisering, til voldelig jihad-terror eller … i bedre fald til reform. Det sidste anskuer Hirsi som den eneste mulige udvikling til fredelig sameksistens mellem islam og den vestlige (skal vi flotte os og kalde det …) civilisation.

   

  Hvor Hirsi analyserer jihad-terrorisme som en del af islams fatslåste arv og voldelige nutid, anskuer Rodenbeck sagen som en ‘essentielt utopisk islamistisk vision’ i konflikt ‘med en affortryllelse og verdsliggørelse af det offentlige rum’ … og dét kan jo nok ikke sådan særligt opildne til muslimers reformationstrang og den vestlige verdens støtte dertil.

  Exit Hirsi.

   

  Selv om Kætter næppe er perfekt, bliver man klogere og varmere af at læse den. 

  "Det er kort sagt en optimistisk bog.” (s. 39)

  Indirekte sender Hirsi også en klar besked til spinatfuglen Rodenbeck og hans bedrevidende flok:

  „Jeg vil derimod udfordre synspunkt, som er næsten universelt blandt såkaldte progressive vesterlændinge: At forklaringen skal findes i den muslimske verdens økonomiske og politiske problemer, og at de igen kan forklares ud fra Vestens udenrigspolitik. Det er at tillægge udefrakommende kræfter alt for stor betydning.” (s.35).

   

  Kætters sidste ord er den optimistiske reformators.

  „For at gentage al-Dins** ord: 'Vi må ikke forskønne noget og påstå, at islam er en religion med medfølelse, fred og rosenduftende vand. Og at alting er, som det skal være.’

  Det er det ikke. Men bare det, at sådanne ord kan udtales, er en af grundene til, at jegt ror på, at den muslimske reformation er begyndt.” (s. 273)

   

  [* sykofantisk er et sjovt, gammelt ord for bagvaskende.

  **al-Din: lærd, nutidig muslim fra Iraq, der selv om han er shia-muslim, har argumenteret for adskillelse af stat og moske.]

 • Hvis I trænger til en 1 dag 14 timer siden

  Hvis I trænger til en læsepause - og kan løsrive jer fra Månens Kald - er her et link til et rigtigt fint interview med den amerikanske fantasy- og tegneserieforfatter Niel Gaiman om, hvor ufatteligt godt og vigtig det er at læse (og at elske sit bibliotek). Efter at have læst det kan jeg kun konkludere, at verden ville være et bedre sted, hvis bare der var nogle flere der gør som jer! Det er en lille smule på engelsk...
  http://www.theguardian.com/books/2013/oct/15/neil-gaiman-future-librarie...

 • Mange tak Kaj! 3 dage 6 timer siden

  Mange tak Kaj!

 • Med den disposition, tror jeg 3 dage 6 timer siden

  Med den disposition, tror jeg at forstå, hvad du vil med "De tre Kronjyder", og jeg glæder mig til at se resultatet.
  Venlig hilsen og god arbejdslyst.
  Kaj

 • Kære Kaj, du skriver bl.a.: 3 dage 10 timer siden

  Kære Kaj, du skriver bl.a.: ”I det hele taget har jeg undret mig over din optagethed af Blicher, idet jeg mener, at en sådan ikke falder i tråd med dine andre interesser inden for litteraturen. Men bortset fra dette, så er vi da enige om, at Blicher såvel som de to andre er store fortællere, som i hvert fald for vores generation, som stiftede bekendtskab med dem i skolen, har haft stor betydning for vores menneskesyn og sociale forståelse.”
  Det sidste du skriver er jo netop det afgørende, det vender jeg tilbage til.

  Jeg har lavet en disposition til ´De tre kronjyder´. Det er den første spæde start til de emner, som jeg synes den bør indeholde; men selve udformningen er ikke den endelige. Det drejer sig om at trænge dybere ind i emnet, at forstå sammenhænge som er skjult for det blotte øje.
  Min hovedtanke med bogen er, at forstå forbindelsen mellem filosofi, idéhistorie, litteratur og den faktiske udvikling, i dette tilfælde 250 års danmarkshistorie.
  Disposition til ´De tre kronjyder´:

  1. Indledning
  2. Idéhistorie siden den franske revolution
  3. Brudstykker af en landsbydegn dagbog ( i uddrag og kommenteret)
  4. Ak, hvor forandret
  5. Nattevagt
  6. Det forjættede landsbydegn
  7. Djævelens penge
  8. Skyggespil
  9. 250 års danmarkshistorie
  10. Afslutning

  Jeg henviste i mit indlæg ´I kronjydernes land´ til Hartvig Frisch. Det afsnit i ´Europas kulturhistorie´ jeg citerede fra var ´Litteratur på samlebånd´, hvor han også nævner Steen Steensen Blicher som repræsentant for almueskildringerne.
  I kapitlet før ´De nye tankers mænd´ omtaler han videnskabens betydning for samfundet. Han skriver:

  ”Videnskaben trådte i 1800-tallet frem på den demokratiske platform og hvirvledes ind i kampen om folkelig frihed og sociale reformer. Det var et gennembrud og et opgør, som spredte sig til alle åndslivets felter, og hånd i hånd dermed gik bruddet med romantikkens traditioner i litteraturen, i kunsten, i moralen.”

  Det er det som jeg mener med at bruge begrebet ´oplysningstiden´, at videnskabens rolle ændrer samfundet grundlæggende. Når jeg har valgt de tre forfattere skyldes det, at de tegner en linje i udviklingen, men andre kunne med lige så fuld berettigelse træde i stedet for dem.

 • Jeg kan stemme i - så 5 dage 6 timer siden

  Jeg kan stemme i - så fodboldkamp i København da Danmark spillede mod Sverige og det var ligeledes med maskingeværbeklædte betjente over det hele..

 • Ang. De tre kronjyder. Nu har 5 dage 6 timer siden

  Ang. De tre kronjyder.
  Nu har jeg i nogen tid gået og tænkt på det trekløver, som du, Lars Ulrik, har skrevet om, og jeg kan simpelthen ikke få Blicher passet ind i billedet. Du antyder, at de tre forfattere har rod i oplysningstiden, og det mener jeg er helt ved siden af. Oplysningstidens forfattere var groft sagt en samling overklasseløg, som for det meste beskæftigede sig med samfundsforhold på højt plan, og de havde absolut intet folkeligt over sig. Hans Kirk og Henrik Pontoppidan bevægede sig inden for det, som vi kan kalde socialrealisme. De beskriver de små kår, hvorunder mange dengang levede, hvilket oplysningstidens forfattere slet ikke nedlod sig til. Jeg ville have taget Skjoldborg, som jo også var jyde, med i stedet for Blicher, hvis forfatterskab jeg nærmest vil betegne som en slags poetisk realisme. I det hele taget har jeg undret mig over din optagethed af Blicher, idet jeg mener, at en sådan ikke falder i tråd med dine andre interesser inden for litteraturen. Men bortset fra dette, så er vi da enige om, at Blicher såvel som de to andre er store fortællere, som i hvert fald for vores generation, som stiftede bekendtskab med dem i skolen, har haft stor betydning for vores menneskesyn og sociale forståelse.

 • Vi glæder os til at se hvad 5 dage 10 timer siden

  Vi glæder os til at se hvad det næste er :-)

 • Når jeg læser en bog som 6 dage 6 timer siden

  Når jeg læser en bog som Kætter er det som almindelig samfundsinteresseret, ikke som som en med speciel kendskab til Islam, jeg må jo konstarere at når Hirsim Ali skriver om voldens ansigt med baggrund i ekstremisternes  "tolkning " og brug af Koranen så virker det troværdigt. Det betyder for mig ikke, at der ikke er vold og ekstreme tolkninger af f.eks. den kristne religion gennem historien, heller ikke at vold/ hadefuld tale finder sted mange steder i samfundet , når det gælder grupper af mennesker som bare ikke er som de fleste...... Jeg synes også, at Hirsi Ali påpeger, at det jo ikke er alle muslimer, der er ekstremister.! men bare lever et almindeligt liv. Der er nok heller ingen rigtig løsning, jævnfør det der sker i Paris, desværre
  sker der nu det , at voldsspiralen eskalerer...jeg læste fornylig, at en fredelig muslim fra et af de betændte bydele i Paris  sige, at problemet i virkeligheden lå i, at rige arabiske stater som f.eks. Saudiarabien fodrede
  "Terroristerne" med penge, og  før det stoppede  - stoppede den form for terroisme, vi ser nu, ikke!

   

 • Jeg læste bogen i mine unge 1 uge 1 dag siden

  Jeg læste bogen i mine unge voksne år og huske at jeg nød Ruths handlekraft, mod og viljestyrke. Ved genlæsningen af bogen, nød jeg ikke denne handlekraft mere. Hvorfor gennemgå store smertefulde operationer for at ligne mandens elserinde, hvorfor ikke gå sine egne veje? Ruth kunne have udnyttet hendes intelligens, manipulation og hævn over ægtemanden til at være en succesfuld forretningskvinde, med mon på at gå sine egne veje.

  Selv om bogens handlekraftige energi udeblev , blev jeg atter en gang suget ind i en verden af overnaturlig uhyggelighed, ironi og den sorte humor. Dog vil jeg ikke anbefale nogle læsere at kopiere Ruths fremgangs måde.

 • Muslimer bør reformere deres 1 uge 2 dage siden

  Muslimer bør reformere deres bog og deres tro

  I en debatkommentar i dagbladet Information til en interview-artikel, hvor den fremførte mening var, at dialog med både IS, Assad og Putin er den eneste mulige løsning, har jeg bearbejdet stof fra Ayaan Hirsi Alis fremragende bog Kætter.

   At forhandle med fanden selv bringer ikke fredelig balance i den asymmetriske krig mellem systemvold og barbarisk terror. Moderne tider har modnet en muslimsk opstand mod den herskende undertrykkelse med alle midler. Men terrorens kerne er ikke ny. Derfor bør kernen bearbejdes, så modsætningerne kan finder nye former at bevæge sig i.

   

  Koranen promoverer vold

  Islam er ikke en fredelig religion. Lige så vel som kapitalismen er funderet på vold.

   

  Jihad er indbygget i koranen

  uanfægtet af den kapitalistiske verdensordens aktuelle modsigelser.

  At hævde andet er patetisk propaganda, som tilslører den krigeriske og voldelige dimension, der eksisterer sideløbende i islams hellige skrifter og historiske gerninger de sidste 1300 år.

  Der giver heller ingen mening at hævde, at jihad-terrorister ikke er ‘rigtige muslimer’. Det er de, nemlig ud af Medina-traditionen, omend de er et mindretal.

  Medina-muslimernes terror-jihad og kamp FOR kalifatet og sharia og MOD vantro muslimer og ikke-muslimer i alle versioner, MOD lighed, frihed og søster-/broderskab og modernitet er guddommeligt sanktionerede handlinger, lige efter Muhammeds egne handlinger i Medina-perioden, bl.a. beskrevet i hadith, og i overensstemmelse med muslimernes hellige bog, allahs egen tale, nemlig traditionen i koranens 'sværd-vers', kapitel 9, vers 5 m.fl. - som iflg. de fleste islam-lærde suspenderer 114 mere fredelige vers!

   

   Islam er ikke en fredelig religion

  Men alle fredelige Mekka-muslimer bør rejse sig mod koranens voldelige og terroristiske dimension og REFORMERE ISLAM. Dette ville kunne skabe re-former til ny bevægelse mod fredelig sameksistens.

   

  Hvad bør der gøres

   Vi ikke-muslimerne bør assistere. Ikke ved at benægte kapitalismens systemvold. Men heller ikke ved af benægte koranens indhold. Eller forhandle med fanden selv. Eller ved at negligere at alle nutidens ekstreme islamister fra Boko Haram (som betyder „ikke-islamisk uddannelse er en synd”) til IS påberåber sig og henviser til den voldelige tradition i islam og koranen for hver skændselsgerning, for hver drakoniske straf og for hvert førmiddelalderligt forbud.

  Udover at arbejde videre på at udrense volden i vores eget system, bør vi anerkende og støtte såvel hjemlige som udenbys Mekka-muslimer, som vil ud af ghettoen og leve side om side med os for at overvinde Medina-muslimernes terror og kalifat.

  Det er efter sigende 1,3 mia muslimer verden. Og det er først og fremmest muslimer, som skal konfrontere og bevæge koranens modsigelser og dobbelte lære. Og dermed slutte fred med den vestlige såkaldte civilisation.

   

  ‘Sværdets vers’

  Ayat al-sayf, Koranen kap 9 vers 5 (og 9:29)

  Ophæver 124 af de mere fredelige vers iflg Ibn Salama (død 1020) og Raymond Ibrahim i 2014. Kilde: Ayaan Hirsi Ali: KÆTTER (s. 117) - hvis hovedpointe netop er reformation af islam.

  Om Ayaan Hirsi Ali: 

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali

 • Efter terrorangrebet i Paris, 1 uge 2 dage siden

  Efter terrorangrebet i Paris, må vi desværre sige, at Ayaan Hirsi Alis bog "Kætter" igen kommer til sin ret omkring islams opfordring til Jihad. Jeg deltog selv i Folkemødet om EU retsforbeholdet i Dokk 1 i Århus her lørdag og søndag, og at se dansk politi patruljere med skudsikre veste og synlige maskinpistoler ved et sådant arrangement er bestemt ikke rart.

   

 • Så er den kommet hjem til 1 uge 2 dage siden

  Så er den kommet hjem til mig, så jeg henter den lidt senere i dag.

 • Jeg er startet på 1 uge 2 dage siden

  Jeg er startet på "Forelskelser", og jeg synes, den er hård at læse. De indimellem flere sider lange sætninger ødelægger læseoplevelsen for mig - omend jeg selvfølgelig er helt klar over, at det er gjort med fuldt overlæg og har sin egen betydning og understregning af handlingen og persongalleriet. Jeg tvivler på, at jeg læser den færdig, for jeg bliver utålmodig og irriteret.

  De seneste år har budt på meget minimalistisk litteratur. Der har vi Helle Helle selvfølgelig, men også Kamilla Hega Holst, og der kører jeg bestemt også træt i den meget ordknappe stil, hvor man ikke får noget forærende.

  For lidt og for meget. Det er en personlig præference, og jeg tror jeg har mødt min grænse hos Javier Maria.

 • Jeg forlader denne læseklub 1 uge 3 dage siden

  Jeg forlader denne læseklub igen. Synes der sker for lidt. Beklager, er i stedet hoppet over i Romanklubben.

 • Kære Kaj, den tekst jeg har 1 uge 5 dage siden

  Kære Kaj, den tekst jeg har brugt er Hans Reitzels udgave fra 1975. Nu da vi er ved romantikken, kan jeg ikke dy mig for at bringe Blichers digt fra ´Trækfuglene´ om vagtelen. Det viser Blichers store humor og livsglæde:

  Vagtlen

  "Hys!
  "Tys!
  "Kom nu og kys!
  "Tag mig!
  "Drag mig!
  "Ej mer beklag dig
  "Over min Kulde!
  "Thi nu er jeg varm.
  "Kom da. du Hulde!
  "Og synk til min Barm!"
  Ja den har du lært udi Myrternes Land,
  Hvor Rosen aldrig henvisner;
  Hvor Hjertet enten må stå i brand,
  Eller og af Kulde det isner.
  Hvad vil du med sådan en Elskov her?
  En Ild, som Vesuvio tænder?
  Her have vi " mindre men længere kær;"
  Men her er ingen, som brænder.
  Her kalde vi den kun en Fusentast,
  Som elsker mer end tilmåde;
  Med Ingenting haver der her nogen Hast;
  Fornuften skal alletid råde:
  Her er så meget andet, som først
  Skal ta'es i nøje Betragtning;
  Man slukker ei heller sin Elskovstørst,
  Før Venner har givet Eragtning.
  Såsnart vi nu synes, det nok kan gaae an,
  Og Begge er' tjent' med Partiet:
  Så blive de unge Folk Kone og Mand -
  Hvis ikke man har sig forbiet.
  Og når de så bli' til hverandre vandt',
  Og kønt forliges da siden:
  Jeg virkelig engang imellem fandt,
  At Kærlighed kommer med Tiden.

 • Kære Lars Ulrik. Tak for de 1 uge 6 dage siden

  Kære Lars Ulrik.
  Tak for de smukke ord. Jeg blev dog ganske beskæmmet, idet du bruger titlen Brudstykker af en landsbydegns dagbog, for det er selvfølgelig den korrekte betegnelse, men da jeg så undersøgte sagen, så erfarede jeg, at man mange andre steder også anvender slet og ret betegnelsen En landsbydegns dagbog. Dette er således også tilfældet der, hvor jeg har novellen i min bogreol. Det er i Samlede Noveller og Skitser i 5 bind fra 1964 samt i Udvalgte værker fra 1904.
  Her er historien om kaneturen nøjagtig som i din ortografiske tilretning, så jeg er lige ved at mene, at det kunne være morsomt at se den tekst, som du gik ud fra.

 • En af de meget interessante 1 uge 6 dage siden

  En af de meget interessante pointer i denne lille bog handler om den måde vi forholder os til andre mennesker på. Dvs. den måde vi tænker politisk på i vores dagligdag: Har vi selv brug for hjælp fra nogen? - Kan det tænkes, at vi på et tidspunkt vil få brug for hjælp fra nogen? - Kender vi nogen, der har brug for hjælp? - Og har de på et tidspunkt hjulpet os med noget? Altsammen faktorer der påvirker vores villighed til selv at hjælpe andre. Og med den tanke i baghovedet kan man godt forstå, at det kan skabe problemer, når et samfund bliver så stort, at det bliver svært at forholde sig til grupper, som man ikke kender og ikke føler noget fællesskab med. Det helt store problem kommer vel så, når der heller ikke er nogle politikere tilbage, som man føler et fællesskab med....

 • Kære Kaj, mange tak for din 1 uge 6 dage siden

  Kære Kaj, mange tak for din historie fra drengeårene. I mit arbejdsliv har jeg mødt mange gudbenådede fortællere, som gjorde arbejdsdagen til en oplevelse. Du tilhører den samme gode stamme af folkelige fortællere.

  I ´Brudstykker af en landsbydegns dagbog´ findes en skildring af en kanetur med frk. Sophie. Den udgave jeg har, er illustreret af Povl Christensen med billeder der er med til at løfte fortællingen:

   Thiele, den 11. Januar 1710.

  Et plaisant veir! Solen står op så rød, som en brændende glød! det ser ret curieux ud, når den sådan skinner igennem de hvide træer; og alle træerne se ud, som de vare pudrede, og grenene hænge rundt omkring ned til jorden.
  Det gamle Grand Richard får skam, et par grene er allerede knækkede. Akkurat sådant et vejr var det i dag otte dage, da vi kørte i kane til Fussingøe, og jeg stod bag på frøken Sofie. Hun vilde selv køre; men da et kvarters tid var gået, begyndte hun at fryse om de små fingre: »J'ai froid« sagde hun for sig selv. »Skal jeg da køre, nådig frøken?« sagde jeg. - »Comment! Sagde hun: Forstår du fransk?« - »Un peu mademoiselle!« svarte jeg.
  Da vendte hun sig om, og så mig stift i øjnene. Jeg tog en tømmestreng i hver hånd, og havde begge mine arme omkring hende. Jeg holdt dem vidt ud, for ikke at komme hende for nær; men hver gang kanen gav et slæng, og jeg rørte ved hende, var det ligesom jeg havde rørt ved en varm kakkelovn.
  Det kom mig for, at jeg fløj i luften med hende, og inden jeg vidste det, var vi ved Fussingøe. Dersom hun ikke havde råbt: »Tenez Martin! arrestez vous!« havde jeg kørt forbi lige til Randers eller til verdens ende. Mon hun ikke vil ud at køre i dag igen? Men der kommer Jens med nådig herrens bøsse, som han har gjort ren - så skal vi på jagt.

  PS. Jeg har ændret ortografien til et mere nutidigt dansk.

 • Da jeg nu blev mindet om 1 uge 6 dage siden

  Da jeg nu blev mindet om Blicher, så ville jeg lige læse En landsbydegns dagbog endnu en gang. Hver eneste gang jeg læser dette værk, slår det mig, hvor meget jeg altid kun har fokuseret på den første halvdel, hvor jeg genkender hver eneste episode, hvorimod jeg hver gang næsten overraskes over slutningen på historien, som om jeg slet ikke havde ventet den.
  Denne gang var ingen undtagelse, og jeg kom da til at tænke over, hvorfor man i erindringen kun rummer dagbogsnotaterne fra Morten Vinges pure ungdom. Jeg tror, at det skyldes, at man her finder, det som man som ung bedst kan spejle sig i. Jeg skrev selv dagbog i en fireårig periode, hvor jeg var i puberteten, og jeg skal så ikke kunne sige, om dette skyldtes, at jeg ved at læse En landsbydegn dagbog har fået inspiration såvel til at gøre det som til i stil at lægge mig op ad Blicher, eller om Blicher i sin beretning rammer ned i noget generelt for unge mænd.
  Evident er det imidlertid, at mine dagbogsnotater minder meget om Morten Vinges ditto. Jeg var lige begyndt at lære engelsk, og som Morten dølger visse betroelser ved at skrive dem på fransk, så gør jeg det samme på engelsk. Jeg var dybt forelsket i en af pigerne i min klasse og skriver flere steder om det på den måde, at jeg bruger vendinger som: I love Hanne, she is so pritty. osv. Et sted svælger jeg i den måde hun siger Kaje på, når hun tiltaler mig. Mon hun loves me?
  Jeg har ikke vovet at vise min dagbog til mine børn og børnebørn, for på en eller anden måde aner jeg, at de måske vil ryste på hovedet af det, jeg skrev. I værste fald kan de vel finde på at betragte mig som have været lidt halvpervers. Jeg ved det ikke, måske er ham på 14år i dag ikke så anderledes, men min første indskydelse er, at Morten Vinge og jeg åndeligt og udviklingsmæssigt ligger hinanden nærmere end mig og mit barnebarn.
  Om det så skyldes, at de unge i dag ikke læser Blicher eller det modsatte er tilfældet, at de ikke læser Blicher, fordi han ligger for langt fra deres forestillingsverden, må stå hen i det uvisse.

 • Som deltager i bogmessen alle 1 uge 6 dage siden

  Som deltager i bogmessen alle dage, blev jeg ikke krobsvisiteret, sikkert fordi jeg ikke opsøgte nogle af de arrangementer, hvor der var ekstra overvågning. Men det er klart, at det er ubehageligt, at den slags er nødvendig. Men jeg synes stadig, at man også må prøve at forstå, at vold også kan foregå på andre måder end med våben - og at det jo heller ikke i Danmark er omkostningsfrit længere at kritisere f.eks demokratiet, hvis man søger om opholdstilladelse. Det er for let at bebrejde muslimerne generelt for at knægte ytringsfriheden eller at forsvare Charlie H. ukritisk som i månedens bog, selv om man tager afstand fra terror.

  Den unge franske forfatter Eduard Louis udtalte i et interview i Politiken i forbindelse med den danske udgave af "Færdig med Eddy Bellegueule" følgende tankevækkende synspunkt, som jeg er enig i :

  »Hør her. Jeg føler mig overhovedet ikke som Charlie. Det et dårligt ugeblad, som viderebringer racistiske, kvindehadske og homofobiske stereotyper. Som homoseksuel har jeg set forsider, de har bragt, som har såret mig dybt. Betyder det, at jeg vil forbyde dem? Nej, det er der ingen, der mener. Til gengæld mener jeg, at vi er nødt til at begynde at skrive voldens historie. Det må blive arven fra marchen 11. januar«.

 • Hirsi Alis 5 teser. Tese 1: 2 uger 6 timer siden

  Hirsi Alis 5 teser.
  Tese 1: Muslimer skal lade Muhammed og Koranen være åbne for fortolkning og kritik.
  Det er for mig noget af det vigtigste i bogen, nemlig friheden i ord og tale. Jeg har i weekenden været til bogmesse i Bella Center, hørte bl.a. Flemming Rose og Khader. Vi blev som publikum kropsvisiteret og scannet , adskillige politifolk med og uden maskingeværer var til stede foruden de sædvanlige
  PET folk. Hvorfor , ja disse folk havde kritiseret Islam og Muhammed! Så det er nødvendig med beskyttelse. Så jo jeg synes Hirsi Alis bog er meget vigtig.
  Det betyder selvfølgelig ikke, at alle muslimer er voldelige
  Men som Flemming Rose siger i sin bog: Hymne til friheden,
  så kan friheden til at tale frit ikke gradbøjes!