Maersk - manden og magten

Oprettet: 19.09.2017 - 22:31

Som tidligere AP Møller er det altid spændende at læse om Hr. Møller og den indflydelse han har haft på firmaet, dansk erhvervsliv og det danske samfund generelt. 

Bogen er skrevet i 2007, uden hr. Møllers medvirken og generelt set imod sine ønsker. Den er altså skrevet inden hans død i 2012. 

VI starter med at høre om faren Arnold Peter Møller (AP Møller) og dennes opstart af familievirksomheden og rederiet DS Svendborg i 1904. Allerede ved Mærsk Mc-Kinney Møllers fødsel i 1913 har virksomheden en pæn størrelse og er rykket til hovedstaden. 

Da Danmark bliver besat af tyskerne i 1940 bliver Mærsk Mc-Kinney Møller (MMM) sendt til New York for at køre forretningerne videre fra på daværende tidspunkt neutralt land. 

Han kommer hjem i 1947 og træder et skridt tilbage så faren endnu engang står som selskabets øverste. MMM er dog med i første række både ved investeringerne i olieboringen i Nordsøen og Dansk Supermarked i 1960´erne. Og da AP Møller dør i 1965 overtager MMM både rollen som daglig leder og bestyrelsesformand indtil 1993 hvor Jess Søderberg overtog dan daglige ledelse. Og i 2003 overtog Michael Pram Rasmussen posten som bestyrelsesformand. 

Virksomhedens vækst begynder for alvor at accelerer igen i 1950´erne og 1960´erne da der endnu igang er ved at komme gang i verdensøkonomien og verdenshandlen. AP Møller er som bekendt foruden olien mestendels en rederivirksomhed. 

Vi hører om starten på olieeventyret i 1962 og de gentagne politiske slagsmål, de mange udfordringer med Lindø værftet der har svært ved at konkurrere med selskaber i Fjernøsten, især Sydkorea. 

Vi hører om da linjedriften ændre sig radikalt da containeren begynder at blive introdukseret, og hvordan oliekriserne i 1973 og 1979 påvirker da forskellige dele af virksomheden.

Vi hører om slagsmålene med politikere, fagforeninger og a-kasser og med konkurrenterne. Og om den altid kritiske offentlighed ved større donationer til dansk kultur. Herunder Amaliehaven og Operahuset som mest markante eksempler. 

Vi hører om da Maersk Line overtager ØKs linjeaktiviter i 1993 og bliver verdens største containerrederi. En position der er bevaret den dag i dag.