Hvad ville overraske dig mest at finde på Litteratursiden?

Oprettet: 31.07.2012 - 14:11

Hvad drømmer du om at kunne gøre på sitet? Og hvilke nye elementer og hvilket indhold vil du gerne kunne finde fremover?

Vi er gået i gang med at forberede relanceringen af Litteratursiden og vil derfor høre dine bud på, hvordan vi kan gøre sitet endnu bedre. Med din hjælp vil vi skræddersy sitet til at kunne opfylde dine behov for at opdage nyt, blive inspireret, skabe nyt indhold og deltage i debatter og arrangementer sammen med andre brugere – lige præcis hvor og når det passer dig. Vi lancerer en App med anmeldelser af aktuelle bøger og i det hele taget skabe større samspil mellem indholdet på sitet og det fysiske rum, f.eks. i fobindelse med forfatterarrangementer.

Sitet bliver flottere og mere enkelt og smidigt at bruge, så det f.eks. bliver langt nemmere at søge indhold og at logge ind på sitet som bruger. Som jeg tidligere har skrevet her på bloggen, vil vi på det nye site skabe en tæt sammenhæng mellem formidling og lån af bøger, herunder til lån af ebøger og lydbøger. Samtidig vil sitet indgå i det såkaldte Danskernes Digitale Bibliotek, som vil forbinde bibliotekernes digitale indhold, således at der bliver adgang til Litteratursidens indhold overalt i bibliotekernes flow af digital formidling.

Vil du debattere på Litteratursiden?
Et af de nye initiativer er at skabe et livligt debatforum,  så  den debat der allerede foregår på sitet  under forskellige blogs kunne styrkes og samles mere med henblik på at gøre den mere synlig og engagere flere i debatten. I den forbindelse vil vi gerne høre om du ville deltage i den litterære debat på Litteratursiden eller om du ville vælge andre platforme?

Tættere kobling til sociale medier?
Vi ser bl.a. i læseklubberne en stor lyst til at dele sine læseoplevelser og vil derfor høre om der er stemning for at skabe tættere forbindelse mellem ens boghylde på sitet og sociale medier som f.eks.  Facebook med henblik på at kunne dele ens yndlingsbøger eller aktuelle læsning med endnu flere mennesker.

Adgang til digitale tekster?
Et voksende antal blogindlæg på Litteratursiden er litterære tekster, skrevet af forfattere både med mange og få udgivelser bag sig. Det har fået os til at overveje, om vi skal etablere et mere samlet sted for digitale tekster, således at der i højere grad bliver mulighed for at opleve litteratur på sitet ligesom vi allerede gør via videoer med optagelser af performance litteratur som del af projektet Litteraturen Finder Sted.  Dette giver ikke mindst mening i lyset af at mere og mere litteratur eksisterer uden for den traditionelle bogs rammer, men samtidig vil det være væsentlig at overveje, hvorvidt  redaktionen skal kvalitetssikre et sådant forum. Ville du læse litterære tekster på sitet?

Mere flydende grænse mellem redaktionelt indhold og brugerskab indhold?
Vi vil fortsat have både redaktionelt indhold og brugerskabt indhold på sitet, men i lyset af at vi på sitet ser stadig flere særdeles kvalificerede brugeranmeldelser, overvejer vi modeller for om man som bruger kan søge om at blive superbruger og få sine anmeldelser redigeret og  ”godkendt” af en redaktør og således få sin anmeldelse betegnet som redaktionelt stof.  Hvad tænker du om en sådan model?

Skærpelse af den redaktionelle profil?
Samtidig vil vi gerne have dine input til sitets redaktionelle linje. Vi har skærpet den redaktionelle profil de senere år gennem bl.a. et større fravalg af spændingslitteratur og seriebøger til anmeldelse, men hvordan ser du balancen mellem eksponeringen af den smalle og den brede litteratur på sitet? Savner du mere udenlandsk litteratur og/eller præsentation af flere klassikere.  Savner du mere dybdegående stof som f.eks. analyser?  Er der genrer som du savner at få præsenteret på sitet?  Kunne vi med fordel præsentere flere smalle bøger, f.eks. performance litteratur og digital litteratur?

Har du helt andre ideer til hvordan Litteratursiden med fordel kunne udvikles? Er der andre sitet, gerne udenlandske, som du synes vi skal lade os inspirere af?

Vi glæder os til at høre dine ideer. Og det nytter - da vi for snart et år siden begyndte at anmelde og tilbyde læseklub om fagbøger, var det bl.a. fordi flere og flere af jer brugere efterspurgte det!

Kort sagt – vær med til at udvikle Danmarks bedste, mest inspirerende og troværdige litteratursite.

Tilføj kommentar

Deltag i debatten.

 • Beth Høst

  fre, 03/08/2012 - 10:49

  kommentar fra en "anmelder" til flg. afsnit:
  Mere flydende grænse mellem redaktionelt indhold og brugerskab indhold?
  Vi vil fortsat have både redaktionelt indhold og brugerskabt indhold på sitet, men i lyset af at vi på sitet ser stadig flere særdeles kvalificerede brugeranmeldelser, overvejer vi modeller for om man som bruger kan søge om at blive superbruger og få sine anmeldelser redigeret og  ”godkendt” af en redaktør og således få sin anmeldelse betegnet som redaktionelt stof.

  det vil blive sværere for de tilknyttede anmeldere fra medlemsbibliotekerne at få arbejdet anerkendt som "biblioteksarbejde", hvis stoffet fusioneres, som foreslået, det er svært nok i forvejen-
  og som biblioteksansat finder jeg det stadig vigtigt, at det er "fagfolk", der står bag en del af stoffet. Men det er naturligvis op til redaktionen at beslutte. Jeg læser jo på bloggen her, at baggrunden for de brune og de blå ikoner ikke er umiddelbart indlysende.

 • Else Cederborg

  lør, 04/08/2012 - 10:13

  Tja, som cand.mag. vil jeg i hvert fald anmelde/omtale nogle af de nye bøger, der kommer min vej forbi, nemlig fordi de pirrer min faglige nysgerrighed eller får mig til at se sammenhæng, jeg måske ikke før har været opmærksom på. Det gælder f.eks. John Chr. Jørgensens "Da kvinderne blev journalister", som jeg havde F...'s til mas med bare at få oprettet her, men som sagde noget vigtigt om kvindelige skribenters vilkår op gennem tiden.

 • Else Cederborg

  tor, 02/08/2012 - 06:30

  Det lyder som spændende tiltag, men inden jeg jubler, vil jeg dog stille dig et par spørgsmål: hvordan formulerer Litteratursiden forskellen på jeres opdeling i "forfattere" og "brugere"? Eller spurgt på en anden måde: hvorfor er nogle af os "røde" og andre "blå"?

 • Lise Vandborg -...

  tor, 02/08/2012 - 09:23

  Kære Else Cederborg

  Når man opretter et blogindlæg på Litteratursiden, får man et orange ikon hvis man er tilknyttet Litteratursiden som anmelder eller redaktør mm, mens man får et blåt ikon som bruger. Dette gælder også de forfattere, som vi har inviteret til at være forfatterambassadører osv. Samtidig kan man som forfatter få oprettet et forfatterportræt, hvis man opfylder kriterierne for det.

  Siden 1. juni 2011 har Litteratursiden haft følgende kriterier for udvælgelse af nye forfattere til forfatterportrætter på Litteratursiden:

  "Forfattere skal have skrevet mindst to skønlitterære værker på dansk for voksne, som er indkøbt af mindst to folkebiblioteker, med henblik på at sitets brugere kan låne de omtalte romaner på bibliotekerne."

  M.h.t. det orange og blå ikoner henviser de altså til om et givet indhold, f.eks. en anmeldelse, har været igennem en redaktørs redigering og godkendelse. Det redigerede indhold er således orange, mens brugernes indhold, som ikke har været igennem en redaktionel bearbejdning, er blå.

 • holbo

  tor, 02/08/2012 - 12:25

  Er det ikke en anelse dovent at lade det være op til folkebibliotekerne at afgøre, om en forfatters værk er godt nok?

  Fakta er jo, at sådan en proces forstærker traditionel tænkning...

 • Else Cederborg

  tor, 02/08/2012 - 13:32

  Reglerne for den traditionelle læsning er nu engang brudt sammen, efter at der er kommet nye udgivelsesmetoder. Man kan nemlig ikke afgøre, hvad der er god litteratur, hvis man afviser den på forhånd. 

 • Lise Vandborg -...

  tor, 02/08/2012 - 12:34

  Det finder en stor kvalitetsudvælgelse sted i forbindelse med bibliotekernes indkøb, som bl.a. baserer sig på lektørudtalelser mm. Da Litteratursiden er bibliotekernes website om bøger er det oplagt at have denne sammenhæg mellem vores digitale formidling og de bøger, der kan lånes på bibliotekerne.

 • Else Cederborg

  tor, 02/08/2012 - 22:33

  Netop derfor er det vigtigt ikke at holde bøger ude, der er udkommet på enmandsforlag (: forlag, der er oprettet af og brugt af én forfatter) eller på forlag, der giver selvudgivere udgivelsesmuligheder. Ellers kunne man nemlig tro, at Litteratursiden er de store og etablerede forlags forlængede arm, hvilket ikke er i overensstemmelse med bibliotekernes bestemmelse som offentlig institution i et demokrati.

 • Lise Vandborg -...

  tor, 02/08/2012 - 23:38

  Enig. Vi vurderer alle de anmeldereksemplarer vi modtager med henblik på anmeldelse, det gælder også bøger fra enmandsforlag, som vi i flere tilfælde har valgt at anmelde, fx Ide Hejlskov Larsens debut. I øvrigt kan jeg i denne forbindelse nævne at Litteratursiden sammen med Roskilde Bibliotekerne og Aarhus Kommunes Biblioteker sætter fokus på den litteratur som eksisterer uden for den traditionelle bogs rammer via projektet Litteraturen finder Sted. Bl.a. med det formål at sikre at også denne litteratur, fx performance og digital litteratur, bliver formidlet af bibliotekerne.

 • Else Cederborg

  fre, 03/08/2012 - 14:02

  Midt i al hurlumhejet de sidste par dage fik jeg ikke sagt, at nok har I gang i mange fornuftige ting, men at opdelingen mellem "forfattere" og "brugere" samt i blå/orange grupper stadig forekommer mig søgt: et unødvendigt gitter, der smækkes ned mellem forfatterne indbyrdes samt forfatter og læser.

  En forfatter er forfatter, hvad enten hans/hendes værker er - eller bliver - solgt til bibliotekerne, og med jeres system fravælges områder af litteraturen, som bibliotekerne må være forpligtet til at informere om. Som det er nu, har I stirret jer blinde på nogle kunstige kvalitetskriterier, der ene og alene bygger på fordomme omkring noget, I ikke har følt nødvendigheden af at orientere jer om.  

 • Anne Birgitte L...

  tir, 07/08/2012 - 10:37

  Jeg tror du har misforstået, hvad opdelingen af de orange og blå indlæg går ud på. De orange ikoner viser, at der er tale om indlæg, lister, anmeldelser etc.etc. lavet af Litteratursidens medarbejdere og redaktionens medlemmer. Det er bl.a. bibliotekarer fra hele Danmark, der har som en del af deres job på det bibliotek, hvor de er ansat, at arbejde med Litteratursiden. Alle disse orangemærkede indlæg og profiler er altså administratorer på siden, og har særlige rettigheder, som er nødvendig for at man fx som bibliotekar kan oprette lister og anmeldelser. Derudover så er alt orangemærket, som før nævnt i denne tråd, godkendt og vurderet af redaktionen. De der er mærket blåt er alle andre brugere og med brugere menes alle de der bruger Litteratursiden og har oprettet en profil. Disse brugere kan både være bibliotekarer (der ikke har som deres job at arbejde med Litteratursiden), det kan være forfattere (kendte som ukendte, etablerede som eksperiementerende m.fl.), det kan være professionelle anmeldere, der i deres fritid benytter Litteratursiden, ja det kan være alle mulige mennesker. Det er præcis som på Facebook og andre sociale medier, hvor man er bruger uanset, hvad man ellers laver. Tag fx en avis på nettet, der kan alle også komme med kommentarer og indlæg, men der er stadig nogen der arbejder professionelt med siden og har administrative rettigheder. Det er det samme på Litteratursiden - de orange er de der står bag Litteratursiden og de blå er alle brugerne, alle som benytter siden , lige gyldigt hvad deres profession så er. Der er enkelte undtagelser, hvor vi som Lise skriver giver fx vores nye ambassadører ekstra rettigheder og muligheder for at arbejde på siden, de bliver så orange. Det samme kan ske hvis en forfatter i en periode er ambassadør og blogger etc. Derudover er der som nævnt forfatterportrætterne, men de har intet med orange/blå-mærkningen at gøre.

  Jeg håber at opdelingen i blå og orange nu er lidt klarere for dig. Orange er altså ikke ensbetydende med at man er forfatter.

 • Else Cederborg

  fre, 03/08/2012 - 00:53

  Så må vi som overbeviste selvudgivere sørge for selv at sende nogle af vore værker ind med henblik på lektørudtalelser, om ikke andet så som et eksperiment. Jeg ser f.eks. flere af mine SAXO-ebøger opført på Bibl.dk's ordinære liste over mine værker - der ellers først og fremmest omfatter bøger og (avis-)artikler - så man kender dem altså, men har ikke taget springet til at få udfærdiget lektørudtalelser.