Litteratursidens redaktionelle profil

Oprettet: 10.05.2011 - 13:48

På det seneste har der været en del debat om sitet. Jeg vil gerne lægge op til en ny debat med vores brugere ved at udfolde sitets redaktionelle profil.

Omdrejningspunktet på Litteratursiden er den personlige formidling med fokus på inspiration, den personlige læseoplevelse og samtalen om bøger.

Anbefalinger eller anmeldelser?

Vi kalder sitets redaktionelle omtaler af aktuelle bøger for ”Anbefalinger”, men har jævnligt diskuteret om de skulle skifte navn til ”Anmeldelser”. Siden åbningen af sitet i 2002 har sektionen heddet "Vi anbefaler", fordi den skulle afspejle bibliotekarernes formidling af bøger i udlånet. I takt med at vi for et par år siden begyndte at give grønt lys for kritiske anbefalinger, har vi taget diskussionen op på ny i redaktionen. Vi har imidlertid besluttet at bevare betegnelsen "Vi anbefaler", dels for at fastholde sitets særlige biblioteksprofil, dels pga. at bibliotekarer ikke er uddannede til at skrive anmeldelser og litterær kritik som genre. Desuden er anbefalingerne blevet Litteratursidens særlige kendetegn - og er i øvrigt langt den mest besøgte sektion på sitet - og vi sætter en ære i at være noget andet end dagbladene: Litteratursidens anbefalinger har mere fokus på den personlige læseop-levelse end på en kritisk vurdering af værket som sådant. Vi vælger aktuelle bøger til og fra, inden de udbydes til vores anbefalerkorps, og de bøger, som anbefalerne vælger, er oftest bøger, som de rent faktisk kan anbefale - men det betyder ikke, at alle i redaktionen ville kunne anbefale de pågældende bøger. Ofte har anbefalingerne kant, og af og til er de kritiske over bøgerne.

Mere kritisk tilgang til stoffet

Derudover ønsker vi fremover at være mere kritiske i tilgangen til stoffet, og en skarpere redaktionel profil og en større professionalisering af sitet er derfor blandt vores strategiske målsætninger for de kommende år. Den skærpede redaktionelle profil og professionaliseringen udmønter sig først og fremmest i udvælgelsen af de bøger, vi anbefaler. Vi vil fremover have mere fokus på litterær kvalitet, og et større antal mainstream bøger vil derfor blive fravalgt af redaktøren. 

Endvidere forsøger vi nu  - så vidt det er muligt  - at anbefale særligt vigtige bøger på udgivelsesdagen. På det seneste har vi anbefalet Frihed af Jonathan Franzen, Stalins køer af Sofi Oksanen samt Dette burde være skrevet i nutid af Helle Helle den dag, de er udkommet på dansk.

Flere indlæg fra brugerne

Samtidig har brugerne i over to år haft mulighed for at skrive anbefalinger og andre indlæg på Litteratursiden. Vi blander os ikke i, om brugerne skriver kritiske anbefalinger og om hvor aktuelle de bøger, som anbefales er, mens de redaktionelle anbefalinger som regel publiceres senest en måned efter udgivelsesdagen, og ofte før.

Såvel brugernes som de redaktionelle anbefalinger placeres under sektionen ”Anbefalinger” med henholdsvis orange og blåt ikon.  I redaktionen mener vi, at betegnelsen ”Anbefalinger” godt kan rumme de kritiske røster, men det kan naturligvis diskuteres. De kritiske anbefalinger kan sagtens finde vej til forsiden, hvis de er velargumenterede – uanset om de er skrevet af en bruger eller af en af Litteratursidens producenter.

Et andet element i vores nye strategi er at få flere og flere brugere til at skrive indhold til sitet og i det hele taget styrke debatten mellem sitets brugere. Et af vores seneste tiltag for at øge antallet af bogomtaler fra brugerne er, at vi tilbyder anmeldereksemplarer til brugerne. http://www.litteratursiden.dk/node/92740

Alt er ikke lige godt

Et element i sitets skærpede redaktionelle profil er, at vi nu vil koncentrere indholdet mere på større og mere tværgående historier på sitet, dvs. særlige vigtige historier får mere på plads på sitet, også på forsiden. I debatten om sitet har netop forsiden også været bragt op flere gange. Valget af elementer på forsiden markerer, hvad vi i redaktionen synes er vigtigst for læserne lige nu ofte vælger vi at prioritere en vis mængde aktuelt sof på forsiden. Alt er ikke lige godt, og når nogle læseklubdebatter, blogs, analyser osv. markeres frem for andre er det fordi, vi mener, at noget er vigtigere end andet. F.eks. synes vi at de læseklubdebatter, vi har haft med forfattere som engagerede i debatten, har været meget bemærkelsesværdige. Det synes vi også at brugere, som ikke besøger sitet så ofte, skal gøres opmærksom på, og det er grunden til at vi i relativt lang tid linker til den samme historie eller debat. Vi er klar over, at det, for den bruger som besøger sitet dagligt, ville være mere optimalt med en mere dynamisk forside.

Læsernes sted

Til sidst vil jeg gerne pointere, at Litteratursiden først og fremmest er læsernes sted. Vi er et sted, som giver inspiration, og som formidler læseoplevelser og møder med forfatterne. Med andre ord: Litteratursiden er et sted for folk, som elsker bøger, elsker at læse, og som elsker at dele sine læseoplevelser med andre.

Vi er naturligvis interesserede i at høre kommentarer om ovenstående og at gå i dialog med jer brugere om sitets redaktionelle profil.