Forfattere og kunstnere III

Oprettet: 29.09.2016 - 12:37
Lars Ulrik Thomsen

Det er først og fremmest gennem en solidarisk indstilling og forståelsen af kunstens og kulturens betydning, at færingerne har skrevet sig ind i verdenslitteraturen og verdenskunsten.

 

Når talen falder på kunstnerkolonier, tænker mange sikkert på de danske guldaldermalere i Rom, Skagensmalerne eller kolonien i Kerteminde. Det er tankevækkende at se, hvor frodigt det færøske kulturliv udviklede sig gennem hele det 20. århundrede.

Det var først og fremmest forfattere som Jørgen Frantz Jacobsen og William Heinesen, som var drivkræfterne i denne proces. De inspirerede til et tættere samarbejde mellem færøske forfattere og kunstnere, som kom til at omfatte malere, keramikere, tekstilkunstnere og andre.

Romanen De fortabte spillemænd står som et lysende eksempel på færingernes stræben efter et rigere liv i kunstens og musikkens verden. William Heinesen evne til at skildre personerne og den udødelige humor i bogen, er med til at gøre bogen populær.

Heinesen var tæt knyttet til danske forfattere og det progressive miljø i 1930´ernes København. Særligt venskabet med Otto Gelsted var en stor inspiration for William Heinesen, og den attiske kulturs lys spredte sig til Færøerne.

Jørgen Frantz Jacobsen var en meget talentfuld forfatter, der skulle skrive sig ind i litteraturhistorien med bogen Barbara. Den er blevet et symbol på kvindefrigørelse og ligeberettigelse mellem kønnene.

Førøerne har haft et nogenlunde stabilt befolkningstal på omkring 50.000 mennesker gennem det 20. århundrede. Det er først og fremmest gennem en solidarisk indstilling og forståelsen af kunstens og kulturens betydning, at færingerne har skrevet sig ind i verdenslitteraturen og verdenskunsten.

Det er tankevækkende og inspirerende, at det ikke er et lands størrelse, men dets evne til at fremme kulturlivet som er det afgørende. Derfor hører Færøerne med når talen falder kunstnerkolonier og deres betydning.

Her følger digtet Sol og sne fra Fra ”Sange mod Vårdybet” af William Heinesen:

 

 I dag er der Lys i Overflod,

et Luftsyn er Verden, hvid og blå!

Det er en Dag for det svimle Mod,

selv Skyggen er overmodigt blå!

 

Et Luftsyn er Verden: de kendte Ting

set i et flimrende Spejl af Drøm.

Hvor luer fortroligt de nære Ting

i deres Dragt af ufavnelig Drøm!