Litteraturen i det 20. århundrede

Oprettet: 04.02.2016 - 16:32
Lars Ulrik Thomsen

 

 Debatten om litteraturhistorien er central for at forstå udviklingen i vores egen tid, og derfor må den gribes rigtigt an

 

Artiklen af Søren Schou og interviewet af Hans Hauge  om litteraturen er i deres præmis forkerte og derfor kommer de også til forkerte slutninger. Hvis man skal skildre en persons udvikling kan man ikke tage et tilfældigt udsnit og drage slutninger ud fra det, man må kende personens opvækst og udvikling.

Hvad er det Carl Erik Bay kan? Hans bog ´Kulturradikale kapitler´ er et tværsnit af mere end 100 års litteraturhistorie og kulturkamp i Danmark. Han starter med Georg Brandes og hans betydning for litteraturen, fortsætter med at belyse den kritiske idealisme og nykantianismen.

Derpå en belysning af Otto Gelsteds forfatterskab som repræsentant for nykantianismen, og går videre til kulturradikalismen i et nordisk perspektiv.

Bogen skaber sammenhæng og overblik, knytter udviklingen i Danmark sammen med den på kontinentet og viser hvordan de er indbyrdes forbundne. Som eksempel kan nævnes kapitlet ´Kulturradikalismens filosofi - en introduktion til nykantianismen´ hvor Carl Erik Bay i sin konklusion bl.a. skriver:

”Der er en iøjnefaldende parallel mellem det sammenfaldende tidspunkt for den marxistiske traditions etablering og radikalismens fornyelse på den ene side og den ældre radikalismes samtidige gennembrud med socialismen omkring 1870 på den anden. Forholdet afspejler den stadige rivalisering om det ideologiske hegemoni der efterhånden tvang radikalismen til at antage en socialistisk form. Men det udtrykker også et demokratisk afhængighedsforhold som er modbestemt af de konservative kræfter. Mens arbejderbevægelsen har haft brug for intellektuelle repræsentanter, har radikalismen søgt en politisk platform og alliance for sin kulturpolitiske målsætning.”

 Kulturradikalismen øvede en afgørende indflydelse på både litteraturen og mange forskellige kunstarter i løbet af det 20. århundrede. Den har været i en form for dvaletilstand i en årrække, men ser ud til at opstå i nye former.

 Carl Erik Bay er mag. art. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet 1975. Kandidatstipendiat samme sted 1975-78. Forskningsbibliotekar ved Det kgl. Bibliotek 1979-2002. Forskningslektor ved Syddansk Universitet 2006. Delprojekt under forskningsprojektet Poul Henningsen, og den danske kulturarv om Poul Henningsen som kunstteoretiker og kritiker. Forfatter til en lang række bøger og afhandlinger.

 

PS. Jeg henviser i øvrigt til mit indlæg http://www.litteratursiden.dk/blogs/lars-ulrik-thomsen/20160201