Den hjemløse

Oprettet: 18.11.2014 - 16:03
Lars Ulrik Thomsen

Virkningerne af de sociale nedskæringer trækker dybe spor i dagens Danmrk, men kun de færreste ønsker at se dem i øjnene!

 

Anker havde levet på gaden i 6 år, og tiden havde tæret hårdt på ham. Efter en arbejdsløshedsperiode begyndte familien at smuldre, de 3 børn og hans samleverske flyttede til en anden by og han var overladt helt til sig selv.

De jævnlige kontaktsamtaler på Jobcentret havde ingen konkret værdi, fordi det altid handlede om de ringeste af de ringeste job i de kirkelige organisationer, hvor han skulle slæbe sig en pukkel til med at flytte genbrugsmøbler på en ladvogn.

Efterhånden gled han helt ud af systemet, og han levede nu for lud og koldt vand. Det blev til lidt klunseri og flaskesamleri, men indtægterne beløb sig til omkring 30,- kr. om dagen. Han havde engang læst, at de i Indien måtte leve for 2 dollar om dagen, så han var jo sådan set bedre stillet.

Når man lever på gaden er tiden lang. Den ene dag den anden går med den anden - ingen forandring bortset fra årstiden. Den eneste glæde var når han fandt sammen med andre hjemløse og kunne dele sine sorger og bekymringer.

Den hårdeste tid er om vinteren, hvor han forsøgte at søge ly i trappeopgange eller under halvtag. Men det tærede på helbredet og fornylig hørte han om en kollega, som ikke engang kunne få en ambulance da han havde brug for det.

De kom simpelthen ikke, fordi en hjemløs ikke er et rigtigt menneske, men noget der allerede hører en anden verden til. De er så at sige trådt uden for nummer. Hvad skal der blive af Anker, kan han få en normal tilværelse med tag over hovedet og måske et job?

Engang imellem hører han om at der vil blive sat midler af til at hjælpe de hjemløse, men tallet vokser år for år, og der kommer flere og flere børn der også bor på gaden;10-12 års knægte som er skubbet ud hjemmefra.

Som ung lærte Anker i skolen at vi bor i et samfund, hvor man hjælper de mennesker der har brug for det, at Danmark er et ´velfærdssamfund´. 

Den er bare ikke nået ned til bunden af Østerbrogade endnu!

PS. Må jeg minde redaktionen om at ytringsfriheden er ukrænkelig ifølge Grundlovens § 77: 
- Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.