Siden der blinker til os

Oprettet: 01.06.2002 - 08:00

Af forfatter Jakob Brønnum: Dansk Forfatterforenings repræsentant i Litteratursiden.dk's styregruppe

Forfatteren Jakob Brønnum giver Litteratursiden.dk dette skriftlige velkomst-kys: Nogle – også blandt forfattere – tror, at Internettet åbner nye muligheder for litteraturen. De tror, at denne niche i den digitale verden vil skabe behov for nye former for litteratur.

Der vil naturligvis dukke stumper af nye fortællinger og nye fortælleformer op rundt omkring. Men skærm- og printlæsning er og bliver et andetrangsmedium for læsning, når man ved, hvor godt bøger dufter, hvor lækkert lyset over lænestolen kan være, hvor godt papiret og omslaget føles i fingrene, hvor nemt man kan nå sin tekop uden at blikket slipper bogsiden, hvor lidt det summer af elektricitet mellem ørene på én og hvor stille der i det hele taget er, når man ud på aftenen bliver alene med sig selv og sin bog.

Knaldhamrende
Internettet er også i denne sammenhæng et informationsmedie, ikke et oplevelsesmedie. Det er til gengæld et informationsmedie, man kan stille berettigede og store krav til. Selvom man stadig kan kritisere de bevilligende myndigheder for at nedprioritere bogindkøbskontoen for at få plads til elektronikken på budgettet, så har bibliotekerne vitterlig været knaldhamrende dygtige til at tage udfordringen op fra de nye medier. Bibliotekerne har allerede i lang tid været en stor hjælp for forfatterne gennem ForfatterNet Danmark, som bliver indarbejdet som en fast del af Litteratursiden.dk. Her får vi kvit og frit vores egen hjemmeside – det er selvklart i bibliotekernes interesse, men det er sandelig også i vores.

Info-søgning
Hvilke forventninger kan man så have til endnu en ny, stor temahjemmeside på Internettet? Som det er nu, hvor vi ikke alle har mulighed for at være på nettet hele tiden, vil man næppe bruge hjemmesiden til at få litterære informationer i det daglige. Man sidder nu en gang ikke foran computeren, når man er i det litterære hjørne. Lejlighedsvis vil man gå ind på siden og se, om der er noget nyt.
Men man vil bruge siden til at søge information, når man er ude i et eller andet ærinde, og efterhånden som flere og flere lånere går over til at bestille bøger fra computeren og forny lån på samme måde (en af de mest stressnedbrydende mekanismer, jeg kender), vil siden blive meget benyttet som en integreret del i ens eget biblioteks hjemmeside. Og der er ingen tvivl om, at Litteratursiden.dk vil være et værktøj for danskundervisningen rundt omkring.

Skærmblink
Jeg håber frem for alt, at bibliotekerne vil bruge hjemmesiden på en måde, der gør, at de fleste lånere, der befinder sig i den skønlitterære afdeling, altid lige skal hen og kigge. Der skal stå computerskærme og blinke til én med Litteratursiden.dk’. I dag er det i virkeligheden en selvfølgelighed, at Internettet og bibliotekaren supplerer hinanden som informationskilder til lånerne. Naturligvis skal man, mens når går rundt på biblioteket, også via Internettet kunne blive briefet om de nyeste bøger og få inspiration til, hvad man skal læse.
Og én ting mere. Den litterære live-debat, som er hensygnende, grænsende til ikke-eksisterende, fordi den ikke anses for godt tv-stof, kan få en renæssance i dette medium. Så er vi der, hvor det begynder at blive sjovt. Der, hvor Litteratursiden.dk får folk til at begynde at tale om bøger, om det de har læst og det de har tænkt over det, de har læst. Det er jo derfor vi skriver dem, bøgerne.

0
Din bedømmelse: Ingen