Odsherred Læser

Oprettet: 06.05.2015 - 11:27

Det har været vigtigt for os at Odsherred Læser blev et folkeligt projekt, hvor det var borgerne ude i de enkelte områder, der skulle være med til at skabe og afvikle projekterne.  De vigtigste har hele tiden været at skabe og give hinanden læseglæde.  I løbet af året er det blevet til mere end 60 forskellige events og projekter.

Af Silke Bruno Weitling, Projektleder Odsherred Læser

Ideen bag Odsherred Læser var at undersøge hvilken betydning det har, når der sættes fokus på historier og læsning i bybilledet i hele kommunen – der hvor borgerne bor, handler og arbejder. Vi tror på, at et projekt om læsning skal være sjovt, flot, hyggeligt og overraskende, for at kunne nedbryde nogle af de barrierer, der kan ligge omkring læsning.

Vi har søgt at skabe synlighed, at inspirere, at arbejde med forskellige samværsformer omkring læsning, har lavet iscenesættelser og arbejdet med nye læserum. Vi har haft utrolig mange forskellige aktiviteter. Her er nogle få af vores aktiviteter og projekter:

Læsebarometre
Der er sat en række læsebarometre op i byerne Nykøbing, Asnæs, Vig, Højby, Egebjerg, Fårevejle og Odden. Folk blev opfordret til at rapportere hver gang de havde læst en historie. Man kunne en sende en sms, en mail eller give besked på biblioteket. Det primære formål med barometret har været at vække opmærksomhed og spille på konkurrenceelementet og selvfølgelig en måde at give anledning til samtale om læsning i almindelighed og Odsherred Læser i særdeleshed.

Ordkjoler
Formålet har været at skabe opmærksomhed og derved komme i snak med folk uden at føle sig som sælger. Under hele kampagnen har de været i brug, når vi har været ude til arrangementer så som Landsby make-over i Vig, Sustain i Nykøbing, Ovnhusmarked, Vigfestival, Rørvig sommermarked, Geoparkfestival flere steder i Odsherred, Personaleforeningens optaktsarrangement om Hanne-Vibeke Holst, Kulturnatten i Asnæs, Spil dansk dag på Psykiatrisk Museum, BogForum i Bellacentret.
I det daglige har de været og er fortsat i brug i biblioteket.
 De har vist sig at være et effektivt brand, hvor kjolerne har skabt en genkendelighed på samme måde som et logo. På mange måder har de været mere effektive end vores logo, fordi det har været en ny måde at sætte os selv i spil.

Vejkantsbiblioteker og bogkasser
Som en del af bibliotekets oprindelige Odsherred Læser projekt blev der i 2013 lavet 10 bogkasser af gamle fiskekasser, som blev sat op rundt omkring i kommunen. Kasserne blev fyldt op med bøger ved lanceringen i august 2013, og herefter har fiskekasserne levet deres eget liv, hvor udskiftning af bøgerne sker i takt med, at folk bruger kasserne. I bogkasserne er der både skøn- og faglitteratur for alle aldre. Opfordringen er, at man kan efterlade en bytter, når man tager en bog i et af bogskabene. Fiskebogkasserne har i anledning af Odsherred Læser som Danmark Læser kommune fået nye bøger fra bibliotekets gemmer. Fiskekasserne er og har været en stor succes.
Efter samme princip er der i årets løb kommet bogbyttekasser op rundt omkring i kommunen, både i forbindelse med nogle af Odsherred Læser læseprojekterne, men også private har sat vejkantsbiblioteker op.

Limericks i bybilledet i forbindelse med Litteratur- og læsefestival
I starten af projektet blev der udskrevet en limerick-konkurrence. De indkomne limericks blev i forbindelse med Litteratur- og læsefestivalen i november måned trykt og sat op rundt om i kommunens byer. Det skabte stor debat både i avisen og på facebook. Der blev skrevet meget om hvad litteratur er og om ytringsfrihed og hvad man kan tillade sig sætte op i det offentlige rum.

Læsehæren
Læsehæren har været en af projektets helt store succeser. Læsehæren består af en gruppe frivillige (der er pt. 23) som tager ud og læser op på plejecentre, i daginstitutioner og til forskellige arrangementer. De fleste frivillige er efterlønsmodtagere eller pensionister. Der er tale om dedikerede mennesker, som gerne vil gøre en forskel.

Litteratur- og læsefestival
Vi havde udnævnt uge 47 til at stå i litteraturens tegn for både voksne og børn.
For de voksne var der var gratis adgang til 4 forfatteraftener, der var litteraturcafe v. forfatterlinjen på Vallekilde Højskole og booktalks på Biblioteket. Der var Ordkaffe (få dagens digt sammen med din kaffe) i bibliotekscafeen og litteraturkonkurrence.
Børnescenen var fyldt med spændende forfatterforedrag og involverende workshops skabt i samarbejde med skolerne i kommunen.
Desuden blev ”Dialog for to” (en tekst som Jens Blendstrup havde skrevet specielt til Odsherred Læser) tryk i 2000 eksemplarer og lagt frem i venteværelser rundt om i kommunen og der blev placeret Limericks i byrummet.

Månedens læser i ugeavisen
Der blev indgået en aftale med den lokale ugeavis om, at der skulle bringes en læseranbefaling hver 14. dag
Personerne har sendt et billede og skrevet en tekst, hvor de fortæller, hvad de kan lide at læse og hvad de læser lige nu. Efter ønske fra ugeavisens redaktør er det primært mennesker, som ikke ses ofte i avisen.

Det store bogmarked og boggaver til de 1- og 3årige
Et projekt, som har hørt under det oprindelige Odsherred Læser og som fortsætter.
Den første lørdag i august blev der solgt bøger (både donerede bøger fra private og kasserede bøger fra biblioteket) i et stort cirkustelt foran hovedbiblioteket i Nykøbing Sj. En dag med underholdning for både børn og voksne.
Pengene som er indkommet fra salget blev brugt til at købe bøger til de 1- og 3-årige. Så alle 1- og 3-årige i kommunen får en bogpakke fra biblioteket.

Fårevejle Boldklub – danmarks klogeste boldklub
Fårevejle Kirkeby er en mindre by i det sydlige Odsherred. Det nærmeste bibliotek ligger omkring 5 km væk. Boldklubben har 400 aktive børn og unge. Formålet med Danmarks klogeste boldklub var at gøre læsning tilgængelig i fritiden og nå nye grupper, der hvor de kommer i forvejen.
Fårevejle Boldklub har fået bogkasser med bøger til både voksne og børn.
mandshøje plakater af spillerne – som rollemodeller for de yngre spillere, hvor de fortæller hvorfor det er vigtigt at læse.
Skuespilleren Simon Vagn Jensen var ude at læse op til seniorspillernes månedlige spisearrangement desuden har repræsentanter fra læsehæren været ude at læse op for ”Kan-selv-udvalget” (en gruppe mænd, som står for vedligeholdelse af bygninger og lignende).
Boldklubben og brugerne af hallen har været meget glade for bogkasserne, så vi har valgt at lade bogkasserne stå.

Lydbøger på arbejdspladsen - DPA Microphones
Odsherred Læser indledte et samarbejde med en lokal arbejdsplads (DPA Microphones produktionsafdeling i Asnæs). Her arbejder 60 montricer med at samle mikrofoner. Arbejdsdagen er skruet sådan sammen, at montricerne arbejder i 55 minutter ved mikroskoper, så holder de 5 minutters pause, arbejder 55 minutter osv.
Budskabet fra virksomheden var at det skulle være så nemt som muligt, så det ikke tog tid fra arbejdet.
Vi indkøbte 6 stk. discman og 14 mp3 afspillere. Vi udlånte 50 cd lydbøger og lavede en folder med titler og indholdsnote. På mp3 afspillerne købte vi 39 titler, som vi lagde ind på afspillerne også her lavede vi en folder med titler og indholdsnote. På hver mp3 afspiller var der 3-4 titler.
Vi fik 10 minutter til at fortælle om projektet til deres fællessamling. Projektet kørte i 3 måneder og der var overvejende positive tilbagemeldinger.

Læselandsbyer
Her videreførtes et velkendt koncept, der findes i Odsherred. Gennem nogle år har kommunen udskrevet konkurrencen landsby-makeover, hvor fem landsbyer konkurrerer om at lave den flotteste forbedring af byen.
Tanken var at landsbyer og boligkvarterer skulle konkurrere om at blive Årets Læselandsby ved at arrangere inkluderende læseaktiviteter for flere generationer med henblik på at nå ikke-læsere i nærmiljøet. Den landsby, der læste flest bøger pr.- indbygger og som lavede de mest fantasifulde læsearrangementer, ville vinde.
Der var 10 ansøgere til konkurrencen – de fem, der blev valgt til at modtage 10.000 kr og titlen læselandsby, var:
- Hørve, som ville læse 1001 bøger på et halvt år og komme jorden rundt på 80 dage.
– Skippinge, der ville sætte poesi op på alle husene.
– Sjællands Odde, der ville lave krigshistorier på Gniben og troldehistorier på Hulbjerg.
– Egebjerg, der ville være Bogby med bogskattejagt og maskuline læsehingste.
– Den virtuelle Landsby, der ville lave temalæsning på udvalgte lokationer.
Der blev virkelig tænkt stort og sjovt, der blev både favnet bredt og gået i dybden. Det var en fornøjelsse at se hvordan nogle af ildsjælene greb ideen og fik deres landsbyer til at læse.  

For at få aktiveret ildsjælene i kommunen gav vi folk mulighed for at søge om penge til læseprojekter. På den måde er der blevet afhold rigtigt mange læseevent, som ikke var arrangeret af samarbejdsparterne fra Odsherred Læser, men af private, som bare greb ideen. Fx var der en ung mand som fik ideen til at afholde en Convention for unge (med fokus på japansk kultur, manga og anime). Conventionen strakte sig over en hel weekend (fredag kl. 16:00 til søndag kl. 15:00). Han fik økonomisk støtte til at dække sine omkostninger, men stod i øvrigt selv for arrangementet.

Odsherred Læser er lykkedes ved at nå bredt ud og skabe opmærksomhed om læsning. Det har været et utroligt år, hvor vi har fået bekræftet at frivillige og ildsjæle kan få de utroligste ting til at ske. Hvor mange flere læsere vi har fået er ikke så let at måle, men det er egentlig heller ikke det vigtigste for os. Vi har oplevet, hvor stor glæde folk har ved at dele deres læseoplevelser med andre.

Det er muligt at læse mere om alle de arrangementer der har været på vores hjemmeside odsherredlæser.dk eller se billeder på odsherred læsers facebookside.

 

 

0
Din bedømmelse: Ingen