Lifli.dk - litteratur for livet

Oprettet: 12.03.2007 - 19:06

lifli.dk - litteratur for livet
af Eva og Henrik Nølke Fisker

Sidst i februar gik en ny litteraturportal online. Litteratursiden.dk byder velkommen til lifli.dk og overlader til de 2, der har udtænkt konceptet, at præsentere deres hjemmeside.

Danmarks nye, gratis litteraturportal gør god litteratur tilgængelig for alle, der har adgang til Internettet, uanset hvor og hvornår de måtte ønske sig lidt ny inspiration.

På lifli.dk publiceres tekster af såvel etablerede som nye forfattere, og som læser har man ganske gratis mulighed for at downloade og udskrive tekster af høj kvalitet.

lifli.dk er resultatet af interesse for litteraturen kombineret med frivilligt, ulønnet arbejde.
lifli.dk opstod som en spontan ide i slutningen af november 2006.
Eva Nølke Fisker har skrevet en række noveller og digte og havde gennem nogen tid haft ønske om at publicere disse tekster på Internettet. Denne tanke udviklede sig hurtigt til også at omfatte andre forfattere og arbejdet med at etablere kontakter og indsamle litterære bidrag kunne påbegyndes.
Det viste sig, at Eva langt fra var den eneste, der havde gode og læseværdige skriverier liggende i skrivebordsskuffen. Takket være en fantastisk opbakning og tilslutning kan der i dag præsenteres noveller, digte, skuespil og romaner af virkelig høj kvalitet – til glæde for forfatterne, men naturligvis især til glæde for den interesserede læser.

God litteratur til alle
Målet med lifi.dk har siden starten været at bringe god litteratur ud til en bredere kreds. Der er således tale om både nye og ældre tekster, publicerede som upublicerede tekster.

Eva:
’lifli.dk giver forfattere mulighed for at få deres tekster ud til et bredt publikum og opnå en direkte respons fra læserne.
Kriterierne for at få en tekst med på lifli.dk går på, at teksterne skal være gennemarbejdede, læsevenlige og fortælle en god historie, og det giver både mulighed for at bringe liv i ældre tekster, der måske er blevet udsolgt og mulighed for at eksponere nye tekster, der af en eller anden grund endnu ikke er blevet udgivet.'

Det typiske materiale, som læseren kan finde på lifli.dk er således noveller eller digte, der ikke har kunnet finde indpas i en novelle- eller digtsamling, eller helt nye værker, der søger udgivelse.
Der er allerede et stort antal tekster tilgængelig, og med den hast tingene udvikler sig, vil læserne aldrig komme til at mangle nye litterære oplevelser.

Kvaliteten er afgørende
Det er for lifli.dk et bærende element, at teksterne lever op til nogle grundlæggende kvalitetskriterier.

Eva:
’Kvalitetsbedømmelse er helt central for, at lifli.dk kan leve op til målsætningerne. Den foretages af paneler af forfattere, der allerede er tilknyttet lifli.dk. Det er desuden i tankerne løbende at medtage læsernes vurderinger af teksterne og lade disse ligge til grund for en mere nuanceret bedømmelse.
Hovedparten af materialet på lifli.dk er skrevet af etablerede forfattere, men det er en klar målsætning for lifli.dk, at der skal gøres plads til flere nye forfattere. Uanset baggrunden er det kvaliteten, der er afgørende for om en tekst bliver publiceret.'
  
Fremtiden?
Lifli.dk blev lanceret på Internettet d. 24.februar 2007 og har siden opstarten været mødt med velvilje, opbakning og en masse gode forslag og ideer.

Den litterære afgrænsning for lifli.dk var oprindeligt smallere, end det var tilfældet på opstartstidspunktet. Hvor udgangspunktet havde været noveller og digte, er siden hen medtaget skuespil og hele romaner: ’Vi havde ikke oprindeligt troet, at vi kunne få mulighed for at præsentere romaner på lifli.dk og var også i tvivl om, hvordan læserne ville tage imod en roman i elektronisk format. Men vi kan på vores statistikker se, at der faktisk er en del læsere, som downloader romanerne, så det har vist sig at være en rigtig god ide.’

Umiddelbart kan det virke ulogisk, at forfattere på den måde stiller deres arbejde gratis til rådighed, og det er da også fortsat sådan, at det til enhver tid står forfattere på lifli.dk frit for at trække tekster tilbage, hvis de eksempelvis skulle få materialet udgivet andetsteds.
Opbakningen tyder på, at forfatterne kan se formålet med at udgive på lifli.dk, og så har det også allerede været overvejet, om noget kunne gøres, for at sikre forfatterne en honorering for deres arbejde.
Det er en grundtanke med lifli.dk, at alt skal være gratis eller tæt derpå. Men hvis det viser sig, at læserne er villige til at lægge en minimal betaling, kan det måske komme på tale en gang i fremtiden.
 

lifli.dk er stiftet af Eva og Henrik Nølke Fisker. Eva er uddannet biolog og har skrevet skønlitterære tekster siden barndommen. Henrik er uddannet økonom og er en flittig læser. Begge brænder for den gode litteratur og for at udbrede fornøjelsen ved denne til et bredere publikum.
Se mere på www.lifli.dk 

 

0
Din bedømmelse: Ingen