Klumme: Vietnamesisk købestop

Oprettet: 29.06.2004 - 08:36

Klumme: Vietnamesisk købestop
-  Bibliotekerne skal vejlede i det digitale univers

 af Per Helge Sørensen, forfatter og formand for Dansk Forfatterforening

 

Den første gang, det slog mig, var i et fugtigt kælderlokale i en af de snævre gyder i Hanoi's gamle handelskvarter. To søstre havde med Vietnamesisk entreprenørsind banket en CD-butik op efter den klassiske asiatiske forretningsmodel: Burn on demand. I forbutikken tog storesøster mod kundernes ordrer udvalgt blandt mange tusinde titler oplistet i tykke, røde ringbind. I bagbutikken brændte lillesøster CD'er på PC'en i takt med at ordrene kom ind. Covers var der ingen af. Til gengæld var prisen fordelagtig: Fem kroner for en CD. En tier for DVD.

Mens de unge, vestlige turister slæbte stakke af de blanke, nybrændte skiver ud af butikken, stod jeg handlingslammet midt på gulvet. Frem for entusiastisk at fylde min pladesamlings huller, gik jeg direkte i købestop. Ikke blot fordi jeg som forfatter fik anfægtelser på de skabende kunstneres vegne. Men også - og hvis jeg skal være ærligt måske i højere grad - fordi jeg simpelthen mistede overblikket. I det øjeblik, jeg havde praktisk talt fri adgang til de sidste 30 års bagkatalog af vestlig musik fra Bob Dylan over Safri Duo til Stan Gets, kunne jeg simpelthen ikke vælge.

Borgeren vælger selv
To år senere, i gode gamle København, kom oplevelsen tilbage til mig, da jeg læste om bibliotekernes nye aftale med on-line musikselskabet Phonofile. Aftalen vil med et slag give brugere på danske biblioteker adgang til hele Phonofiles katalog af danske og udenlandske musikværker. Mere end 300.000 titler, som kan lånes digitalt til afspilning på computere eller andre digitale afspillere. Uvilkårligt dukkede søstrenes røde ringbind op i min bevidsthed - nu bare multipliceret mange gange i antal. Og så slog det mig igen:

I det øjeblik adgangen til værkerne ikke længere er en begrænsende faktor, hvor alle kan få digital adgang til hele kulturarven - direkte fra deres PC eller digitale afspiller - vil der opstå et problem: overblik. I stedet for adgangen til værkerne, vil den knappe ressource blive adgangen til kvalificeret vejledning, som kan skære gennem de fuldstændigt uoverskuelige mængder af tilgængelige kulturprodukter.

Bibliotekerne skal vejlede og vælge ud
For mennesker, der har interesseret sig en smule for den digitale udvikling er min pointe formodentlig ikke synderlig dybsindig. Når jeg alligevel synes, den er værd at dvæle ved, er det fordi en væsentlig del af samfundets kulturpolitik netop handler om adgang til værker. Dette gælder ikke mindst bibliotekerne, hvis fornemste opgave er at sikre borgernes adgang til bøger, tidsskrifter, musik, multimedier og andre kulturprodukter. En opgave, som giver bibliotekerne en helt særligt kulturpolitisk stilling: nemlig som den instans, der foretager udvælgelse af, hvilket materiale, borgerne gives adgang til.

Pointen er, at denne kulturpolitiske særstilling vil blive undermineret af digitaliseringen. Aftalen med Phonofile er det første eksempel på, at dette er ved at ske. Når et bibliotek har indgået aftale med Phonofile er der ikke længere behov for at foretage en udvælgelse af titler. Borgerne har adgang til det hele og vælger selv. Frem for en kulturpolitisk prioritering foretaget af sagkyndige bibliotekarer, vil der altså blive frit valg på alle hylder.
På litteraturens område er udviklingen naturligvis ikke nær så langt fremme. Alligevel kan man se de første tegn på, at teknologien er ved at nedbryde de fysiske barrierer: Med bibliotek.dk er borgeren ikke længere begrænset til det udbud af bøger, den lokale filial har anskaffet, men kan søge i og bestille værker fra alle landets biblioteker. Med projektet downlaan.dk er der taget hul på de første forsøg med digital udlån af fagbøger via Internet - et forsøg som potentielt kan give borgerne adgang til hele faglitteraturen direkte på deres egen PC.

Selvom der vil gå mange år, før den digitale teknologi bliver god nok til at afløse den fysiske bog, kan vi altså allerede se de første tegn på, at adgangen til litteraturen kortsluttes af teknologien. Og som for musikken må vi forvente, at bibliotekernes udvælgelse af materialet i takt med denne udvikling vil blive erstattet af en direkte adgang for borgerne til alle publicerede værker.

Spørgsmålet er, om man udfra en kulturpolitisk betragtning skal begræde denne udvikling? Skal man råbe vagt i gevær ved udsigten til, at den smalle litteratur og musik bliver presset af mainstream, når bibliotekarerne ikke længere kommer ind som et beskyttende mellemled, der kan foretage en kvalitetsmæssig udvælgelse på vegne af borgerne.

Mit svar er et klart nej. Det kan aldrig være kulturpolitisk problem, at borgernes får lettere og bredere adgang til litteratur eller musik. Til gengæld kan det - som jeg oplevede det i de vietnamesiske søstres butik - blive et problem, hvis den øgede adgang ikke følges op med af øget vejledning.

Derfor forudser jeg, at en af biblioteksvæsenets væsentligste kulturpolitiske funktioner i takt med den øgede digitalisering vil blive vejledning af borgerne. Frem for at føre kulturpolitik gennem udvælgelse og prioritering af materialet, vil kulturpolitikken skulle føres gennem en kvalitetsmæssig rådgivning, som kan lede borgerne om bag mainstreamkulturen til alternative kulturelle oplevelser.

Litteratursiden.dk - en samlet indgang til litteraturen
På den baggrund er det utrolig glædeligt, at bibliotekerne med litteratursiden.dk allerede er så langt fremme med at give borgerne en samlet indgang til litteraturen. Initiativet viser, at bibliotekerne er parate til at påtage sig den vejledningsopgave, som i den digitale udvikling kræver.

Som forfattere må vi til gengæld være klar til at gøre vores del. Dels ved at indgå aftaler om brug af digital litteratur, så rettighedsspørgsmålet ikke bliver en ny barriere for borgernes adgang til værkerne. Og dels ved at støtte op omkring initiativer som litteratursiden.dk - gennem deltagelse i forfatterportrætter, kontakt med læserne m.v. - så der skabes et overblik, der sikrer, at borgerne kan slippes løs på den digitale litteraturarv uden at blive ramt af det vietnamesiske købestop.

 

0
Din bedømmelse: Ingen