Kan litteraturen forandre noget som helst?

Oprettet: 30.07.2003 - 11:53

Af litteraturstuderende Martin Toft

På bibliotekets hylder finder man bøger af James Baldwin (1924-87). Bag navnet finder man amerikansk litteratur forfattet af en sort, homoseksuel mand.

Denne cocktail af kvaliteter var for få årtier siden ganske sprængfarlig – ikke mindst i U.S.A., hvor homoseksualitet længe var strafbart og hvor sorte mennesker blev udsat for urimelig forskelsbehandling.

Først for nylig vedtog den amerikanske højesteret, at homoseksualitet ikke må forbydes ved lov i den enkelte stat, e.g. i Texas. Med den baggrund synes det oplagt, hvorfor Baldwin aldrig offentligt bekendtgjorte sin seksuelle orientering. Alligevel indtager hans forfatterskab en central placering indenfor den homo-/biseksuelle kanon, for allerede i debutromanen Råb det fra bjergene(1954) og i andre værker som Giovannis værelse(1956) og Mod en anden himmel(1962) spiller homoseksualiteten en afgørende rolle. Alene titlerne på romanerne synes at fortælle allegorisk om denne tematik.

Afvigende seksualitet og mørk hudfarve er interessante størrelser, fordi seksualitet og race i vores kultur har en nøje sammenhæng med en række samfundsmæssige værdier og institutioner – kort sagt: vores verdensbillede. At være sort bøsse-forfatter som Baldwin provokerer blandt andet dogmer om ægteskab/frugtbarhed grundlagt i kristendommen samt forestillinger om sortes manglende intelligens/evner udviklet i forlængelse af en voldsom vestlig kolonihistorie.

I europæisk kulturhistorie har man længe taget for givet, at sorte og homoseksuelle automatisk var at sammenligne med forbrydere eller mindre-begavede. Tidligere skuffede man ikke alene Gud; Nej, man var for alvor klar til skærsildens hede, hvis man fornægtede det heteroseksuelle ægteskabs avlsbefordrende sammensætning.

Disse forestillinger og dogmer har haft en lang og stærk virkningshistorie: De er med andre ord dybt indgroet i vores kultur. Dog har de seneste 50 års generelle liberalisering i den vestlige verden medført en opblødning på disse områder. Hvor man i U.S.A. fastholdt homoseksualiteten i strafbare rammer længere end i Europa, ser situationen noget anderledes ud i dag.

Den europæiske indstilling til seksualitet og race synes nu at halte bagefter. Vores holdning til disse ømfindtlige spørgsmål er naturligvis et produkt af andre historiske forudsætninger end de amerikanske, men den europæiske forsinkelse bevirker, at vi i høj grad er inspireret af bevidsthedsmæssige landvindinger i Amerika – også på videnskabeligt niveau.

Studier af seksualitetens betydning i den vestlige kultur domineres af amerikanske kønsforskere. Deres progressive synsvinkel skyldes ikke mindst et litterært forarbejde, hvor amerikanske forfattere - som netop James Baldwin - vedvarende har givet stemme til problemstillinger, som bringer homoseksualiteten i en mere moderne og acceptabel belysning. Ofte foregribes eller antydes fremtidige samfundsmæssige udviklinger af litteraturen, hvilket den moderne seksualitetshistorie bevidner til fulde.

//www.ianyoungbooks.com/GayPbks/covers/Giovanni.htm

Baldwins roman Giovannis værelse er en sand homolitterær klassiker. Som sagt, har Baldwin aldrig ønsket at erklære sin seksualitet i det offentlige rum. Dette er på mange måder en fin indikator for hans litterære projekt, for hans romaner skal ikke forstås som biografisk funderet bekendelseslitteratur. Snarere må de anskues som gennemlysninger af netop seksualitetens indlejring i vores kulturelle værdier og institutioner.

Giovannis værelse er henlagt til 1950´erne og handler om en ung, hvid amerikansk mand, David, som flytter/flygter til Paris for at komme overens med en problematisk middelklasseopvækst: David mor dør i en ung alder og hans far vælter rundt i (umiddelbar) umotiveret druk, som hensætter familien i en tilstand af opløsning.

Denne opløsning har ikke kun specifik karakter; derimod beskriver romanen måske mest af alt en generel tendens i 50´ernes hvide middelklasse. David kan umuligt finde sig til rette med forestillingen om kernefamilien: Manden og kvinden begærer hinanden, og sammen får de helst mange børn. Davids utilpassethed anskueliggøres ved et regulært trekantsdrama, hvor han samtidig har et seksuelt forhold til en amerikansk kvinde, Hella, og en italiensk mand, Giovanni.

Her skal ikke afsløres for meget af den dramatiske handling, men David tackler den delikate situation på en måde, som giver ham lighedstræk med faderen. Romanen er fra første side gennemsyret af uundgåelig tragedie, og plottets afvikling overrasker gang på gang.

I en historisk optik illustrerer Giovannis værelse, hvordan (homo)seksualiteten kan skabe en række eksistentielle problemer, som synes svære at forløse, fordi vores kultur per tradition er indrettet under hensyn til flertallets seksuelle observans. Et vilkår som mistænkeliggør alle former for afvigelser.

Heldigvis kan bøger som netop Giovannis værelse være medvirkende til, at homo-/biseksuelle stadig opnår større accept i vores kultur. Kontroversielle bøger skaber ofte opmærksomhed og debat; og af og til resulterer disse rørelser i konkrete tiltag. Litteraturen kan altså på sin egen måde forandre tingenes aktuelle tilstand.

0
Din bedømmelse: Ingen